Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. 

I forbindelse med corona-situationen kan det være relevant for dig at hæve eller sænke udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.   

  • Sænk udbetalingsgrænsen, så du kan få udbetalt fx et moms- eller A-skattelån
  • Hæv udbetalingsgrænsen, hvis du vil betale inden de udskudte frister

For at få lånet udbetalt til virksomhedens NemKonto, skal det først modregnes en række ting: 

  • Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller A-skat og am-bidrag) på Skattekontoen vil lånet først gå til at dække disse krav. 
  • Hvis der er et krav på vej (fx i forlængelse af en indberetningsfrist), skal kravet først ind på Skattekontoen og dernæst modregnes i lånet. 
  • Hvis virksomheden eventuelt har anden offentlig gæld, der er under inddrivelse (hvis virksomheden skylder det offentlige penge), bliver det også modregnet i lånet. 

Hvis der derefter er penge tilbage, udbetales resten af lånet til virksomhedens NemKonto. For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen til 0 kr. I så fald kan du få udbetalt beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du kontakte Skattestyrelsen. 

Før du får pengene udbetalt

Du kan sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen ned, hvis du ønsker at få udbetalt hele eller dele af virksomhedens saldo.

Hvis der er ubetalte krav, som virksomheden skal betale indenfor 5 bankdage (fx betaling af moms), går der op til 5 dage fra betalingen af dette krav, før beløbet bliver udbetalt. Det gælder også, selvom et evt. resterende beløb på Skattekontoen kan dække det ubetalte krav.

Når vi har tjekket for krav og eventuel gæld, sender vi pengene til udbetaling den næste bankdag, men alt efter hvilken bank du har, kan der godt gå en bankdag mere, før du kan se pengene på virksomhedens NemKonto. 

Log på TastSelv Erhverv og sænk udbetalingsgrænsen på Skattekontoen

Læs mere om Skattekontoen.

Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en høj udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. 

Udbetalingsgrænsen kan normalt højst være 200.000 kr., og vi giver ikke dispensation til at forhøje grænsen. På grund af den ekstraordinære corona-situation, er udbetalingsgrænsen dog midlertidigt mulig at sætte op til 100 milliarder kroner. 

Hvis du ikke sætter en ny udbetalingsgrænse, vil betalingen gå retur fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto, som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, skal du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler.

  • Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden fra den 7. maj 2020 til og med den 1. maj 2023.
  • Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen kan maksimalt sættes til 100 mia. kr.
  • Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 1. maj 2023.
  • Hvis virksomheden fortsat ønsker en udbetalingsgrænse efter den 1. juni 2022, skal virksomheden umiddelbart herefter sætte en ny udbetalingsgrænse inden for de gældende regler.

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen. 

Læs mere om Skattekontoen.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.