På denne side kan du holde dig opdateret om:

 • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
 • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
 • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se arkiv for den gamle driftslog for eKapital

Abonner som RSS

Drift for Pension

LøstRente er ude af drift02-05-2022 kl. 13:4302-05-2022 kl. 13:55

Rentesystemet er igen tilgængeligt.

02-05-2022 13:43:00
LøstIkke adgang til SF-Tele via 3270 Webklient30-09-2021 kl. 13:4501-10-2021 kl. 15:27

De tekniske problemer med adgangen til SF-Tele via Webklient er løst og systemet er nu åbent.

30-09-2021 13:45:00
LøstFejl i søgefunktionen for bureauer (Pensiondiverse)18-05-2021 kl. 08:5206-07-2021 kl. 21:50

Søgefunktionen virker igen.

18-05-2021 08:52:00
LøstRente er ude af drift26-03-2021 kl. 12:4826-03-2021 kl. 12:59

Fejlen er løst og Rente er tilgængelig igen.

26-03-2021 12:48:00
LøstProblemer med indberetning af PAL § 2218-01-2021 kl. 12:1219-01-2021 kl. 12:38

Systemet kan nu igen modtage indberetninger PAL § 22-angivelser på blanket 07.082 via skat.dk.

Insitutter, der skal angive skat efter PAL § 22, skal derfor igen bruge den elektroniske angivelse.

Skattestyrelsens tidligere anvisninger af 18. januar 2021 om håndtering af PAL § 22 angivelser nævnt her på driftsinformationen for Pension er hermed ophævet.

18-01-2021 12:12:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for Pension

Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
PensionDiverse utilgængeligt d. 15.-16. januar 202213-01-2022 kl. 13:5813-01-2022 kl. 13:58

Systemet vil ikke være tilgængeligt lørdag d. 15. januar og søndag d. 16. januar 2022.

Grundet systemopdateringer på et centralt system vil det desværre ikke være muligt, at tilgå systemet til indberetning af PensionDiverse i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

13-01-2022 13:58:00
Indberetning via NTSE (TastSelv)13-01-2022 kl. 08:0513-01-2022 kl. 08:05

Grundet servicevindue fra lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2022 kl. 06:00 er der IKKE mulighed for at benytte TastSelv i dette tidsrum. Filoverførsel via FTPS Gateway bliver ikke berørt.

13-01-2022 08:05:00
NY meddelelse - Brugertest uge 47-50 på CPS22-11-2021 kl. 12:0122-11-2021 kl. 12:01

FTPs Gateway lukkede for produktionsdata d. 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46).

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på CPS.

Alt materiale/filer, der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Sæt også jeres produktionskørsler vedrørende indberetning af diskvalificerende udbetalinger i bero i denne periode, da data ikke bliver ajourført på registret for diskvalificerende udbetalinger.

FTPs Gateway åbner igen for produktionsdata d. 20. december 2021 kl. 00.01 (uge 51).

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der er åbnet for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning:

Der blev lukket for SF-Tele onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (fil-upload):

Der blev lukket mandag den 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (enkeltindberetning):

Der blev lukket onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Se mere information om brugertest i opdateret Årsbrev 2021 på skat.dk/ekapital.
Indberetningsvejledningerne om diskvalificerende udbetalinger og Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik på skat.dk/indberet-pension bliver ikke opdateret med dato for udskydelse af åbning af SF-Tele og 1. produktionskørsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

22-11-2021 12:01:00
Brugertest uge 47-50 på CPS09-11-2021 kl. 07:5609-11-2021 kl. 07:56

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på CPS.

Alt materiale/filer, der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Sæt også jeres produktionskørsler vedrørende indberetning af diskvalificerende udbetalinger i bero i denne periode, da data ikke bliver ajourført på registret for diskvalificerende udbetalinger.

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der åbnes for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning:

Der lukkes for SF-Tele onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (fil-upload):

Der lukkes mandag den 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 20. december 2021 kl. 00.01 (uge 51/2021).

