SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2018.653.LSRErhvervelsesmoms for lystbåd erhvervet fra EU21-12-1822-10-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.652.LSRTilgodehavende ved salg af virksomhed - Virksomhedsordningen21-12-1816-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.647.LSRErhvervsobligation i virksomhedsordningen20-12-1827-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.645.LSRÆndret momsansættelse – Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra indbetalingstidspunktet20-12-1807-09-18Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2018.644.LSRKrav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet20-12-1826-11-18Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.643.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning20-12-1813-09-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.640.LSRGrundværdi - Undtagelse fra vurdering20-12-1830-11-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.613.LSROverskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde03-12-1815-11-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.612.LSRTrust - Selvstændigt skattesubjekt03-12-1814-11-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.611.LSRForhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører03-12-1815-11-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.609.LSRNægtet anvendelse af virksomhedsordningen – Konsekvensændringer af indkomstopgørelser – Efterbeskatning af opsparet overskud30-11-1812-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.607.LSRKonkursbo – Fradrag for moms af tab på debitorer30-11-1815-11-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.606.LSREjendomsavancebeskatning – Afståelse af ejerlejlighed30-11-1802-11-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.605.LSRSkattepligtig avance ved salg af ejendom30-11-1808-11-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.603.LSRNægtet genoptagelse af skatteansættelsen - Afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser29-11-1813-11-18Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.602.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen29-11-1824-10-18Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.556.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-11-1826-09-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.552.LSROverdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn – Handelsværdi – Kursværdi af latent skat08-11-1826-09-18Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.551.LSRVærdi af gave ved overdragelse af ejendom08-11-1828-09-18Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.550.LSRAfvisning af klage pga. manglende klageberettigelse08-11-1823-10-18Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.542.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-1827-09-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.540.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-1827-09-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.539.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af personlig indkomst30-10-1827-09-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.538.LSRTilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen30-10-1806-09-18Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2018.537.LSRFradrag for virksomhedsunderskud – Bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden30-10-1801-05-18Virksomheder Afgørelse
SKM2018.535.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed29-10-1827-09-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.534.LSRKodning29-10-1803-10-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.533.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-10-1812-10-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.532.LSRChokoladeafgift af chokoladesirup til brug i milkshake29-10-1815-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.531.LSRChokoladeafgift af karamelsovs29-10-1815-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.530.LSRFradrag for underskud af virksomhed - Udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed29-10-1829-05-18Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2018.512.LSRLevering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - Momspligt09-10-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.511.LSRTransfer Pricing – Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonus08-10-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.510.LSRTransfer pricing – Kompensation for nedlukningsomkostninger08-10-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.508.LSRGaveafgift ved overdragelse af anparter til børn08-10-18 Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.503.LSROprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendom05-10-18 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2018.502.LSROverdragelse med skattemæssig succession – Udvalgte ejerlejligheder og garager05-10-18 Virksomheder Afgørelse
SKM2018.501.LSRSkattemæssigt underskud i selskab tabt ved overdragelse af aktier05-10-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.500.LSRForhøjelse af momstilsvar – Interessefællesskab mellem virksomhed og forening05-10-18 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2018.498.LSRBeskatning af erstatningsbeløb (kompensationsbeløb)04-10-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.497.LSROphør af virksomhed - Driftsmidler04-10-18 Ophør af virksomhed Afgørelse
SKM2018.495.LSRTab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse – Tab på konvertibel obligation – Manglende registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen04-10-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.494.LSROmvalg vedrørende disponering af virksomhedsindkomst04-10-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.482.LSROphør af erhvervsmæssig virksomhed – Fra landbrugsejendom til beboelsesejendom21-09-18 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.471.LSRNægtet fradrag for tab på unoterede aktier – Afslag på anmodning om omvalg13-09-1812-04-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.467.LSRVirksomheds- og kapitalafkastordningen – Blandet benyttet ejendom10-09-1822-06-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.465.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag - Forældelse10-09-1821-08-18Forældelse Afgørelse
SKM2018.455.LSRTilskud (herunder taxametertilskud) fra Undervisningsministeriet - Levering mod vederlag29-08-1802-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.453.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-1801-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.452.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-1801-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.451.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-1828-06-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.450.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-1828-06-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.449.LSRMaskeret udbytte/udlodning via cirkulært lånearrangement28-08-1830-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.448.LSRÆndring af aktieavance og fremførselsberettiget tab27-08-1829-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.447.LSRAktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre27-08-1814-06-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.446.LSRMomsfri udlejning af fast ejendom24-08-1828-06-18Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2018.445.LSRBeskatning af pensionsafkast - Selvbetaler24-08-1825-06-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2018.444.LSRFradrag for tab som følge af CEO Fraud24-08-1810-01-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.443.LSRNedsættelse af en virksomheds købsmoms – Ændring af fradragsprocent vedr. privat udnyttelse24-08-1804-07-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.442.LSRModregning i momstilgodehavende - Konkursbo23-08-1805-07-18Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.441.LSRGrundværdi - Årsomvurdering23-08-1825-06-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.411.LSRInternetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteter13-08-18 Fradrag Afgørelse
SKM2018.406.LSRAnpartshaverlån samt fradrag for renteudgifter i forbindelse hermed09-08-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.403.LSRAfhændelse af vindmølle09-08-18 Ophør af virksomhed Afgørelse
