SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg23-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring23-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation22-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse22-12-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab17-12-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg17-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto16-12-14MomsgrundlagDom
SKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms15-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl08-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet08-12-14MomsgrundlagDom
SKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt28-11-14Personlig indkomstDom
SKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder27-11-14Erhvervsmæssig importDom
SKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer27-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding27-11-14Energi og kuldioxidDom
SKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil27-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-11-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring27-11-14Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt27-11-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale13-11-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn11-11-14Når man vil klageDom
SKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag04-11-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag29-10-14EjendomsværdiskatDom
SKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer29-10-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav28-10-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser27-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragDom
SKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning22-10-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere20-10-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat16-10-14Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet16-10-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor13-10-14Erhvervsmæssig importDom
SKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg13-10-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel13-10-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist13-10-14TariferingDom
SKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter09-10-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde07-10-14Personlig indkomstDom
SKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter01-10-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd01-10-14MomsgrundlagKendelse
SKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse25-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt23-09-14MiljøafgifterDom
SKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden17-09-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver12-09-14VirksomhederDom
SKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle12-09-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret11-09-14StrafDom
SKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil10-09-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse08-09-14Processuelle bestemmelser + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse08-09-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed04-09-14Personlig indkomstDom
SKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter04-09-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder04-09-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl03-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode28-08-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar25-08-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil21-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed21-08-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde20-08-14Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje14-08-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse13-08-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen12-08-14Udleje og bortforpagtningDom
SKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse11-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet11-08-14Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning08-08-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed07-08-14Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte07-08-14Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling06-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg06-08-14Personlig indkomstDom
SKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis06-08-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse06-08-14Udlæg + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug05-08-14Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2014.545.BRModregning - overskydende skat05-08-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
SKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav05-08-14FradragDom
SKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning01-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg31-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo30-07-14Når man vil klageDom
SKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants29-07-14Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed28-07-14Personlig indkomstDom
SKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån28-07-14Personlig indkomstDom
SKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto28-07-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning28-07-14MiljøafgifterDom
SKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter28-07-14Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg28-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering28-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån28-07-14Personlig indkomstDom
SKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer25-07-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr25-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning25-07-14Når man vil klageDom
SKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer25-07-14Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-07-14Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
SKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor23-07-14StrafDom
SKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark11-07-14International inddrivelseDom
SKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund11-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-07-14Personlig indkomstDom
SKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer26-06-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning26-06-14LønindeholdelseDom
SKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark25-06-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms25-06-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter23-06-14FradragDom
SKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand18-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-14MomsgrundlagDom
SKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg17-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed12-06-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger11-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver10-06-14StrafDom
SKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-06-14StrafDom
SKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern05-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms05-06-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag05-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger04-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund03-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel02-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse02-06-14Afdragsordninger og henstandDom
SKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger02-06-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak27-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-05-14Personlig indkomstDom
SKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde22-05-14Personlig indkomstDom
SKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning22-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg21-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation21-05-14FradragDom
SKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld21-05-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg20-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg20-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg19-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog19-05-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg15-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse15-05-14ForældelseDom
SKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse15-05-14Personlig indkomstDom
SKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj14-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår09-05-14Andet om momsDom
SKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse09-05-14Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning07-05-14Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt07-05-14MiljøafgifterDom
SKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand05-05-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger02-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat02-05-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering02-05-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålKendelse
SKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg02-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg30-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi29-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring29-04-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer16-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet15-04-14MomspligtDom
SKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-04-14MomsgrundlagDom
SKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark09-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse09-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg03-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning27-03-14LønindeholdelseDom
SKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed25-03-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget21-03-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning21-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler20-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør17-03-14Personlig indkomstDom
SKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver17-03-14Personlig indkomstDom
SKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"17-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning12-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning11-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto19-02-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer18-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation18-02-14Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder18-02-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst17-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom17-02-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen14-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse10-02-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer10-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist10-02-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum07-02-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning05-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte05-02-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne04-02-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning03-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg30-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse30-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller29-01-14MomsgrundlagDom
SKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale29-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde27-01-14Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion27-01-14SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme24-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi24-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter21-01-14VirksomhederKendelse
SKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring21-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil21-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav20-01-14Personlig indkomstDom
SKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger20-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.41.BRMoms - skrotning af biler14-01-14MomspligtDom
SKM2014.29.BRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist - begrundelse09-01-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter