Opfyldningsfradraget er en særlig skatteregel, der sikrer, at du få et fradrag af dine indbetalinger på en privat pensionsordning med løbende udbetalinger hvert år, indtil hele din indbetaling er trukket fra.

Du kan bruge reglen, når indbetalingsperioden er mindre end 10 år.

Når du indbetaler i kortere tid end 10 år, skal fradraget for den samlede aftalte indbetaling fordeles med 1/10 hvert år. Er det årlige 1/10-fradrag mindre end den gældende sats, kan du i stedet vælge at "fylde op" til beløbsgrænsen hvert år, indtil hele indbetalingen er trukket fra. Det kaldes derfor opfyldningsfradrag.

Du kan dog ikke trække mere fra end de beløb, du faktisk har indbetalt. Har du flere indbetalinger, som du kan trække 1/10 fra af i samme indkomstår, kan du kun benytte opfyldningsfradraget, hvis summen af 1/10-beløbene er under beløbsgrænsen.

Læs om reglerne:

Pension og efterløn