På denne side kan du holde dig opdateret om Dataudvekslingsplatformen:

 • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
 • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan se eller hente oplysninger.
 • Information: Relevant information og nye vejledninger.

Se arkiv for den gamle driftslog for Dataudvekslingsplatformen

Abonner som RSS

Drift for Dataudvekslingsplatformen

LøstService: årsopgørelser 2325 borgere mangler 2021årsopgørelse17-05-2022 kl. 15:2623-05-2022 kl. 08:03

Data er genoprettet.

Vi tager nu kontakt til de anvendere, der har fået udstillet forkerte årsopgørelser i perioden.

Vi beklager episoden.

17-05-2022 15:26:00
LøstÅrsopgørelse, forskud og moms nedetid 20/5 00:00-7:4520-05-2022 kl. 08:1120-05-2022 kl. 08:11

Servicene årsopgørelse, forskudsopgørelse og momsangivelser har været nede i perioden 00:00-7:45 20/5 2022.

Nærmere detaljer følger, når de rette ressourcer møder ind

20-05-2022 08:11:00
LøstProblemer med NemID OCSP16-05-2022 kl. 16:3017-05-2022 kl. 07:59

Ud fra monitorering kan vi identificerer at der er skabt "hul igennem" siden 17:45

16-05-2022 16:30:00
LøstDUPLA PROD- Årsopgørelse 15/4, 16/4 data mangelfuld19-04-2022 kl. 12:2920-04-2022 kl. 13:24

De manglende data er nu blevet importeret

19-04-2022 12:29:00
LøstDUPLA TFE nede07-04-2022 kl. 08:1907-04-2022 kl. 10:21

TFE har været oppe igen siden 9:35.

Som på prod var baggrunden problemer på databaseserveren

07-04-2022 08:19:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for Dataudvekslingsplatformen

Opdatering af servercertifikat 16/5 kl . 7-812-05-2022 kl. 14:4812-05-2022 kl. 14:48

Mandag 16/5 kl 7-8 fornyr vi DUPLA's servercertifikat.

Dette vil betyde at DUPLA i perioden genstarter et par gange.

En genstart giver et par sekunders nedetid.

Derfor vil brugere med enkeltopslag ikke opleve forstyrrelser, hvorimod batchjobs kan blive kortvarrigt berørt.

Derfor anbefaler vi at flytte eventuelle planlagte batchjob til perioden før servicevinduet.

12-05-2022 14:48:00
Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-2004-05-2022 kl. 10:5104-05-2022 kl. 10:51

Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-20

Årsag: fejlrettelser

04-05-2022 10:51:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.225-04-2022 kl. 12:2525-04-2022 kl. 12:25

Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.2 - Forvent korte sporadiske udfald

Indhold

Generelt

- Enkelte forbedringer mhp. øget systemperformance

Opdaterede dataservices

Nye felter på årsopgørelsen:

 • BeregnetKapitalIndkomstOverskydende - "Overskyende kapitalindkomst"

 • TopskatGrundlagTotalBeløb - "Dataelementet består af: TopskatGrundlagBeløb + BeregnetKapitalIndkomstOverskydende"
 • CORAngivelseAfgiftberigtigetAktielønBeløb - "Værdi af afgiftsberigtiget aktieløn (Rubrik 65)"
 • FordringStatus - "Status viser om en fordring er opkrævet"
 • HædersGaverBeløb - "HÆDERSGAVER felt 256"
 • BeregnetForskerIndkomstTotal - "Samlet beregnet forsker indkomst."
 • JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseForskerBeløb - "Forsker jubilæums og fratrædelsesgodtgørelse paragraf 7U"
 • UdskrivningDato - "Angiver den dato, dokumentet udskrevet\r\n"
 • EnkeKode - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeløb - ""Der er indført genbeskatning af investorfradrag, hvis borgeren sælger de aktier der er investeret i virksomheden inden for 3 år. \r\nBeskatningen svarer til den beskatning, der kendes fra Ophævelse af etableringskonto.",
 • OphørtEtableringskontoIndskudFør2002 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • LigningsmæssigtFradragUdenlandskVirksomhedBeløb - "Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk virksomhed"

 • OphørtEtableringskontoIndskudEfter2001 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog

Fixes:

- Diverse bugs

25-04-2022 12:25:00
Hotfix på service Kontroloplysninger i dag 050422 kl 14:0005-04-2022 kl. 13:2405-04-2022 kl. 13:24

Introduktion af feltfiltrering på grupperne 21, 22 , 41 og 63

Eksempelvis skal der nu tages stilling til Kontingenttype i indeks 4100200 ved etableringen af aftalen.