Lukning af TastSelv Erhverv (enkeltindberetning):

Der lukkes onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Se mere information om brugertest i opdateret Årsbrev 2021 på skat.dk/ekapital.
Indberetningsvejledningerne om diskvalificerende udbetalinger og Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik på skat.dk/indberet-pension bliver ikke opdateret med dato for udskydelse af åbning af SF-Tele og 1. produktionskørsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

09-11-2021 07:56:00

Se alle servicevinduer

Information om Pension

Vær opmærksom på prioriteringsreglen17-03-2022 kl. 16:2217-03-2022 kl. 16:22

Overholdelse af prioriteringsreglen i Pensionsbeskatningsloven (PBL) § 18, stk. 2, 3. pkt. er vigtig, når der skal korrigeres for pensionsindbetalinger over årets rateloft.

PBL § 16 stk. 2 fastsætter et grundbeløb på 58.500 kr. (2021-niveau), for hvilket der kan opnås bortseelse/fradrag for indbetalinger på rateordninger. Beløbsgrænsen på 58.500 kr. gælder samlet for pensionsordninger – både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Er der indbetalt over grundbeløbet/rateloftet, har kunden efter PBL § 21 A, stk. 2 mulighed for at overføre det overskydende beløb til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 i PBL og dermed genvinde bortseelses-/fradragsretten. Alternativt kan det overskydende beløb tilbagebetales afgiftsfrit.

Har kunden både en arbejdsgiveradministreret og en privattegnet rateordning, er det vigtigt at overholde prioriteringsreglen, som fastslår, at det overskydende beløb først skal overføres eller tilbagebetales fra den privattegnede rateordning.

Ved overførsler

Hvis prioriteringsreglen ikke er overholdt, dvs. hvis et overskydende beløb, som skulle være overført fra en privattegnet ratepension, i stedet er overført fra en arbejdsgiveradministreret ratepension, er der ikke tale om en overførsel efter PBL § 21 A, stk. 2 men om en overførsel efter PBL § 41, da kunden ikke har mulighed for at disponere det overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv tilbage til en arbejdsgiveradministreret ratepension. Kunden har derfor ikke mulighed for at opretholde bortseelses- eller fradragsretten for det overskydende beløb.

Korrektionen i CPS for arbejdsgiveradministrerede ordninger foretages som en teknisk rettelse med rettekode 5, hvor det tidligere overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv forbliver på ordningen.

Korrektionen på de privattegnede ordninger foretages med rettekode 4.

Se i øvrigt Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021 under afsnittet § 21 A tilbagebetaling og overførsel Link.

Ved tilbagebetaling

Hvis det overskydende beløb er tilbagebetalt fra den arbejdsgiveradministrerede rateordning i stedet for fra den private ordning, bryder det ligeledes med prioritetsreglen og tilbagebetalingen vil ikke være omfattet af PBL § 21 A, stk. 2 men være en udbetaling af beløbet i utide. Der skal derfor betales en afgift på 60 pct. af udbetalingen efter PBL § 29, stk. 1.

Vær sikker på, at prioriteringsreglen er overholdt

Som pensionsinstitut med arbejdsgiveradministrerede ordninger er det derfor vigtigt, at I sikrer jer, at kunden ikke har foretaget indskud på en privattegnet rateordning, når kunden anmoder om at få det overskydende beløb overført til en anden ordning eller få et beløb tilbagebetalt. I skal samtidig sørge for, at dokumentationen er tilvejebragt ved overførsler eller tilbagebetalinger efter PBL § 21 A, stk. 2.

17-03-2022 16:22:00
Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension22-02-2022 kl. 16:1622-02-2022 kl. 16:16

Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke iht. PBL § 25 A, stk. 7, nr. 1

Med vedtagelsen af LOV nr 2610 af 28/12/2021 anses overgangen fra invalidepension til alders- eller ratepension ikke som en diskvalificerende udbetaling. Der er dog en betingelse, at udbetalingen af alders- eller ratepensionen påbegyndes senest 70 dage efter sidste udbetaling af invalidepensionen.

Det er ikke en betingelse, at ydelserne på alders- eller ratepensionen har samme størrelse som invalidepensionen. Det er heller ikke en betingelse, at alders- eller ratepensionen er oprettet i samme institut, som det pensionsinstitut der udbetaler invalidepensionen.

Ændringen vil også omfatte livsvarig og ophørende livrente og ratepension, der bliver påbegyndt udbetalt i fortsættelse af en invalidepension, der er påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018.

