Dato for udgivelse
12 May 2009 11:31
Resumé

For første gang i SKATs historie er det lykkedes systematisk at kortlægge borgere og virksomheders evne og vilje til at selvangive korrekt i alle egne af landet. Danmark er sammen med USA de første på verdensplan, der har gennemført så omfattende undersøgelser.


En ny undersøgelse, som SKAT har udarbejdet, gør det langt nemmere at se, hvor der decideret bliver snydt med skatten, og hvor der fejles fordi reglerne er svære at forstå og følge.

- Vi har gennemført en meget omfattende undersøgelse, som bygger på en dybdegående kontrol af mere end 22.000 borgere og virksomheder i alle egne af landet. Undersøgelsen er helt unik, og giver os mulighed for i langt højere grad at målrette både vores vejledning og kontrol, siger direktør i SKAT Steffen Normann Hansen, der tilføjer:

- Vi er rigtig stolte af det, vi her har gennemført. Danmark er sammen med USA de første på verdensplan, der har gennemført så omfattende undersøgelser af borgere og virksomheders regelefterlevelse.

Undersøgelsen viser, at 93 procent af virksomhederne er medspillere. Det samme gælder for 99 procent af alle borgere i Danmark.

- Rapporten bekræfter vores tro på, at langt de fleste fejl opstår på grund af manglende viden og forståelse af reglerne. Vi har altså fat i den lange ende, når vi arbejder ud fra en strategi om, at langt de fleste gerne vil betale deres skat, og vi derfor koncentrerer vores kontrol om de bevidste snydere, pointerer Steffen Normann Hansen.

Undersøgelsen gør det muligt at se regionale forskelle blandt borgerne.

- Vi ved endnu ikke, hvorfor for eksempel midtjyderne snyder mindre end midt- og sydsjællænderne, eller hvorfor de nordjyske virksomheder er landets mest regelrette, men det er noget, vi vil se på i det videre arbejde, siger Steffen Normann Hansen. 

Undersøgelsen indeholder ikke sort arbejde.

Rating og andel medspillere fordelt på regioner for borgere og virksomheder

 

Borgere

Virksomheder

Region

Rating (gns.)

Andel medspillere

Rating (gns.)

Andel medspillere

København

5,73

99,4

4,56

89,2

Midt- og Sydsjæl.

5,69

98,6

4,49

92,5

Midtjylland

5,78

99,2

4,45

92,5

Nordjylland

5,79

99,1

4,77

95,3

Nordsjælland

5,72

99,3

4,48

90,7

Syddanmark

5,77

99,2

4,61

94,3

I alt

5,75

99,1

4,55

92,6

 

Baggrund
Undersøgelsen viser, at langt de fleste borgere og virksomheder ønsker at følge reglerne og betale det, de skal i skat.

For at kunne måle, om borgere og virksomheder bevidst snyder i skat eller måske begår fejl som følge af manglende kendskab til reglerne, har SKAT til brug ved kontrolarbejdet udarbejdet den såkaldte regelefterlevelses-grad eller compliancegrad, der er et mål for den enkeltes regelefterlevelse på en skala fra 0 til 6. Karaktererne 0 til 2 dækker over modspillerne, der bevidst angiver forkert, mens karaktererne 3 til 6 omfatter medspillerne, der har viljen til at selvangive korrekt, men muligvis ikke er i stand til det. Den samlede compliancegrad for borgerne i undersøgelsen var på 5,7, mens den for virksomhederne er 4,6.

Ved at koble de registrerede fejltyper og omfanget af fejl med fordelingen af compliancegraderne fås et billede af hvilke områder, der skattemæssigt er komplicerede og hvilke, der er genstand for bevidst skatteunddragelse.

Beror fejlene hovedsageligt på misforståelser eller manglende kendskab til reglerne - høje compliancegrader - kan der være behov for bedre vejledning. Er der derimod tale om bevidst snyd - lave compliancegrader - kan behovet være en målrettet kontrolindsats.

 

Resume af undersøgelserne.

Undersøgelse af borgernes efterlevelse af skattereglerne.

Undersøgelse af virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne.

 

Yderligere oplysninger: journalister 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18 .