Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul handler om:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)
Hvad er nyt?

Der er foretaget gennemgribende ændringer i afsnittene som følge af vedtagelsen af lov nr. 1726 af 27. december 2018 om indsættelsen af en generel omgåelsesklausul i LL § 3 som erstatning for den tidligere LL § 3.

 

Indledning

Dette afsnit handler om en generel omgåelsesklausul, som skal bekæmpe misbrug i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner.

Afsnittet indeholder:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)

Se også

Se også afsnit (A.A.3.2) om adgang til bindende svar.