Læs om reglerne:

Familieydelser (børne- og ungeydelsen)