Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Om Den juridiske vejledning, er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Det fremgår desuden af indledningen til de enkelte styrelsers hovedafsnit, hvilke afsnit styrelsen er ansvarlig for.

Hvad er nyt?

xI denne udgave af Den juridiske vejledning (2020-2) er indarbejdet følgende større nye afsnit: 

  • Vejledningen "Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 / MDR", som blev udgivet den 17. april 2020, er overført til et nyt afsnit A.B.1.2.9 DAC6 i Den Juridiske vejledning. Vejledningens afsnit om Straffebestemmelser er dog overført til to nye afsnit, A.C.3.2.1.4.4 Straffebestemmelser i DAC6 - bekendtgørelsen og A.C.3.5.3.13 Bødeniveau for overtrædelse af DAC6 - bekendtgørelsen.
  • Et nyt afsnit C.H.4 Tilbagebetalingsordningen
  • En nyt afsnit H.A Ejendomsvurdering.

Se desuden "Hvad er nyt" i forbindelse med de enkelte hovedafsnit.x