SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2018.346.DEPRetssagsvejledning29-06-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2018.297.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet22-06-18 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2018.265.SKATListe over anerkendte flyselskaber12-06-18 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2018.263.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201711-06-18 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2018.249.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201801-06-18 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2018.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber17-04-18 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2018.92.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 128-02-18 Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst SKAT-meddelelse