TitelEmneUdgivetSerienrVersionStyrelse
07.076 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 7Skat30-06-18S nr. 821.4 digitalSkattestyrelsen
07.077 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 8Skat30-06-18S nr. 831.6 digitalSkattestyrelsen
07.078 Opgørelse efter PAL § 24 for pensionsinstitutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6Skat30-06-18S nr. 841.4 digitalSkattestyrelsen
07.081 Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. PAL § 6Skat30-06-18S nr. 871.5 digitalSkattestyrelsen
Aktiesparekonto - indberetning for 2019Skat03-03-20S nr. 1001.2Skattestyrelsen
Aktiesparekonto - indberetning for 2020Skat27-04-21S nr. 1001.2Skattestyrelsen
Aktiesparekonto - Indberetningsvejledning for 2021Skat22-10-21S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digitalSkattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digitalSkattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 351.2 digitalSkattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2018Edb-løsninger14-03-19S nr. 351.1 digitalSkattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2019Edb-løsninger15-10-19S nr. 351.1Skattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 351.0Skattestyrelsen
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021Edb-løsninger01-10-21S nr. 351.0Skattestyrelsen
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemet 2016Skat30-06-18S nr. 21.2 digitalSkattestyrelsen
Anpartskontrolsystemet; edb-indberetning til systemetTastSelv-løsning01-03-19S nr. 31.5 digitalSkattestyrelsen
Bobestyrers digitale adgang til afdødes skatteoplysningerEdb-løsninger30-06-18S nr. 451.2 digitalSkattestyrelsen
Dataudvekslingsplatformen/DUPLASkat06-07-21S nr. 1291.3Udviklings- og forenklingsstyrelsen
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 171.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 181.2 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018Edb-løsninger13-11-18S nr. 181.0 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2019Edb-løsninger21-10-19S nr. 181.0 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2020Edb-løsninger13-10-20S nr. 181.0 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021Edb-løsninger26-10-21S nr. 181.0 digitalSkattestyrelsen
Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 241.9 digitalSkattestyrelsen
eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Skat13-10-21S 124 DA2.7 digitalUdviklings- og forenklingsstyrelsen
eIndkomst: IndberetningsvejledningArbejdsgivere23-09-21S nr. 4912.9Skattestyrelsen
eIndkomst: Teknisk vejledningArbejdsgivere23-09-21S nr. 3610.6 digitalSkattestyrelsen
eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønArbejdsgivere18-06-18S nr. 401.7 digitalSkattestyrelsen
eIndkomst: Vejledning om eSkattekortArbejdsgivere29-01-21S nr. 372.6 digitalSkattestyrelsen
EU-salg uden moms - systemvejledningEdb-løsninger29-07-21S nr. 481.11 digitalSkattestyrelsen
Forpligtelser og indberetninger for udenlandske penge- og pensionsinstitutterTastSelv-løsning11-08-21S nr. 421.6Skattestyrelsen
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat30-06-18S nr. 501.2 digitalSkattestyrelsen
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat30-06-18S nr. 501.2 digitalSkattestyrelsen
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat30-06-18S nr. 501.2 digitalSkattestyrelsen
Guide on reporting of income from sharing economy activitiesEdb-løsninger10-02-21S nr. 130 E1.0Danish Tax Agency
Guide til ansøgning om bevilling til Særligt anvendelsesformål - End-use (EUS) 23-02-18TSB-EUS11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af en særlig type segl (SSE) 05-10-18TBS-SSE11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse (ETD) 05-10-18TBS-ETD11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af forenklet angivelse (SDE) 05-10-18TBS-SDE11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af forsendelsesangivelse med reduceret datasæt (TRD) 05-10-18TBS-TRD11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af midlertidig indførsel (TEA) 05-10-18TBS-TEA11.1Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af proceduren for aktiv forædling (IPO) 29-03-21TBS-IPO11.2Toldstyrelsen
Guide til anvendelse af proceduren for passiv forædling (OPO) 29-03-21TBS-OPO11.2Toldstyrelsen
Guide til at foretage toldangivelse via indskrivning i klarererens regnskaber (EIR) 05-10-18TBS-EIR11.1Toldstyrelsen
Guide til betalingshenstand (DPO) 05-10-18TBS-DPO11.1Toldstyrelsen
Guide til centraliseret toldbehandling (CCL) 05-10-18TBS-CCL11.1Toldstyrelsen
Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et offentligt toldoplag type 1 (CW1) 05-10-18TBS-CW1.11.1Toldstyrelsen
Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et offentligt toldoplag type 2 (CW2) 05-10-18TBS-CW2.11.1Toldstyrelsen
Guide til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et privat toldoplag (CWP) 05-10-18TBS-CWP11.1Toldstyrelsen
Guide til egen beregning (SAS) 05-10-18TBS-SAS11.1Toldstyrelsen
Guide til Etablering af skibe i fast rutefart (RSS) 05-10-18TBS-RSS11.1Toldstyrelsen
