Det er ikke længere muligt at søge om momslån. Hvis din virksomhed fik et rentefrit lån gennem Folketingets låneordning for moms i forbindelse med Covid-19, kan du her på siden læse kravene til fastholdelse og tilbagebetaling af lånet.

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen. Lånet vil stå som en fremtidig postering på virksomhedens Skattekonto med betalingsfrist. Du betaler dermed lånet på samme måde som andre krav på Skattekontoen.

Størrelsen på lånebeløbet svarede til det beløb din virksomhed har indberettet rettidigt i indberetningsperioden.

Momslån Indberetningsperiode Ansøgningsperiode Betalingsfrist
1

For små virksomheder: 2. halvår af 2019

For mellemstore virksomheder: 4. kvartal 2019

For virksomheder med lønsumsafgift: Afhænger af indberetningsmetoden.

17. november 2020 til 18. december 2020 1. november 2021
2

For små virksomheder: 2. halvår af 2019

For mellemstore virksomheder: 4. kvartal 2019

For virksomheder med lønsumsafgift: Afhænger af indberetningsmetoden.

5. maj 2020 til 16. juni 2020 1. november 2021
3

For små virksomheder: 1. og 2. halvår af 2020 (frist 1. marts 2021)

For mellemstore virksomheder: 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021)

17. marts 2021 til 14. april 2021 1. februar 2022
4

1. kvartal 2021 (frist 1. juni 2021)

2. juni 2021 til 16. juni 2021 1. november 2022

Hvis din virksomhed ikke betaler lånet tilbage inden fristen, får virksomheden gæld til staten, der bliver beregnet renter af. Renterne beregnes jf. rentetakster på Skattekontoen.

Er den samlede gæld over 5.000 kr., modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Du kan oprette en betalingsordning for virksomheden

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet inden fristen, har du mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

Hvis din virksomhed i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne.

Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Betingelserne for lånet er, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller var blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år var dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
  • ejede virksomheden
  • reelt drev virksomheden
  • var medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • var filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i følgende perioder:
  • Momslån 1: i perioden den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020
  • Momslån 2: i perioden den 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 
  • Momslån 3: i perioden 29. januar 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
  • Momslån 4: i perioden 24. marts 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
  • Du kunne dog godt have ansøgt, hvis du kunne vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer er ophørt (fx ved fusion mellem 2 virksomheder), så er virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsiger det.

Virksomheder, som havde gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen.

Andre Covid-19-hjælpepakker blev ikke betragtet som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

Du kan til enhver tid opsige dit lån.

Du sender en henvendelse via TastSelv Erhverv og oplyser, at du ønsker at tilbagebetale hele lånet, og hvilken dato du ønsker at tilbagebetale lånet - dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt, samt hvilken type lån du vil tilbagebetale.

Sidste rettidige betalingsfrist bliver flyttet, og virksomheden kan tilbagebetale lånet. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Log på TastSelv Erherv

Hvis din virksomhed indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, inden lånet blev udbetalt, ville beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb blev udbetalt.

Hvis din virksomhed indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, efter lånet blev udbetalt, ville beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.