SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2018.637.BRLempelse for udenlandsk skat – manglende besvarelse af opfordringer – risikoen for at dokumentation ikke kan fremskaffes18-12-1812-11-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.636.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger – underbilag18-12-1808-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.633.BRGrænsehandelsarrangement – moms levering af nye transportmidler – erhverver i et andet EU-land – stedet for det endelige forbrug18-12-1822-10-18Momspligt Dom
SKM2018.628.BRIndsætninger – bevisbyrde formidling af penge - via forening13-12-1808-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.625.BRRegistreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning12-12-1812-11-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.622.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – bankboks11-12-1830-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.599.BRFradrag driftstab – interesseforbundne parter – sædvanlig driftsrisiko28-11-1806-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.589.BRIndsætninger – bevisbyrde – videreformidling af penge for en velgørende forening20-11-1817-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.585.BRFradrag i grundværdien for forbedringer - bevis for udgiftsafholdelse - overvæltning20-11-1819-09-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.584.BRStraf – transfer pricing – bødeudmåling - prøvesag19-11-1809-10-18Straf Dom
SKM2018.578.BRFradrag - købsmoms – hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag16-11-1825-09-18Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2018.576.BRAfkald på indkomst15-11-1810-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.573.BRIndsætninger på bankkonto14-11-1817-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.572.BRSkattepligtige bestyrelseshonorar - indtægter - retserhvervelse14-11-1827-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.571.BRForhøjelse af indkomst – reelt låneforhold ikke bevist14-11-1828-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.569.BRGenoptagelse – forældelse – genanbringelse – tidligere skatteansættelse lagt til grund13-11-1811-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.559.BREjendomsavance - salg af ejendom - bindende svar12-11-1811-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.554.BRFri bil - autocamper - bevisbyrde - kørselsregnskab - kommissionssalg09-11-1827-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.549.BRIndsætninger på privat og erhvervsmæssige konti – allerede beskattede midler07-11-1817-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.524.BRFri bolig – lejet bolig – direktør – bevisbyrde22-10-1819-07-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.514.BROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar10-10-1821-09-18Når man vil klage Dom
SKM2018.496.BREkstraordinær genoptagelse – investeringsbeviser04-10-1808-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.489.BRNulstilling – A-skat og AM-bidrag - direktør28-09-1830-08-18Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2018.487.BRMaskeret udlodning – frigørelse for kautionsforpligtelse – værdiansættelse af earn-out25-09-1812-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.485.BREjendomsavancebeskatning – én- og tofamilieshuse – administrativ praksis24-09-1820-09-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.484.BRKursgevinst – gældskonvertering afståelsessum24-09-1806-08-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.479.BRSkattepligtig fratrædelsesgodtgørelse20-09-1813-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.478.BRRettidig klage – særlige omstændigheder20-09-1817-08-18Når man vil klage Dom
SKM2018.472.BRGrundværdi – forkert grundlag - byggeretsværdiprincippet13-09-1817-07-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.464.BRFri helårsbolig – fri sommerbolig – fri jagtret hovedaktionær10-09-1826-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.463.BRIndsætninger på bankkonto – lån – rentefradrag10-09-1829-06-18Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.456.BRPersonbefordring – fast arbejdssted29-08-1812-07-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.454.BRIkke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar29-08-1803-07-18Fradrag Dom
SKM2018.438.BRFradrag for grundforbedringer – tilslutningsafgift22-08-1827-07-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.436.BRMaskeret udlodning – udbedringer på fast ejendom – skærpet bevisbyrde22-08-1809-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.433.BRGenoptagelse – nye oplysninger afgørelse kommet frem i e-Boks21-08-1829-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.431.BRRegistreringsafgift – mandskabsvogn – privat personbefordring20-08-1805-07-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.429.BRGenindtrædelse af fuld skattepligt – bopæl – længde af ophold – ekstraordinær genoptagelse17-08-1826-04-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.426.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – kloakanlæg – vandanlæg17-08-1821-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.425.BRRådighed over fri helårsbolig – direktør med væsentlig indflydelse på egen lønningsform – rådighed over fri bil17-08-1802-07-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.424.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrug17-08-1829-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.420.BRIndsætninger på bankkonto – skønsmæssig forhøjelse – grov uagtsomhed16-08-1825-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.417.BRFradrag for forbedringer – varmeforsyningsanlæg – skønsudøvelse13-08-1819-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.413.BRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-ret13-08-1826-06-18Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2018.409.BRBekæmpelsesmiddelafgift - ukorrekt anvendelse af reglerne om prismærkeværdi09-08-1804-06-18Miljøafgifter Dom