LOV nr 2610 af 28/12/2021 undtager endvidere diskvalifikation i tilfælde af:

 • Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
 • Udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.
 • Udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Slet eventuelle tidligere indberetninger til DISK

Ændringerne har virkning for udbetalinger, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Det betyder, at indberetninger om diskvalificerende udbetalinger, der er begrundet i ovennævnte forhold, skal slettes fra det diskvalificerende register.

Sletningen skal ske med Slettekode 1. Se i øvrigt Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021 for information om sletning.

Bemærk

2020 var det første indkomstår med beregning af afgift på årsopgørelsen. Hvis sletningen af diskvalificerende udbetalinger fortaget før 2020 sker inden 1. juni 2022, vil der som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2020 for de borgere/kunder, som kan være omfattet af beregningen af afgift. Herved undgår vi, at borgeren/kunden skal henvende sig til Skattestyrelsen for at få rettet årsopgørelsen.

Sletning af diskvalificerende udbetalinger foretaget i indkomståret 2020 kan have betydning for beregningen af afgift på årsopgørelsen for 2021. Der vil som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2021 for de borgere/kunder, som har været omfattet af beregningen af afgift.

Diskvalificerende udbetalinger omfattet af lovændringen skal generelt slettes hurtigst muligt.

22-02-2022 16:16:00
SF Tele - lukning af ukrypterede 3270 forbindelser12-01-2022 kl. 09:5812-01-2022 kl. 09:58

Skatteforvaltningen har valgt at lukke for ukrypterede 3270 forbindelser mandag den 24. januar 2022.

Opdateringen berører ikke brugerens rettigheder, bruger bibeholder gældende autorisation og password

Der er udarbejdet en vejledning i hvordan man omlægger til krypteret forbindelse. Denne er vedhæftet vores mail, så I kan udlevere såfremt der kommer henvendelser. Det er også muligt at få hjælp til omlægning fra vores leverandør, hvis der er behov. Her kan I sende sagen til platformejer (se kontaktinfo nedenfor) med minimum følgende oplysninger:

 • Firma
 • W-nummer
 • Evt. brugernummer
 • Kontaktperson
 • Beskrivelse af fejl
 • IP adresse/IP range (den som anvender/bruger kommer fra)
 • Skærmdump af login siden

Kontakt skal gå via Platformejer:

Helle Brønager HB@ufst.dk 72372550

Anna S Weitling ASW@ufst.dk 72381145

12-01-2022 09:58:00
Ny indberetningsvejledning for 2021 - Pensiondiverse15-12-2021 kl. 15:3815-12-2021 kl. 15:38

Der er udgivet indberetningsvejledning for årsultimo 2021 på pensiondiverse.

Find vejledningen på skat.dk/indberet-pension under "Indberetningsvejledninger".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for årsultimo 2021 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

15-12-2021 15:38:00
Indberetning af afgiftsfrie udbetalinger i PAF14-12-2021 kl. 10:5614-12-2021 kl. 10:56

PAF systemet er fra 1. januar 2022 klar til at modtage indberetninger om afgiftsfrie udbetalinger. Bekendtgørelsen herom træder i kraft den 1. januar 2022. 

Den 24. juni 2021 informerede Skattestyrelsen på driftsloggen, at indberetningen af de afgiftsfrie udbetalinger blev udskudt indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Dette er sket med bekendtgørelse af 2216 af 29. november 2021.

Ændringen betyder, at såfremt en udbetaling efter PBL § 32, stk. 1, består af et beløb, der er afgiftspligtigt, og et andet beløb, der er afgiftsfrit, så skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse til Skatteforvaltningen af det afgiftsfri beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen.

Har et pensionsinstitut foretaget helt afgiftsfri udbetalinger efter PBL § 32, stk. 1, i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse af de afgiftsfri beløb til Skatteforvaltningen senest den 20. januar 2022.

Feltet er alene et oplysningsfelt og kontrolfelt, og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Vejledninger og blanketter tilpasses.

De nødvendige tekniske specifikationer for "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" (XML-strukturen) blev ændret pr. 1. juli 2021 og beskrivelserne kan hentes under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)" her Skat.dk: Indberet pension (ccta.dk).

14-12-2021 10:56:00

Se al information