Guide til forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) 05-10-18TBS-CVA11.1Toldstyrelsen
Guide til samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU) 05-10-18TSB-CGU11.1Toldstyrelsen
Guide til status som autoriseret udsteder af beviser for den toldmæssige status som EU-varer (ACP) 05-10-18TBS-ACP11.1Toldstyrelsen
Guide til status som autoriseret vejer af bananer (AWB) 05-10-18TBS-AWB11.1Toldstyrelsen
Guide til status som godkendt afsender med hensyn til EU-forsendelse (ACR) 05-10-18TBS-ACR11.1Toldstyrelsen
Guide til status som godkendt modtager med hensyn til EU-forsendelse (ACE) 05-10-18TBS-ACE11.1Toldstyrelsen
Guide til status som godkendt modtager med hensyn til TIR-proceduren (ACT) 05-10-18TBS-ACT11.1Toldstyrelsen
Guide to tax calculation – P30, P31, P32 and P32U – tax penalty 24-03-21Guide to tax calculation – P30, P31, P32 and P32U – tax penalty, pension, pension provider, bank1.0 digitalDanish Tax Agency
Indberetning af anparter (ANPA) 2017Skat30-06-18S nr. 1231.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af anparter (ANPA) 2018Skat22-03-19S nr. 1231.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af anparter (ANPA) 2019Skat19-02-20S nr. 1231.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af anparter (ANPA) 2020Skat17-03-21S nr. 1231.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2018Skat13-11-18-1.0Skattestyrelsen
Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2019Skat10-03-20-1.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2020Skat12-11-20-1.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021Skat26-10-21-1.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 161.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 161.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2018Skat23-10-18S nr. 501.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2019Skat15-10-19S nr. 501.1Skattestyrelsen
Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2020Skat30-09-20S nr. 501.0Skattestyrelsen
Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2021Skat01-10-21S nr. 501.0Skattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2016TastSelv-løsning30-06-18S nr. 641.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2017TastSelv-løsning30-06-18S nr. 641.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2018TastSelv-løsning18-10-18S nr. 641.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2019TastSelv-løsning04-11-19S nr. 641.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2020TastSelv-løsning30-09-20S nr. 641.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2021TastSelv-løsning01-10-21S nr. 641.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 151.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2018Edb-løsninger09-11-18S nr. 151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2019Edb-løsninger21-10-19S nr. 151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2020Edb-løsninger13-10-20S nr. 151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021Edb-løsninger26-10-21S nr. 151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Arbejdsgivere30-06-18S nr. 142.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (beholdninger) 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 511.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (beholdninger) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 511.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (køb/salg) 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 521.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (køb/salg) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 521.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (udbytte) 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 531.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om aktier (udbytte) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 531.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 541.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 541.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2016Arbejdsgivere30-06-18S nr. 561.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2017Arbejdsgivere30-06-18S nr. 561.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) 2016Edb-løsninger30-06-18S nr. 281.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning FATCA 2018Skat03-04-19S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning FATCA 2019Skat28-02-20S nr. 1001.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning FATCA 2020Skat12-02-21S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO)Edb-løsninger30-10-19S nr.1.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) 2021Edb-løsninger04-10-21S nr.1.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018Edb-løsninger09-05-19S nr. 571.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2019Edb-løsninger15-10-19S nr. 571.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2020Edb-løsninger16-10-20S nr. 571.