På denne side kan du få hjælp til at indberette løn eller honorarer. Du indberetter via eget lønsystem eller TastSelv Erhverv til registret eIndkomst. Her er oplysninger om alle danskeres indkomst (løn, SU, dagpenge og pension).

Over 150 myndigheder bruger eIndkomst, når de bl.a. udbetaler offentlige ydelser. Husk derfor at indberette den korrekte lønperiode og den dato, lønnen bliver udbetalt (dispositionsdatoen). Ellers kan din medarbejder risikere at miste sine offentlige ydelser.

Corona: A-skattelån og udskudte betalingsfrister

Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til virksomheder som følge af coronavirus. Desuden er betalingsfristen for A-skat og am-bidrag udskudt. OBS: Du skal stadig indberette som hidtil.

Læs om A-skattelån og udskudte betalingsfrister på skat.dk/corona

Hvis du er ny arbejdsgiver, kan du få mere hjælp på siden Ansat din første medarbejder?

Skal du indberette løn for en ny kunde, så tjek om virksomheden har registreret sig som arbejdsgiver.

Se Driftslog for eIndkomst og LetLøn

Log på og indberet løn til dine ansatte

Du skal være særligt opmærksom på 2 ting, før du indberetter:

  • Lønperiode
  • Datoen, hvor lønnen udbetales (dispositionsdato)

Lønperiode

Medarbejderen optjener sin løn i lønperioden. Lønperioden er dog ikke altid en kalendermåned. 

Eksempelvis har mange timelønnede en lønperiode fra den 20. til den 19. måneden efter.

Læs mere om lønperioder i vejledningen.

Datoen, hvor lønnen udbetales (dispositionsdato)

Dispositionsdatoen er den dag, hvor medarbejderens løn udbetales. Dispositionsdatoen afgør, hvilken måned indberetningen hører til. Den afgør også beskatningsåret for medarbejderen.

Eksempel
Hvis medarbejderen får udbetalt løn 2 gange i den samme kalendermåned, kan det have betydning for hendes private økonomi. Hun kan miste visse offentlige ydelser, fx sin boligstøtte eller friplads i daginstitutionen. Hun kan også få en forkert årsopgørelse, så hun skal betale restskat.

Vær derfor ekstra opmærksom på at indberette til tiden - især omkring årsskiftet. Hvis du bruger lønbureau eller revisor, kan de have kortere frister end normalt.

Læs mere under Dispositionsdato i vejledningen.

Sådan kan du indberette
Indberetningsmåde Sådan gør du
eIndkomst

Du kan selv indberette løn direkte til eIndkomst i TastSelv Erhverv. Du kan vælge mellem online indberetning (enkeltvis) eller indberetning via fil.

Vi har lavet en skabelon til at danne de filer, der skal uploades til eIndkomst. Du finder skabelonen på denne side under Vejledninger og blanketter.

Du kan få vejledning til at bruge eIndkomst herunder samt under Ansatte i TastSelv Erhverv:

Eget lønsystem Du indberetter løn via filer fra et lønsystem på din egen computer.
Lønbureau Lønbureauet indberetter for dig. Ofte står lønbureauet selv for at få den rette adgang til TastSelv Erhverv. Du kan dog også selv give lønbureauet adgang via eIndkomst i TastSelv Erhverv. Tjek med dit lønbureau for mere information.
Revisorordning Du kan give en revisor eller rådgiver adgang til at indberette for dig via revisorordningen. Revisor eller rådgiver har samme adgang som virksomheden med indberetningspligten. Læs mere under Giv din revisor adgang til eIndkomst.

LetLøn er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt LetLøns beregningsordning, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, am-bidrag, ATP og feriepenge. Læs mere om LetLøn

Dine frister for at betale A-skat og am-bidrag afhænger af, om virksomheden eller organisationen har status af "stor virksomhed" eller "lille og mellemstor virksomhed": 

  • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
  • Lille og mellemstor virksomhed: am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Tjek ultimo oktober, om der er nye frister

Hvis virksomheden ændrer status, får du både nye indberetningsfrister og betalingsfrister. Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor. Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Se dine betalingsfrister under Frister for A-skat og am-bidrag.

Når du udbetaler løn til din medarbejder, skal du hver måned sørge for disse 3 ting:

1. Indehold A-skat og am-bidrag af lønnen
Du skal indeholde A-skat, am-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor lønnen bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, lønforskud og lignende.

2. Indberet løn-oplysninger til Skattestyrelsen
Løn-oplysningerne er blandt andet A-indkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, am-bidrag, ATP og løn.

3. Betal A-skat og am-bidrag til Skattestyrelsen
Når du har indberettet, beregner eIndkomst automatisk det samlede beløb, du skal betale i A-skat og am-bidrag for måneden. Du finder beløbet under Skattekontoen Stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Læs mere om:

Alle arbejdsgivere skal hver måned indberette for deres medarbejdere. Hvis du ikke udbetaler løn en måned, skal du derfor stadig indberette til eIndkomst. Det gør du ved at lave en såkaldt nulangivelse.

Hvis du udbetaler løn via et lønbureau, skal du enten få lønbureauet til at lave en nulangivelse eller selv lave en nulangivelse.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulangivelse.

Læs her, hvordan du laver en nulangivelse.

Du skal altid rette i den rigtige periode. Det vil sige, den periode, som rettelsen vedrører. 

Læs mere om rettelser i vejledningen.

Indberetterforum er et forum for lønbureauer med fokus på samarbejde, vidensdeling og indsigt i eIndkomst. Skattestyrelsen faciliterer møderne, der afholdes 3 gange om året.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til eIndkomst.proces@sktst.dk.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.