Introduktionen har indflydelse på aftalemodulet og alle eksisterende aftaler, der gør brug af gruppe 21, 22, 41 eller 63, skal derfor reetableres.

Integrationer mod servicen skal ikke ændres ud over nyt aftaleID.

05-04-2022 13:24:00
Servicevindue d. 22/3. kl. 7 – 8 pga. Release 3.115-03-2022 kl. 11:0415-03-2022 kl. 11:04

Servicevindue (TFE og Prod) d. 22/3 kl. 7-8 pga. Release 3.1 - Forvent sporadiske korte udfald

Indhold:

Generelt

- Div. sikkerhedsopdateringer

Opdaterede dataservices

- Årsopgørelse - Nyt felt: EjendomRentekorrektionBeløb Beskrivelse: Rentekorrektion ved udlejning til nærtstående felt 028

Fixes:

- Diverse bugs

15-03-2022 11:04:00

Se alle servicevinduer

Information om Dataudvekslingsplatformen

Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 202229-04-2022 kl. 09:2429-04-2022 kl. 09:24

DUPLA opdatering medfører ”breaking changes”

DUPLA er Skatteforvaltningens generiske dataudvekslingsplatform. For at kunne
imødekomme de øgede krav og behov fra et stadigt stigende antal anvendere er det
nødvendigt løbende at opdatere platformen og den omkringliggende infrastruktur. Med
henblik på at skabe et mere fleksibelt fremtidssikret produkt er centrale elementer derfor
blevet gentænkt og redesignet, og det nye design er allerede nu ved at blive
implementeret.
Det opdaterede design indebærer bl.a. en udskiftning af platformens gateway,
hvilket primært betyder en ændring i den måde som platformens brugere, dataaftagere
såvel som dataleverandører, skal kommunikere med platformen.
For at give et indtryk af omfanget skitseres i nærværende materiale de tilpasninger, som
hhv. dataaftager og API-leverandør forventes at skulle gennemføre i forbindelse med den
kommende opdatering. 

Tidslinje:
1. Juni
Dokumentation færdig samt mulighed for at tilgå ny gateway i testmiljø

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres


Mere information kan findes på DUPLA Sharepoint under vejledning - "BC1122- Ny metode til at kalde DUPLA"

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk

29-04-2022 09:24:00
Mulige driftforstyrrelser 15/1 20:30 - 22:3012-01-2022 kl. 15:2512-01-2022 kl. 15:25

Grundet ændring/opdatering af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS) kan DUPLA være ustabil/utilgængelig fra lørdag 15/1 kl. 20:30 indtil søndag 16/1 kl. 06:00. 

Der vil være nedetid i tidsrummet 20:30 til 22:30 lørdag 15/1

12-01-2022 15:25:00
Manglende kørsel af 2022 forskudsopgørelser 17/11 202102-12-2021 kl. 14:1502-12-2021 kl. 14:15

Det er blevet konstateret at filen med forskudsopgørelser for indkomståret 2022 fra 17/11 ikke var blevet processeret.

Fejlen er blevet rettet per 1/12 2021.

Fejlen har ikke haft betydning for forskudopgørelser for 2021.

02-12-2021 14:15:00
Produktion: Nye aftaler kan ikke processeres 21-05 til 31-0520-05-2021 kl. 14:4220-05-2021 kl. 14:42
Grundet en hasteopdatering fra workzone (dokumenthåndteringssystem), som bruges til at journalisere dataaftaler i DUPLA, vil det ikke være muligt at journalisere aftaler fra 21/5 til 31/5.
Nye aftaler kan derfor ikke påbegyndes og kørende sager skal opdateres manuelt efter 31/5.
Aftaler i process bliver ikke viderebehandlet i perioden, med mindre der er lavet en specifik aftale med dataudstillingen.
I tilfælde af akut behov kontakt venligst dataudstillingen på dataudstilling@ufst.dk.
20-05-2021 14:42:00
DUPLA PROD: Skift af servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:1512-05-2021 kl. 08:5712-05-2021 kl. 08:57

DUPLA får nyt servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:15

Der forventes ikke nedetid i forbindelse med udrulningen.

Der er i den forbindelse ikke påkrævede handlinger eller konsekvenser for anvenderne af DUPLA.

12-05-2021 08:57:00

Se al information