SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2014.859.SKATAmortisationsrenten for 201518-12-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2014.854.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 201517-12-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2014.853.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201517-12-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.832.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.829.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201404-12-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2014.827.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.790.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2014.788.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201520-11-14Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2014.776.SKATLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201511-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.775.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201411-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.749.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201531-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2014.710.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2014.675.SKATFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager01-10-14Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
SKM2014.615.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse05-09-14Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2014.579.SKATKapitalafkastsatsen for 201420-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2014.571.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser14-08-14Når man ønsker vejledning eller information + Når man vil klage + Anden information vedrørende interne forhold + Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
SKM2014.501.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-07-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.420.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse13-06-14Når man ønsker en sag genoptaget + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.393.SRSKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 2303-06-14Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2014.353.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201314-05-14Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Indberetning, regulering og efterangivelse + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
SKM2014.277.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-03-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2014.145.SKATMoms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.24-02-14MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2014.115.SKATBøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 201407-02-14StrafSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter