Dato for offentliggørelse
21 Jan 2019 15:00
Serienummer
E nr. 154
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne om flagtilknytning for rederier, som er vedtaget ved lov nr. 409 af 1. juni 2005. Tonnageskattelovens øvrige regler er ikke behandlet her.

Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0460-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen