Dato for offentliggørelse
15. juli 2004
Moms og lønsumsafgift