SKAT for borgere

"Du kan se og rette din skat, når du er logget på"


 

Borger- og retssikkerhedschefens funktion

Borger- og retssikkerhedschefen:

Yderligere har Borger- og retssikkerhedschefen opgaver i relation til behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Se SKM2014.571.SKAT.

Borger- og retssikkerhedschefen:

  • er 2. instans for behandling af indsigelser.
  • følger kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå i 1. instans og drøfter status med direktøren for SKAT. Det sker med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelserne i 1. instans.
  • afgiver en årlig beretning om behandlingen af indsigelser. Beretningen bliver offentliggjort.

Borger- og retssikkerhedschefen skal være med til at forankre og udbrede kendskabet til retssikkerhed som et bærende værdigrundlag i Skatteministeriets arbejde. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling.

Borger- og retssikkerhedschefen og sekretariatet

Borger- og retssikkerhedschefen, Margrethe Nørgaard, kommer fra en stilling som lektor og dekan på Aalborg Universitet. Hun er uddannet jurist og du kan læse hendes CV her.

Borger- og retssikkerhedschefens sekretariat er beliggende i Østbanegade 123, 2100 København Ø. Pt. er der beskæftiget 7 medarbejdere, heraf er 5 uddannede jurister og 1 uddannet revisorkandidat.

Kontakt

Henvendelse kan ske til:

Borger- og retssikkerhedschefen
Østbanegade 123
2100 København Ø
Telefon 72 22 25 25
E-mail: retssikkerhed@skat.dk