Blanketnr.
05.033
Formål med blanketten

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal fra og med indkomståret 2014 selvangive digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Kildeartsbestemte tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 9, 19, 43, kursgevinstlovens § 31A og nettokurstab ultimo efter § 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Den samlede saldo selvangives i felt 086. Blanket 05.033 skal udfyldes og sendes, hvis Skattestyrelsen beder om det.

Blanketten henvender sig til ophørende enheder, da systemet endnu ikke understøtter selvangivelse af den afsluttende periode ved ophør i løbet af sidste indkomstår.

PDF-udgave

For ophørte selskaber kan skemaet findes her

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen