Borger- og Retsikkerhedschefen

Her kan du læse lidt om, hvilke muligheder Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard, har for at behandle henvendelser fra borgere og virksomheder:

Hvis du vil

  • kritisere SKATs sagsbehandling: Er du utilfreds med sagsbehandlingen, fx lang sagsbehandlingstid eller en medarbejders adfærd, har du mulighed for at sende din kritik til SKAT. Du skal være opmærksom på, at din kritik af SKATs sagsbehandling ikke kan føre til ændringer i din konkrete sag,
  • stille spørgsmål eller fortælle om oplevelser som du mener, kan være relevante, så hører Borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard gerne fra dig. Borger- og retssikkerhedschefen kan bl.a. på baggrund af henvendelser fra borgere, virksomheder, rådgivere eller medarbejdere i SKAT iværksætte uafhængige egen drift undersøgelser af fx procedurer og arbejdsgange i SKAT. På grundlag heraf kan Borger- og retssikkerhedschefen henstille til ændringer. Derimod har Borger- og retssikkerhedschefen ingen mulighed for at pålægge SKAT at træffe bestemte afgørelser eller andre beslutninger. Borger- og retssikkerhedschefen kan heller ikke træffe afgørelser.

Er du derimod

  • utilfreds med SKATs afgørelse: Hvis det er selve afgørelsen, fx anvendelsen af regelgrundlaget og resultatet, du er uenig i, så kan Borger- og retssikkerhedschefen ikke hjælpe. I disse tilfælde er klageadgangen fastsat i lovgivningen. I den afgørelse du har fået fra SKAT står der hvad du skal gøre, hvis du vil klage over afgørelsen. Du skal derfor følge den klagevejledning der er givet i din afgørelse.