SKM2018.408.BRGenoptagelse af skatteansættelsen – særlige omstændigheder - sygdom09-08-1828-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.405.BRIkke grundlag - tilsidesætte skønsmæssige forhøjelse - indkomst og momstilsvar09-08-1828-06-18Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2018.404.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger09-08-1806-07-18Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst Dom
SKM2018.402.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb07-08-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.401.BRGenoptagelse af klagesag - ikke nye oplysninger - SKATs afgørelse inden indsigelsesfrist - ikke gyldig07-08-1811-06-18Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.400.BRFri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopæl07-08-1818-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.399.BRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til Danmark07-08-1826-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.396.BRBeskatning af pokergevinster – ekstraordinær genoptagelse – fristudsættelse – hjemvisning06-08-1809-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.395.BRAktieindkomst – lånearrangement – ulovlig aktionærlån – hustrus virksomhed06-08-1819-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.394.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-1831-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.393.BREfterbetaling - fuld registreringsafgift - ombygget autocamper06-08-1816-05-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.390.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-1812-06-18Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2018.389.BRPengeoverførsler – sammenblanding med privatøkonomi – usædvanlige forhold06-08-1822-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.380.BRRettidig administrativ klage, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a12-07-1810-07-18Når man vil klage Dom
SKM2018.377.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb10-07-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.367.BRRette indkomstmodtager – konsulentarbejde – omgørelse10-07-1828-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.361.BRFradrag for grundforbedringer – vejanlæg – sagsomkostninger06-07-1806-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.359.BRKonkrete indsætninger – skærpet bevisbyrde - dokumentation06-07-1814-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.358.BROmfang af grundværdiforbedrende kloakledninger – skærpende påstand fra Skatteministeriet05-07-1828-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.355.BREjendomsværdi – ubebygget ejendom - genoptagelse05-07-1823-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.345.BRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed – skatteyders forklaring tilsidesat29-06-1806-04-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.343.BRGrundværdi Fradrag for forbedringer – tilslutningsafgift29-06-1802-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.342.BRPunktafgiftspligtige varer – eget forbrug – skiftende forklaringer - pant29-06-1809-05-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2018.336.BRHævninger på mellemregningskonto – bevismæssig betydning af mangelfuld bogføring – løn- eller aktieindkomst28-06-1830-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.334.BRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – bevis28-06-1807-05-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.332.BRIsoleret bevisoptagelse (vidneafhøringer) under verserende sag ved Skatteankestyrelsen afvist28-06-1809-05-18Når man vil klage Kendelse
SKM2018.331.BRFri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 beskatningsgrundlaget - nyvognspris28-06-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.330.BRSkattearrangement - Selvinkriminering – Rentefradrag - Skatteforvaltningslovens § 4828-06-1813-04-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.329.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-1825-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.328.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-1807-05-18Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2018.327.BRStraf – ikke bindende påtalebegrænsning - momssvig28-06-1816-04-18Straf Dom
SKM2018.322.BRMomsfritagelse for spil om penge – offentliggørelse af praksisændring – forventningsprincip28-06-1826-04-18Momspligt Dom
SKM2018.317.BRFri helårsbolig – rådighed - hovedaktionær - beregningsgrundlag27-06-1809-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.316.BRIkke reelt gældsforhold – ikke fradrag for renteudgifter27-06-1823-05-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.314.BROrdinær genoptagelse – fradrag for købsmoms – ansvar for A-skat og AM-bidrag27-06-1804-04-18Virksomheder Dom
SKM2018.311.BRFri bil – registreret ejer - hovedanpartshaver27-06-1807-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.308.BREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder27-06-1816-04-18Ejendomsværdiskat Dom
SKM2018.307.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer – tilslutningsafgifter – dokumentation27-06-1805-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.306.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed27-06-1820-04-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.304.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter27-06-1823-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.303.BRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde27-06-1822-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.300.BRErstatning –inddraget nummerplader - forældet27-06-1824-04-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.299.BRSagsomkostninger – småsag – sagsøgte tilkendt sagsomkostninger27-06-1826-06-18Modregning og transport Kendelse
SKM2018.298.BRFradrag i grundværdien – skærpet påstand – overspringsregel – kompetence27-06-1809-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.295.BRNegativt privatforbrug – skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på konto21-06-1827-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.292.BRGrund- og ejendomsværdi – tilsidesættelse af skøn – syn og skøn – byggemodning21-06-1820-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.291.BRIndsætninger – kontanthævninger – bevisbyrde og dokumentationskrav – sort arbejde – skattepligtig indkomst19-06-1820-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.290.BRFuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelse19-06-1823-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.253.BRErhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning06-06-1823-03-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2018.243.BRRentebeskatning – uerholdelighed – skærpet bevisbyrde – forlænget ligningsfrist23-05-1801-03-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.231.BREkstraordinær genoptagelse – 6 måneders fristen – Egen forklaring17-05-1819-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.229.BRNulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælle17-05-1805-03-18Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2018.228.BRDirektørreglen - ansat hovedaktionær17-05-1814-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.226.BRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari19-03-1819-03-18Når man vil klage Dom
SKM2018.225.BRForældelse – suspension - utilregnelig uvidenhed13-03-1813-03-18Forældelse Dom
SKM2018.224.BRMaskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaver16-05-1823-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.219.BRLønsumsafgift – sparekasse - Skøn14-05-1812-03-18Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2018.208.BRSkattefri kursgevinst eller maskeret udlodning07-05-1815-03-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.207.BRLempelse – ligningslovens § 33 A – kreditkort – rejsedokumenter - bevisbyrde08-02-1808-02-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.206.BRIndeholdelse af A-skat – hæftelse – AM-bidrag - bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter – retsbeskyttet forventning07-05-1807-03-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.204.BREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel03-05-1808-03-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.201.BRFratrædelsesgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven – administrativ praksis03-05-1805-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.200.BRSalg af aktier – afståelsestidspunkt03-05-1806-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.199.BRIndtægter fra udlejning – skønsmæssig forhøjelse03-05-1801-02-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.196.BRFradrag – købsmoms - konkurs02-05-1801-03-18Fradrag Dom
SKM2018.195.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter02-05-1806-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.187.BRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse30-04-1812-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.186.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger30-04-1809-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.184.BRDødsbo – arveafkald – grov uagtsomhed – 3 måneders frist25-04-1819-02-18Dødsboer (skat) Dom
SKM2018.183.BRUnderskudsfradrag – erhvervsmæssig virksomhed - alternativ behandler25-04-1819-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.180.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis25-04-1809-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.178.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – hovedanlæg24-04-1806-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.174.BRFradrag - underskud - etablering - erhvervsmæssig virksomhed23-04-1802-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.170.BRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning06-02-1806-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.165.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på konto16-02-1816-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende13-04-1819-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdien13-04-1807-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgift05-04-1814-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlæg05-04-1812-02-18Når man vil klage Dom
SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdi05-04-1806-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglen05-04-1805-02-18Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis20-03-1809-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvig12-03-1816-01-18Straf Dom
SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitet06-03-1818-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.88.BRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse26-02-1816-01-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning16-02-1809-01-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning13-02-1828-11-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi12-02-1815-01-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør09-02-1828-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug09-02-1812-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering09-02-1815-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget06-02-1820-12-17Energi og kuldioxid Dom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder06-02-1818-12-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler02-02-1822-12-17Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne01-02-1830-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift31-01-1828-11-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret31-01-1806-12-17Straf Dom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler29-01-1828-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån29-01-1815-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed26-01-1808-12-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse22-01-1812-10-17Straf Dom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg17-01-1811-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder15-01-1818-12-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom15-01-1823-11-17Straf Dom
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje15-01-1806-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift02-01-1801-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi02-01-1815-11-17Personlig indkomst Dom