Rettelse og toldgodtgørelse af fortoldninger

Når en fortoldning skal rettes, men varerne i øvrigt stadig skal være omfattet af den oprindelige toldprocedure.
Det kan fx være varekode, vægt eller værdi.

Efteropkrævning af told - Artikel 102
Denne vælges når ændringen medfører en højere toldbetaling.

Toldgodtgørelse eller -fritagelse - Artikel 117
Denne vælges når reguleringen giver nedsat told eller fritagelse.

Rettelse af fortoldning uden beløbsmæssig konsekvens - artikel 173
Denne vælges når der fx sker rettelse af vægt, container nr. mm.

Vær opmærksom på:
Ændres rubrik 37 procedurekoden til en økonomisk procedure, skal skabelonen for artikel 116 anvendes.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter