Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune (udkantskommune), kan du få mere i kørselsfradrag end normalt.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)