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2021Edb-løsninger18-10-21S nr. 571.0Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2018Arbejdsgivere05-10-18S nr. 511.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2019Arbejdsgivere26-09-19S nr. 511.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2020Arbejdsgivere21-09-20S nr. 511.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2021Arbejdsgivere01-10-21S nr. 511.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2017Arbejdsgivere20-07-18S nr. 171.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2018Arbejdsgivere29-11-18S nr. 171.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2019Arbejdsgivere11-10-19S nr. 171.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2020Arbejdsgivere29-09-20S nr. 171.0Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021Arbejdsgivere01-10-21S nr. 171.0Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2018Arbejdsgivere14-10-18S nr. 541.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2019Arbejdsgivere31-10-19S nr. 541.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2020Arbejdsgivere21-09-20S nr. 541.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2021Arbejdsgivere12-10-21S nr. 541.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Indlån 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1161.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Indlån 2018Edb-løsninger09-04-19S nr. 1161.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Indlån 2019Edb-løsninger27-11-19S nr. 1161.1 digitalFælles
Indberetningsvejledning om Indlån 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 1161.1 digitalFælles
Indberetningsvejledning om Indlån 2021Edb-løsninger29-09-21S nr. 1161.0 digitalFælles
Indberetningsvejledning om investorfradrag for 2019Skat17-12-19S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om investorfradrag for 2020Skat03-12-20S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019Skat07-02-20S nr. 1001.4 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2020Skat30-09-20S nr. 1001.0Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018Skat30-06-18S nr. 1081.6 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2019Skat09-04-19S nr. 1081.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2020Skat24-02-20S nr. 1081.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2021Skat04-02-21S nr. 1081.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018Skat30-06-18S nr. 1111.6 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2019Skat09-04-19S nr. 1111.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2020Skat24-02-20S nr. 1111.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2021Skat04-02-21S nr. 1111.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018Edb-løsninger30-06-18S nr. 1091.6 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2019Edb-løsninger09-04-19S nr. 1091.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2020Edb-løsninger24-02-20S nr. 1091.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2021Edb-løsninger02-02-21S nr. 1091.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2018Arbejdsgivere07-11-18S nr. 521.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2019Arbejdsgivere26-09-19S nr. 521.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2020Arbejdsgivere16-10-20S nr. 521.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2021Arbejdsgivere30-09-21S nr. 521.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2018Edb-løsninger07-11-18S nr. 56Digital 1.0Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2019Edb-løsninger15-10-19S nr. 561.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2020Edb-løsninger16-10-20S nr. 561.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2021Edb-løsninger30-09-21S nr. 561.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1251.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2018Edb-løsninger14-10-18S nr. 1251.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2019Edb-løsninger26-09-19S nr. 1251.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2020Edb-løsninger21-09-20S nr. 1251.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2021Edb-løsninger11-10-21S nr. 1251.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1171.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2018Edb-løsninger14-10-18S nr. 1171.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2019Edb-løsninger27-09-19S nr. 1171.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2020Edb-løsninger21-09-20S nr. 1171.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2021Edb-løsninger11-10-21S nr. 1171.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1151.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2018Edb-løsninger09-04-19S nr. 1151.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2019Edb-løsninger25-09-19S nr. 1151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 1151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2021Edb-løsninger29-09-21S nr. 1151.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1261.