Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
29.001Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak
29.002Afgiftsgodtgørelse
29.003Bestilling af stempelmærker til tobaksprodukter
29.020Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed
29.023Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos
29.025Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is
29.029Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter
29.032Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
29.033Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer
29.037Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater
29.046Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater
29.053Efterangivelse - Gebyr - Spilleautomater
29.055Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift
29.058_MotorKvittering/beslaglæggelse
29.059Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift
29.063Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater
29.084Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse)
29.087 ENFejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN
29.096Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter
29.097Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter
29.100Anmodning om destruktion
29.101Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere
29.102Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift
29.103Godtgørelse - Tinglysning