SKM2018.366.LSRSpørgsmål om momsfrit salg af ejerlejlighed til alment boligselskab09-07-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.365.LSREventuel skattefrihed ved salg af ejerandele i samejet ejendom09-07-18 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.364.LSRLån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-07-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.363.LSRSpørgsmål om udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefri09-07-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.362.LSRVærdi af fri bolig09-07-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.354.LSRDødsbos skattepligt - Forskudsskatter03-07-18 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2018.353.LSRTilbagebetaling af moms på brugte demobiler03-07-18 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2018.344.LSRKurstab på fordring i udenlandsk valuta29-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.340.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for registrering af selskab29-06-18 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2018.338.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved udlejning af garage – Evt. anvendelse af virksomhedsordningen29-06-18 Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2018.325.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning28-06-18 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2018.289.LSRLån fra selskab over mellemregningskonto anses som udbytte18-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.287.LSRIndtægt fra udlandet, herunder fra European Food Safety Authority (EFSA) mfl.18-06-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.286.LSRVærdi af fri helårsbolig18-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.285.LSROpsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøring18-06-18 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2018.284.LSRSpørgsmål om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendom18-06-18 Byggeri Afgørelse
SKM2018.283.LSRStraksfradrag og bygningsafskrivning for kornsilo18-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.282.LSRStraksfradrag og ordinær afskrivning vedrørende asfaltering – Accessoriske anlæg15-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.281.LSRForrentning af indskudskapital - Overdækning15-06-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.280.LSRAktionærlån anses som yderligere løn15-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.279.LSRVærdi af skattepligtigt personalegode i form af personalearrangement med overnatning og spisning på restaurant14-06-18 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2018.278.LSRChauffør – Indkomst, rejsefradrag, fradrag for udgifter til fremmed arbejde m.v.14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.277.LSRForhøjelse af momstilsvar – registreringsgrænse kr. 50.00014-06-18 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2018.276.LSRUdenlandsk trust - Beskatning af afkast fra trustens aktiver14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.274.LSRSpørgsmål om UK pensionsordning etableret i trust-form er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 B ved evt. tilbageflytning til Danmark14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.240.LSRUdbetaling af skattefri rejsegodtgørelser22-05-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.239.LSROmkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder22-05-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.237.LSRSpørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 218-05-18 Byggeri Afgørelse
SKM2018.236.LSRSkattefritagelse i Danmark af vederlag modtaget fra European Molecular Biology Laboratory (EMBL)18-05-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.235.LSRStraksfradrag og afskrivning på asfaltering18-05-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.234.LSRFrivillig betaling af aconto selskabsskat - Fristen for angivelse ikke overholdt18-05-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.202.LSRProteinbar - Betaling af chokoladeafgift03-05-18 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.173.LSRTransfer Pricing – Kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og et koncernforbundet produktionsselskab20-04-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.172.LSRProteinbarer - Betaling af chokoladeafgift20-04-18 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.171.LSRFastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurdering20-04-18 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2018.169.LSRBetalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyr19-04-18 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2018.167.LSRGenoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelser19-04-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.144.LSRBeskatning af pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbank09-04-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.143.LSRVærdi af delvis fri bolig09-04-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.140.LSRFradrag for et kildeartsbegrænset tab06-04-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.139.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene 2004-200906-04-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.129.LSRBetalinger fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer - Afgiftsgrundlag26-03-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.128.LSRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen26-03-18 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.127.LSREfteropkrævning af spilleafgift26-03-18 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Afgørelse
SKM2018.126.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand23-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.125.LSRMaskeret udlodning – Transfer pricing-korrektion23-03-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.124.LSREn professionshøjskoles eventuelle fritagelse for registreringsafgift på personkøretøjer og varevogne23-03-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.123.LSROmdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening – Betaling af tinglysningsafgift22-03-18 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2018.122.LSRBeskatning af renteindtægter22-03-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.121.LSRMeddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen er slettet22-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.120.LSRMeddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet22-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.119.LSRBeskatning af gave til ansatte22-03-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.118.LSRRegistreringsafgift – køretøj med prøveskilte22-03-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.109.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet12-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.105.LSRForhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrence09-03-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.103.LSRForhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskab09-03-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.102.LSREjendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grund09-03-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.101.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-200809-03-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.100.LSRAnmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalg09-03-18 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.99.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter09-03-18 Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.87.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.86.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.85.LSRAfvisning af afgiftsfritagelse for køretøj af mærket Tesla Model X23-02-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.84.LSRSkattefritagelse af udbetaling fra pensionsordning22-02-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.83.LSREjendomsværdiskat - Kolonihavehus på lejet grund22-02-18 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)12-02-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.63.LSRForældelse i forbindelse med gæld til det offentlige12-02-18 Forældelse Afgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-02-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring12-01-18 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed12-01-18 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler12-01-18 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub12-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn12-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser12-01-18 Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed12-01-18 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri08-01-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport08-01-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte08-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt08-01-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter08-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække08-01-18 Tonnageskat Afgørelse