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2018Edb-løsninger09-04-19S nr. 1261.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2019Edb-løsninger07-10-19S nr. 1261.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 1261.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1141.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2018Edb-løsninger09-04-19S nr. 1141.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2019Edb-løsninger25-09-19S nr. 1141.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 1141.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2021Edb-løsninger29-09-21S nr. 1141.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om provisioner mv. der videregives til kunder 2020Edb-løsninger08-09-20S nr. 2531.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om provisioner mv. der videregives til kunder 2021Edb-løsninger30-09-21S nr. 2531.1Skattestyrelsen
Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2018Arbejdsgivere16-01-19S nr. 531.1 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2019Arbejdsgivere26-09-19S nr. 531.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2020Arbejdsgivere21-09-20S nr. 531.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2021Arbejdsgivere18-10-21S nr. 531.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2017Edb-løsninger30-06-18S nr. 1131.3 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2018Edb-løsninger09-04-19S nr. 1131.2 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2019Edb-løsninger25-09-19S nr. 1131.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2020Edb-løsninger29-09-20S nr. 1131.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2021Edb-løsninger29-09-21S nr. 1131.0 digitalSkattestyrelsen
Indberetningsvejledning til etableringskontosystemet (EIS) 2019/2020Øvrige20-05-20S nr. 331.0 digitalSkattestyrelsen
Indtastningsvejledning for angivelse vedrørende PAL § 24 29-04-21S nr. 141.0 DigitalSkattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat30-06-18S nr. 321.2 digitalSkattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat30-06-18S nr. 321.2 digitalSkattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat30-06-18S nr. 321.2 digitalSkattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2018Skat18-12-18S nr. 321.0 digitalSkattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2019Skat15-10-19S nr. 321.1Skattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2020Skat30-09-20S nr. 321.0Skattestyrelsen
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2021Skat01-10-21S nr. 321.0Skattestyrelsen
Momsangivelse - revisorindberetningTastSelv-løsning30-06-18S nr. 471.5 digitalSkattestyrelsen
NCTS - Implementation GuidelinesEdb-løsninger02-12-15S nr. 412.1 digitalToldstyrelsen
Obligations and reporting etc. for foreign pension providersEdb-løsninger18-08-09S 42 EN1.1 digitalDanish Tax Agency
Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2018Edb-løsninger12-12-18S nr.1.0 digitalSkattestyrelsen
Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2019Edb-løsninger22-10-19S nr.1.0 digitalSkattestyrelsen
Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2020Edb-løsninger03-12-20S nr.1.0 digitalSkattestyrelsen
SelvAngiv Professionelt (SA Pro)Edb-løsninger05-05-21S nr. 912.4 digitalSkattestyrelsen
System guide for declarations regarding section 21 of PALSkat24-05-20S 95 EN1.2 digitalDanish Tax Agency
System guide for declarations regarding section 22 of PALSkat30-06-18S 97 EN1.2 digitalDanish Tax Agency
System guide for declarations regarding section 23 of PALSkat30-06-18S 99 EN1.2 digitalDanish Tax Agency
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Skat15-12-20S nr. 941.5 digitalSkattestyrelsen
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 22Skat30-06-18S nr. 961.3 digitalSkattestyrelsen
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23Skat30-06-18S nr. 981.2 digitalSkattestyrelsen
Sådan giver du rettigheder til og logger på Toldbevillingssystemet 06-04-181.01.0Toldstyrelsen
Sådan overfører du en fil med købsoplysninger i momsrefusionssystemetSkat27-06-19S 1001.0Skattestyrelsen
Teknisk vejledning RenteEdb-løsninger06-10-21S nr. 1102.11 digitalSkattestyrelsen
Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewayEdb-løsninger21-10-21S nr. 441.4Skattestyrelsen
Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseSkat30-06-18S nr. 1121.3 digitalToldstyrelsen
Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægterEdb-løsninger07-10-21S nr. 1301.5Skattestyrelsen
Vejledning om registrering af certifikater, roller og rettighederSkat07-10-21S nr. 1001.0 digitalSkattestyrelsen
Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og kontiSkat10-06-20S nr. 1001.0Skattestyrelsen
Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - PensionsafgiftØvrige25-06-21Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - Pensionsafgift, Pension, Pensionsinstitut, Pengeinstitut1.0 digitalSkattestyrelsen
Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Øvrige13-07-21S nr. 518.7 digitalFælles