DatoTitel
27-03-19Åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk
04-07-19Øget fokus på selvanmelderes adfærd
10-01-19Ændring af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446 vedrørende EU-forsendelse og varers toldmæssig status
20-06-19Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikat
29-01-19Udsættelse af servicevindue (ny klient)
29-01-19Udstedelse af erstatningsoprindelsescertifikater og erstatningsudtalelse om oprindelse vedr. GSP ordningen - Exchange of Letters (EoL)
12-03-19Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
12-03-19Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
13-02-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
15-01-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
26-06-19Tinglysningsafgiftsloven ændres den 1. juli 2019
03-06-19Tilmeld dig Toldstyrelsens nyhedsbrev
18-06-19Tilmeld dig nyhedsbrev: RSS-feed for nyt om told afløses af mailnyhedsbreve
11-07-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 61. og 62. session)
18-03-19Tariferingsforordninger, antidumpingtold og Forklarende Bemærkninger til KN
02-05-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift, for biler indregistreret før 14. september 2018, med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metoden
15-08-19Rettelse til toldtariffen - udligningstold
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
30-04-19Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
14-03-19Rettelse til Toldtariffen - tekst ændring
24-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
29-08-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
31-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
14-06-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
29-04-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
26-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
18-01-19Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-ris
15-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-10-19Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-06-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
01-08-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
13-02-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
15-01-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
17-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-10-19Rettelse til Toldtaifffen - nye opdelinger
06-02-19Rettelse til Toldtariffen - udgåede toldtarifpositioner pr. 1. januar 2019
16-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-06-19Retningslinjer for værdifastsættelse af højrestyrede biler
07-10-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret
13-09-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret
19-09-19Retningslinjer for håndtering af fejlagtigt opkrævede periodiske afgifter ved borgere og virksomheder
01-04-19Reglerne om emballageafgift ændres
26-09-19Registreringsafgift – fradrag for særlig anvendelse samt fradrag/tillæg for stand under/over middel – nye regler fra 1. oktober 2019
15-01-19Præcisering vedrørende anvendelsen af forsendelsesproceduren for godkendt modtager
24-07-19Oprindelse – EU-Japan aftalen – EU mailboks – spørgsmål fra EU virksomheder
22-03-19Oprindelse - Gennemførelse af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene - forskellige meddelelser vedrørende protokol om oprindelsesregler
26-07-19Oprindelse - EU og Japan aftalen - Anvendelse af artikel 3.16, stk. 3.
22-07-19Oprindelse - Anvendelse af EUTK artikel 78
07-06-19Opkrævning af sikkerhedsstillelse under SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld
21-03-19Ophævelse af tariferingsforordninger samt afgørelse om gyldighed af BTO
11-04-19Opdatering af FB til KN
11-01-19Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil
31-01-19Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier
11-07-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2019
11-01-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019
28-05-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
11-01-19Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
07-06-19Nye tariferingsforordninger - bl.a. for position 2208
11-07-19Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkninger
23-04-19Ny release til Motorregistret udskudt
19-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelser
11-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelse
03-09-19Ny release til Motorregistret
30-04-19Ny release til Motorregistret
23-04-19Ny release til Motorregistret
05-02-19Ny release til Motorregistret
11-10-19Ny mailservice fra Motorstyrelsen om Motorregistret
25-06-19Ny forklarende bemærkning til underpos. 0408 99 80
28-08-19Ny forklarende bemærkning til position 3004
29-04-19Niveaulister udskydes
28-08-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - August 2019
27-03-19Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om suspension/kontingent
27-05-19Motorekspeditionen i Aalborg flytter 3. juni 2019
26-07-19Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - EUCJ C-104/16P (Western Sahara)
13-05-19Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af PEM konventionen for præferenceoprindelse - diagonal kumulation
01-04-19Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres den 1. april 2019
03-09-19Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendes
15-03-19Japanske toldmyndigheder har offentliggjort oplysninger om anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16, stk. 3.
26-06-19Introduction of distance selling provisions in the Danish CFC Tax Act, the Danish Act on Taxes on Ice Cream and the Danish Act on Various Excise Duties
19-06-19Indførelse af fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven
13-03-19Implementering af automatisk kontrol af REX numre
04-01-19Ikke-præferentielle oprindelsescertifikater udstedt i Finland
08-02-19Frihandelsaftale med Japan - TARIC er nu opdateret med de manglende data
31-01-19Frihandelsaftale med Japan - mangelfulde data i TARIC
28-06-19Fra den 1. juli 2019 indføres registreringsmulighed som oplagshaver i emballageafgiftsloven
01-04-19Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer
28-03-19Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug (NEDC2 / WLTP)
05-09-19Fejl i Motorregistret
28-01-19EU-Japan handelsaftale - præferencedokumentationskoder
08-01-19EU-Japan handelsaftale
14-01-19EU-Japan aftalen – relevante oplysninger og guidances
05-02-19EU-Japan aftalen – Importørens kendskab (Importer´s knowledge)
12-02-19EU-Japan aftalen – import af vin fra Japan
03-05-19EU-Japan aftalen - Informationsportaler
30-04-19Erhvervsmæssig eksport, angivet som eksport foretaget af uregistreret eksportør
27-09-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
01-02-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
25-04-19Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærke
01-04-19Den 1. april 2019 ophører kravet om banderoler på cigaretpapir
01-04-19Chokoladeafgiftsloven ændres den 1. april 2019
17-07-19Anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16
11-07-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. juli 2020
01-02-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020
11-03-19Ansøgning om momsrefusion fra Storbritannien
01-04-19Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgifterne for konsum-is ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af øl og vin ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes den 1. april 2019
01-04-19Affaldsafgiftsloven ændres den 1. april 2019
02-05-198 nye tariferingsforordninger