SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg23-12-1402-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring23-12-1421-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation22-12-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse22-12-1403-10-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab17-12-1430-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg17-12-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1406-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1424-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto16-12-1406-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms15-12-1425-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-12-1422-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl08-12-1430-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet08-12-1407-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt28-11-1423-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder27-11-1425-09-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer27-11-1423-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding27-11-1419-08-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil27-11-1426-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-11-1427-10-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring27-11-1425-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt27-11-1420-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale13-11-1427-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn11-11-1422-07-14Når man vil klage Dom
SKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag04-11-1406-01-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag29-10-1426-08-14Ejendomsværdiskat Dom
SKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer29-10-1404-09-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav28-10-1401-09-14Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser27-10-1423-05-14Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning22-10-1425-08-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere20-10-1415-10-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat16-10-1430-06-14Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet16-10-1403-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor13-10-1421-03-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg13-10-1401-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel13-10-1408-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist13-10-1431-07-14Tarifering Dom
SKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter09-10-1401-08-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde07-10-1406-08-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter01-10-1410-06-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd01-10-1402-09-14Momsgrundlag Kendelse
SKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse25-09-1417-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt23-09-1401-07-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden17-09-1411-07-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver12-09-1417-06-14Virksomheder Dom
SKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle12-09-1425-06-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret11-09-1427-06-14Straf Dom
SKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil10-09-1418-06-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse08-09-1427-06-14Ejendomsavancebeskatning + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse08-09-1418-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed04-09-1426-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter04-09-1410-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder04-09-1420-05-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl03-09-1430-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode28-08-1408-05-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar25-08-1420-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil21-08-1423-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed21-08-1415-05-14Virksomheder + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde20-08-1405-05-14Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje14-08-1408-05-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse13-08-1416-04-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen12-08-1423-04-14Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse11-08-1416-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet11-08-1423-04-14Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-08-1411-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning08-08-1411-04-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Momsgrundlag Dom
SKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling06-08-1410-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg06-08-1424-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis06-08-1410-03-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse06-08-1426-03-14Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg Dom
SKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-08-1407-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug05-08-1412-05-14Øl, vin og spiritus Dom
SKM2014.545.BRModregning - overskydende skat05-08-1414-04-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav05-08-1403-04-14Fradrag Dom
SKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning01-08-1416-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg31-07-1420-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo30-07-1406-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants29-07-1428-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed28-07-1404-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån28-07-1419-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto28-07-1412-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning28-07-1423-06-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter28-07-1415-04-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg28-07-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering28-07-1419-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån28-07-1416-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer25-07-1408-04-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr25-07-1424-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning25-07-1413-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer25-07-1405-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-07-1407-04-14Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor23-07-1405-03-14Straf Dom
SKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark11-07-1406-02-14International inddrivelse Dom
SKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund11-07-1404-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-07-1411-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer26-06-1421-02-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning26-06-1404-04-14Lønindeholdelse Dom
SKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark25-06-1409-04-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms25-06-1411-04-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter23-06-1402-04-14Fradrag Dom
SKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand18-06-1420-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-1410-02-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg17-06-1405-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed12-06-1419-02-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger11-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver10-06-1419-06-13Straf Dom
SKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-06-1410-04-13Straf Dom
SKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern05-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms05-06-1428-03-14Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag05-06-1417-03-14Processuelle bestemmelser + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger04-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund03-06-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel02-06-1426-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse02-06-1418-03-14Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger02-06-1427-02-14Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak27-05-1413-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde22-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning22-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg21-05-1428-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation21-05-1407-03-14Fradrag Dom
SKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld21-05-1425-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg20-05-1404-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg20-05-1412-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg19-05-1407-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog19-05-1417-02-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg15-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse15-05-1412-03-14Forældelse Dom
SKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse15-05-1425-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj14-05-1426-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår09-05-1414-02-14Andet om moms Dom
SKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse09-05-1414-02-14Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning07-05-1421-01-14Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt07-05-1412-02-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand05-05-1403-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger02-05-1423-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat02-05-1427-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering02-05-1431-03-14Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg02-05-1411-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg30-04-1405-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi29-04-1404-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring29-04-1410-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer16-04-1427-11-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet15-04-1405-02-14Momspligt Dom
SKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-04-1416-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark09-04-1420-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse09-04-1401-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg03-04-1431-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning27-03-1412-12-13Lønindeholdelse Dom
SKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed25-03-1424-01-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget21-03-1415-01-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning21-03-1428-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler20-03-1416-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"17-03-1418-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning12-03-1424-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning11-03-1423-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto19-02-1414-01-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer18-02-1409-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation18-02-1420-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder18-02-1416-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst17-02-1403-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom17-02-1407-01-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen14-02-1408-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse10-02-1403-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer10-02-1402-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist10-02-1409-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum07-02-1420-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning05-02-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte05-02-1416-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne04-02-1402-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning03-02-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg30-01-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse30-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller29-01-1405-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale29-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde27-01-1403-01-14Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion27-01-1414-01-14Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter21-01-1412-11-13Virksomheder Kendelse
SKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring21-01-1404-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil21-01-1412-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav20-01-1412-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger20-01-1403-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.41.BRMoms - skrotning af biler14-01-1402-08-13Momspligt Dom
SKM2014.29.BRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist - begrundelse09-01-1406-12-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom