DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet14-12-18Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk jul og nytår 2018
Tryk her for at se dokumentet14-12-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-12-18TORO - Opdateret blanket og nyt ansøgningsskema
Tryk her for at se dokumentet06-12-18Momsrefusion før, under og efter brexit
Tryk her for at se dokumentet05-12-18Til virksomheder med eksport af varer til Sydkorea
Tryk her for at se dokumentet30-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-11-18Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet19-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-11-18Kombinerede nomenklatur (KN) for 2019
Tryk her for at se dokumentet15-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-11-18Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - November 2018
Tryk her for at se dokumentet13-11-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
Tryk her for at se dokumentet12-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet25-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-10-18Danske virksomheder har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension eller et toldkontingent, hvis de fremstiller tilsvarende eller lignende produkter
Tryk her for at se dokumentet05-10-18Oprindelse - opdatering af listen med postnumre - Israel
Tryk her for at se dokumentet04-10-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet03-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-10-18Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet03-10-18Rykker for manglende genberegning af udlejnings/leasingkøretøjer
Tryk her for at se dokumentet02-10-18Morarenter ved opkrævning af told ved straksafgørelser
Tryk her for at se dokumentet01-10-18eIndkomst: Slut med sporadisk indberetning af løn pr. 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet28-09-18Varsel af ændring i Motorregistret - Nye brændstofforbrugsmålinger (WLTP)
Tryk her for at se dokumentet28-09-18Varsel af ændring i Motorregistret – Forsikringsophørs-årsag til understøttelse af DFIMs nye opgave
Tryk her for at se dokumentet28-09-18En præcisering af bestemmelserne om omladning i henhold til forsendelsesproceduren
Tryk her for at se dokumentet27-09-18EU-domstolens dom i sagerne C-397/17 og C 398/17 om støbejern og begrebet ”deformerbart støbejern
Tryk her for at se dokumentet26-09-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-09-18Anvendelse af toldproceduren forsendelse
Tryk her for at se dokumentet24-09-18Toldbevillinger, der skal gælde i flere lande, skal nu søges online
Tryk her for at se dokumentet24-09-18Tariferingsforordning og FBKN
Tryk her for at se dokumentet18-09-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-09-18Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget for biler
Tryk her for at se dokumentet17-09-18Orientering om brugen af prøveskilte
Tryk her for at se dokumentet17-09-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-09-18Anvendelsen af den regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler (PEM-konventionen) for præferenceoprindelse - diagonal kumulation
Tryk her for at se dokumentet12-09-18Lovændringer for præferenceoprindelse
Tryk her for at se dokumentet10-09-18Ændring af betingelserne for nedsættelse af samlet sikkerhedsstillelse for told og fritagelse for sikkerhedsstillelse
Tryk her for at se dokumentet07-09-18PAL skat for pensionsinstitutter med grønlandske kunder - listen er nu udsendt
Tryk her for at se dokumentet07-09-18Lov om ændring af momsloven - Godtgørelse af moms for godtgjorte energiafgifter
Tryk her for at se dokumentet31-08-18Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (Toldsyn)
Tryk her for at se dokumentet31-08-18Tariferingsforordning og Forklarende bemærkning
Tryk her for at se dokumentet28-08-18Ny release til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet14-08-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-08-18Implementering af automatisk kontrol af REX numre
Tryk her for at se dokumentet03-08-18Anvendelse af REX systemet - GSP lande
Tryk her for at se dokumentet24-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-07-18Manglende underskrifter på certifikater fra Tyrkiet
Tryk her for at se dokumentet23-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-07-18Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
Tryk her for at se dokumentet17-07-18Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. juli 2019
Tryk her for at se dokumentet11-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-07-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-07-18Indførsel af flyttegods
Tryk her for at se dokumentet02-07-18Ny release til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet27-06-18Meddelelse til importører om anvendelse af REX systemet i forhold til GSP lande.
Tryk her for at se dokumentet27-06-18Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2018
Tryk her for at se dokumentet21-06-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet18-06-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-06-18Tariferingsforordninger samt Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet12-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-06-18Nedsættelse af satsen for elvarmeafgift
Tryk her for at se dokumentet01-06-18Præferenceoprindelse - spørgeskema og testversion fra Kommissionen
Tryk her for at se dokumentet01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-06-18Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet01-06-18Tonnageskat - Fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet28-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet24-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet18-05-18Præcisering af reglerne for udstedelse og attestering af bl.a. EUR.1 certifikater for brugte biler
Tryk her for at se dokumentet18-05-18Nedsættelse af satsen for elvarmeafgift
Tryk her for at se dokumentet18-05-18Tyrkiet har udviklet et nyt system for certifikater
Tryk her for at se dokumentet14-05-18Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk pinsen 2018
Tryk her for at se dokumentet14-05-18Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 60. session)
Tryk her for at se dokumentet09-05-18Ny release til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet08-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-05-18Importlicens ved indførsel af visse aluminiumsvarer fra tredjelande
Tryk her for at se dokumentet30-04-18Lovændringer for præferenceoprindelse herunder nyt ansøgningsskema for REX (registrerede eksportører)
Tryk her for at se dokumentet26-04-18Tilbagebetalingsordning vedr. afskaffelse af afgiften for registreringer i de danske skibsregistre
Tryk her for at se dokumentet26-04-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet25-04-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet23-04-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-04-18Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingent
Tryk her for at se dokumentet12-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN
Tryk her for at se dokumentet11-04-18Toldværdi
Tryk her for at se dokumentet11-04-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN
Tryk her for at se dokumentet28-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-03-18Anvendelse af Elektronisk Transport Dokument som en forsendelsesangivelse
Tryk her for at se dokumentet23-03-18Ændring af minimumssikkerhedsstillelsen på spiritusafgift
Tryk her for at se dokumentet23-03-18Rettelse til nyhedsbrev om ”Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas”
Tryk her for at se dokumentet23-03-18Nyt fra SKAT vedrørende strejke/lockout på toldområdet
Tryk her for at se dokumentet20-03-18Åbningstiden for toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2018
Tryk her for at se dokumentet15-03-18Supplerende bestemmelse til KN
Tryk her for at se dokumentet09-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-03-18EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtager
Tryk her for at se dokumentet07-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-03-18Bilpakken - spørgsmål/svar katalog om genberegning af afgift
Tryk her for at se dokumentet02-03-18Opfølgning på status på implementering af Bilpakken (L4)
Tryk her for at se dokumentet27-02-18Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet26-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-02-18Ophævelse af tariferingsforordning og Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet20-02-18Rettelse til toldtariffen - tillægstold (Erstatter nyhedsbrev af 19. februar 2018)
Tryk her for at se dokumentet19-02-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet15-02-18Certifikatkode Y064 kan ikke angives fra og med den 1. marts 2018
Tryk her for at se dokumentet14-02-18EMCS ny version den 15. februar 2018
Tryk her for at se dokumentet13-02-18Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas
Tryk her for at se dokumentet13-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-02-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet02-02-18Nogle GSP-lande anvender ikke REX-systemet og kan ikke udstede FORM A eller udtalelse om oprindelse
Tryk her for at se dokumentet02-02-18Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet31-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-01-18Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg
Tryk her for at se dokumentet30-01-18Anvendelse af REX systemet for GSP-lande - ophørsdato for udstedelse af FORM A certifikater
Tryk her for at se dokumentet29-01-18Supplerende bestemmelse til KN og Forklarende Bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet23-01-18Status på implementering af Bilpakken (L4) mv.
Tryk her for at se dokumentet18-01-18Nye Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet16-01-18Status på reviderede EoL (Exchange of Letter) mellem EU, Norge og Schweiz for GSP ordningen
Tryk her for at se dokumentet16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-01-18Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2019
Tryk her for at se dokumentet11-01-18Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2018
Tryk her for at se dokumentet11-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-01-18Ukraine er ikke længere en del af GSP ordningen
Tryk her for at se dokumentet04-01-18Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet for forsendelsesproceduren

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter