SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattelempelse - udsendte offentligt ansatte20-12-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSpaltning - Novo Nordisk A/S - Fordeling af aktiernes anskaffelsessum - Indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum20-12-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretUdbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til lønmodtager der har lejet/leaset bil07-12-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSambeskatning - fornyet eller ny sambeskatning.29-11-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSambeskatning - fusion med tilbagevirkende kraft - tidspunkt for aktieerhvervelse.29-11-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSponsorstøtte - fast pris på de enkelte reklameydelser - bindende forhåndsbesked18-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretMedlemmer af andelsboligforeninger -nedsættelse af boligafgift - bindende forhåndsbesked11-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSelvstændig erhvervsdrivendes standardfradrag for rejseudgifter i udlandet10-10-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretOffentlig ansat - udstationering - bindende forhåndsbesked06-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretGrenspaltning - gren af virksomhed - aktieportefølje - investeringsforening06-10-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretEjendomsavancebeskatningsloven - salg - grundareal - skattefrit - EBL § 8, stk. 1, nr. 206-10-00Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattefri fusion - unormal samhandel - vilkår06-10-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer06-10-00Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiepost - erhvervsmæssig tilknytning19-09-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretUdbytteskat - videreudlodning af udbytte - indirekte ejerskab19-09-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretBeskatning af affindelssum - bindende forhåndsbesked19-09-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretBeskatning af sommerbolig - bindende forhåndsbesked19-09-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretIndustriel skovdrift - pensionsafkastbeskatningsloven - bindende forhåndsbesked19-09-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattefri spaltning - gren af en virksomhed - datterselskabsaktier09-06-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretTvungen sambeskatning - finansiel virksomhed - bindende forhåndsbesked09-06-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretAfskrivning på pc'er - bindende forhåndsbesked28-04-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretFremførsel af underskud - bindende forhåndsbesked26-04-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattefri udbytteudlodning - bindende forhåndsbesked26-04-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretGoodwill - værdiansættelse - bindende forhåndsbesked14-04-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSkattefri aktieombytning13-04-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretAnpartsombytning - afslag - tilbagesalg af anparter til holdingselskab - 10% vederlagskrav28-03-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretSambeskatning med russisk datterselskab - afvigende regnskabsår29-02-00SKAT interntAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetIkke nummereretKapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.29-02-00SKAT interntAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter