Dato for offentliggørelse
23 Aug 2017 12:31
Serienummer
E nr. 243
Resumé

Denne vejledning er tiltænkt virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (også kaldet selvanmeldere).

Du kan bruge vejledningen som et opslagsværk, hvor du kan læse om retningslinjerne, som beskriver processen omkring værdifastsættelse af køretøjer, samt hvilke punkter man skal være opmærksom på ved de forskellige former for køretøjer.

SKATs retningslinjer for værdifastsættelse er både for virksomhedernes erfarne prisfastsættere samt nye selvanmeldere.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret.

Gyldig til
30. juni 2018
ISBN-nummer
978-87-417-0038-0
Pdf-udgave
Vejledning-til-selvanmeldere.PDF