Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg02-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring21-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.876.SRSpildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning16-12-14VirksomhederBindende svar
SKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation03-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse03-10-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.873.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - overskridelse af ankefrist11-08-14StrafDom
SKM2014.872.LSRIkke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed15-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.871.LSRVærdiansættelse af opsparet overskud ved succession05-09-14DødsboerAfgørelse
SKM2014.870.SRBeskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.869.LSRAfslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift19-09-14Arv og gaverAfgørelse
SKM2014.868.LSRForening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål10-09-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.867.LSRKlage over rykkergebyr over for meget udbetalt boligsikring30-10-14Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2014.866.VLROmgørelse - betalingskorrektion - kontrolleret transaktion - rette indkomstmodtager04-12-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.865.SRVærdiansættelse af illikvide medarbejderaktier23-09-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.864.LSRBetingelser for salg af biler til 0-sats15-09-14MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2014.863.LSRIkke godkendt fradrag for moms vedrørende advokatudgiver i forbindelse med ekspropriationssag30-09-14FradragAfgørelse
SKM2014.862.LSRIkke godkendt nedslag i spilleafgift grundet manglende dokumentation19-09-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålAfgørelse
SKM2014.861.SANSTAfgørelse om forældelse af sagsomkostninger ugyldig grundet manglende kompetence03-12-14ForældelseAfgørelse
SKM2014.860.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse16-09-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2014.859.SKATAmortisationsrenten for 201516-12-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2014.858.LSRSalg af ejendom var skattefri grundet opfyldt beboelseskrav24-10-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.857.LSRHoldingselskab fællesregistreret for moms med datterselskab ikke anset for berettiget til at fratrække moms af omkostninger ifm. frasalg af selskaberne08-04-14FradragAfgørelse
SKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab30-10-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg28-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.854.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 201515-12-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2014.853.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201516-12-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.852.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - kildeskat - ikke afleveret skattekort - aflytning - vekselselskaber - momssvig - skattesvig23-06-14StrafDom
SKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse06-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse24-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto06-10-14MomsgrundlagDom
SKM2014.848.VLRSyn og skøn - regelfortolkning - afvisning27-11-14Virksomheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms25-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.846.ØLRRette indkomstmodtager - omgørelse og betalingskorrektion28-11-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.845.SKATDokumentationskrav ved transport af bekæmpelsesmidler - styresignal15-12-14MiljøafgifterStyresignal
SKM2014.844.SKATMotorbrændstof til fly og skibe - ændring af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelse - styresignal15-12-14Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2014.843.SRMoms og gavekortprodukter - bonusprogram21-10-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse22-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.841.SRSamarbejde mellem udvalgte afdelinger i to boligselskaber - selvstændige ansættelsesforhold ved særskilte ansættelsesaftaler - ikke selvstændig gruppe i momsretlig forstand - momsfritaget udlejning af fast ejendom21-10-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl30-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet07-10-14MomsgrundlagDom
SKM2014.838.SROmstruktureringer i underliggende tysk koncern11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.837.SKATVederlag for værgemål - momsfritagelse - styresignal05-12-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.836.SRSupervision leveret som led i uddannelsesforløb er momsfritaget faglig undervisning, og vederlag for deltagelse i børn- og ungeudvalg falder uden for momslovens anvendelsesområde14-11-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.835.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-11-14Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.834.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-11-14Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.833.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - unddragelse af registreringsafgift - straffelovsovertrædelser26-05-14StrafDom
SKM2014.832.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201528-11-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.831.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer11-09-14StrafDom
SKM2014.830.SRCFC-beskatning - goodwill11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.829.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201501-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201401-12-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2014.827.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201528-11-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2014.826.SANSTAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand01-07-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.825.SKATStyresignal om aktionærlån03-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2014.824.HRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer12-11-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.823.ØLRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter14-11-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.822.LSRSpørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig11-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2014.821.LSRÆndring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen07-02-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.820.LSRSpørgsmål om, hvorvidt aftale kunne anses for erhvervelse eller leasing af båd17-10-14Andet om momsAfgørelse
SKM2014.819.LSRSuccession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning19-09-14EkspropriationAfgørelse
SKM2014.818.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.817.ØLRFikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen11-11-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.816.SKATPraksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal02-12-14Når man vil klage + Andet om momsStyresignal
SKM2014.815.LSRAfskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 1424-10-14Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2014.814.SRAktielån - Vedtægtsændring02-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.813.LSRFastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi02-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.812.LSRIkke godkendt fradrag for underskud ved udlejning08-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.811.ØLRKonkursbo - separatistkrav - simpelt krav - tilbagesøgning03-11-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.810.HRFraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag27-11-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.809.LSRIkke godkendt underskudsfradrag ved landbrug15-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.808.LSROphør af skattepligt til Danmark ved flytning28-08-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt23-09-14Personlig indkomstDom
SKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder25-09-14Erhvervsmæssig importDom
SKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer23-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding19-08-14Energi og kuldioxidDom
SKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil26-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-10-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.801.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven27-11-14Personlig indkomstStyresignal
SKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring25-09-14Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.799.SRArbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed11-11-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt20-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.797.SRInvesteringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.796.SANSTGæld vedrørende sagsomkostninger forældet24-06-14ForældelseAfgørelse
SKM2014.795.LSRBindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 1410-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.794.SANSTAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil26-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2014.793.SANSTOpkrævet registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven § 2030-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2014.792.SRKapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift11-11-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.791.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse20-08-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.790.SKATListe over anerkendte flyselskaber18-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2014.789.LSRBeskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.11-09-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2014.788.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201520-11-14Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2014.787.LSRFradragskonto - kautionsforpligtelse13-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.786.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger03-11-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.785.LSRUanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed10-01-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.784.SRTildelinger til foreninger21-10-14Andet om moms + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.783.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - EU-domstolens dom af 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulicâ og Plavosin17-11-14MomsgrundlagStyresignal
SKM2014.782.SRHusstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug11-11-14Fradrag + VirksomhederBindende svar
SKM2014.781.LSRKlage over bindende svar hvorved advokats værgeydelser ikke blev anset for udøvelse af selv-stændig økonomisk virksomhed02-10-14MomsgrundlagAfgørelse
SKM2014.780.SRSammenlægning af a.m.b.a’er21-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.779.SRKommunes salg af byggegrund var momspligtig21-10-14Byggeri + Andet om momsBindende svar
SKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale27-10-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.777.HRForening - godkendelse - gavemodtager05-11-14Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.776.SKATLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201511-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.775.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201411-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn22-07-14Når man vil klageDom
SKM2014.773.SKATMoms - EU-handel med varer - dokumentationskrav ved afhentningskøb - kontantsalg11-11-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2014.772.SRSkattemæssige konsekvenser opdeling af I/S23-09-14VirksomhederBindende svar
SKM2014.771.SRSømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab06-11-14Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.770.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode06-10-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.769.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse08-09-14StrafDom
SKM2014.768.SRDatterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst21-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.767.SRSkattefrie godtgørelser - lønomlægning23-09-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.766.SRMoms af depositum - afvisning af spørgsmål21-10-14Andet om lønsumsafgiftBindende svar
SKM2014.765.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave21-10-14Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.764.SRUdlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån21-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2014.763.SRMomsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner21-10-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.762.SROmvendt betalingspligt - IT-produkter21-10-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.761.SROmvendt betalingspligt - bærbare pc’ere21-10-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.760.SRNytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer26-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.759.SROmvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere21-10-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.758.SRMomsfritagelse af tandbøjler21-10-14MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.757.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje21-10-14MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag06-01-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.755.ØLRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter21-10-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2014.754.LSRVurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig30-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.753.SKATAfgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning03-11-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2014.752.SRElafgift - nedsat elvarmesats - elopvarmede helårsboliger - elektricitet som hovedvarmekilde21-10-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.751.SRSuccession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.21-10-14VirksomhederBindende svar
SKM2014.750.SRSkattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde21-10-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.749.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201530-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2014.748.SRAlmennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold21-10-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om moms + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.747.SRDispensation fra CFC-beskatning30-10-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.746.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 127-10-14Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + TonnageskatAfgørelse
SKM2014.745.SRSkattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold21-10-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.744.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler09-10-14Personlig indkomstDom
SKM2014.743.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.742.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.741.SRBegrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner21-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag26-08-14EjendomsværdiskatDom
SKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer04-09-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav01-09-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2014.737.SRLedelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt21-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.736.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar08-10-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.735.SRFast driftssted - bygge- og anlæg21-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser23-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragDom
SKM2014.733.ØLRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse26-09-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2014.732.LSRUdlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed13-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.731.LSRFradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag01-07-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.730.LSRAnmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet09-07-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.729.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte28-08-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.728.HRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet17-09-14StrafDom
SKM2014.727.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.726.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.725.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.724.SRGrundværdi, lokalplan, myndighedsfejl21-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning25-08-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.722.SRSkattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer23-09-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.721.SREjendomsavance - fremrykket ekspropriation - frivillig salg23-09-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.720.HRForældelse - skattekrav - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed09-10-14ForældelseKendelse
SKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere15-10-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.718.LSROpgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler21-05-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.717.LSRFuld skattepligt22-05-14Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat30-06-14Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.715.LSRMoms ved salg / overdragelse af busser27-03-14MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet03-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.713.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig24-09-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.712.SRAnpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen23-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.711.SRVærdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen27-05-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.710.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2014.709.SRAnpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån23-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.708.ØLRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt25-09-14Personlig indkomstDom
SKM2014.707.ØLRStraffesag - momsbekendtgørelsen - manglende kasseapparat - fast driftssted - pølsevogn25-04-14StrafDom
SKM2014.706.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning20-05-14FradragAfgørelse
SKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor21-03-14Erhvervsmæssig importDom
SKM2014.704.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist19-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg01-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.702.ØLREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis11-09-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.701.ØLRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret17-09-14Personlig indkomstDom
SKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel08-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.699.SRVærdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse17-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist31-07-14TariferingDom
SKM2014.697.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse - dokumentfalsk - bedrageri overfor særlig udsatte11-04-14StrafDom
SKM2014.696.SANSTSkattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist23-06-14Erindring og rykkerAfgørelse
SKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter01-08-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.694.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 511-06-14Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
SKM2014.693.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg23-09-14ByggeriBindende svar
SKM2014.692.SRFraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab29-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.691.SRArbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed23-09-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.690.SRFlytning ledelsens sæde til Danmark07-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.689.SRPrioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 317-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.688.SRRetserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse28-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.687.SKATForældelsesfrister efter særlovgivningen30-09-14ForældelseKendelse
SKM2014.686.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt29-09-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde06-08-14Personlig indkomstDom
SKM2014.684.SRInternational sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden23-09-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.683.VLRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-09-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.682.SRAfgift af lystfartøjsforsikringer - restaureret historisk fartøj til museumsformål23-09-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2014.681.SRArbejdsudleje - projekteringsvirksomhed23-09-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.680.SRTrust, transparent, arv23-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.679.SRTrust, transparent, arv23-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter10-06-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb23-09-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2014.676.SRBeskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner26-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.675.SKATFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager30-09-14Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
SKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd02-09-14MomsgrundlagKendelse
SKM2014.673.SRSalg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D23-09-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.672.SRPengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning23-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.671.SKATFjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal29-09-14MomspligtStyresignal
SKM2014.670.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi23-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.669.SRDødsboskat, underskud, særbo26-08-14DødsboerBindende svar
SKM2014.668.SANSTTilbagebetaling af tidligere udbetalt aconto omkostningsgodtgørelse18-09-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.667.LSRAfslag på tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk køretøj11-06-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.666.LSRRegulering af momstilsvar29-04-14MomspligtAfgørelse
SKM2014.665.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.23-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse17-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.663.SRAnpartshaverlån - Lån til kommanditselskab26-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt01-07-14MiljøafgifterDom
SKM2014.661.SRArbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser26-08-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.660.SRMoms på salg af fast ejendom26-08-14Andet om moms + ByggeriBindende svar
SKM2014.659.LSRErhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed28-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.658.LSRSKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud31-01-14Transfer pricingAfgørelse
SKM2014.657.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 531-03-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.656.LSRGenoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.15-05-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.655.SANSTOmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien21-01-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.654.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse10-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.653.LSRBeregning af kurs ved overdragelse af anparter. Skatteforbehold udnyttet.16-06-14Arv og gaverAfgørelse
SKM2014.652.VLRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst28-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.651.ØLRStraffesag - falske pantmærker - mineralvand - kiosksag - opbevaring følgesedler mv.25-04-14StrafDom
SKM2014.650.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - videresalg26-06-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden11-07-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2014.648.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl09-09-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.647.SKATGenoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet (Aktier og investeringsbeviser) - styresignal17-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2014.645.SKATMoms - Tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. - Styresignal16-09-14MomsgrundlagStyresignal
SKM2014.644.VLRFogedforbud - justifikationssag - registreringspligtig virksomhed - moms12-08-14Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerDom
SKM2014.643.SRArbejdsløshedsforsikring - dækning af låneydelse26-08-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.642.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.641.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser ikke indsendt - udarbejdet af revisor01-07-14StrafDom
SKM2014.640.SRSkattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse26-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.639.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.638.SRNaturgas - brug i fermenteringsproces26-08-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.637.LSRGenoptagelse af skatteansættelse08-05-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2014.636.LSRBindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri02-05-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver17-06-14VirksomhederDom
SKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle25-06-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.633.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse - styresignal11-09-14Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.632.SRUdenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.631.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.630.SRNaturgas - reforming proces og fremstilling af brint09-09-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.629.SRAfgift efter emballageafgiftsloven af poser med forsegling26-08-14MiljøafgifterBindende svar
SKM2014.628.ØLRSalærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven06-05-14StrafKendelse
SKM2014.627.SRMomspligt - forening - ydelser - leveringssted26-08-14MomspligtBindende svar
SKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret27-06-14StrafDom
SKM2014.625.SREjendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil18-06-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.623.SRMoms på godtgørelse ved fraflytning af lejemål26-08-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.622.SKATOmvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal09-09-14MomspligtStyresignal
SKM2014.621.SRKorttidsudlejning af udenlandske sportsvogne i Danmark er registreringsafgiftspligtig26-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2014.620.SRKvalifikation af selskab i Dubai26-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.619.SRAfvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst29-04-14Transfer pricingBindende svar
SKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse27-06-14Processuelle bestemmelser + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.617.ØLRStraffesag - skattesvig - løn - selskab på Gilbratar15-05-14StrafDom
SKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse18-06-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.615.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse05-09-14Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed26-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.613.LSRBindende svar - Andelsboligforenings tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld til medlemmerne anset for udlodning, uanset at tilbagebetalingen sker ved nedsættelse af boligafgiften.04-09-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter10-06-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.611.LSRÆndring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.04-09-14MomsgrundlagKendelse
SKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder20-05-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2014.609.LSRAnmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet06-03-14MomsgrundlagAfgørelse
SKM2014.608.LSROpgørelse af henstandssaldo vedr. fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A16-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2014.607.SRArbejdsudleje - konsortiedeltagelse26-08-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.606.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg26-08-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2014.605.ØLRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - bevisbyrde18-08-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.604.ØLRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav29-08-14Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl30-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.602.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønmodtager - TastSelv - urigtige oplysninger - rejsefradrag18-12-12StrafDom
SKM2014.601.SREjendomsvurdering, grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.600.SREjendomsværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.599.SRElafgift - solceller på en campingplads26-08-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.598.HRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar26-08-14Energi og kuldioxidDom
SKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode08-05-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.596.SREjendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.595.SRNedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.594.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.593.SREjendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.592.SREjendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi26-08-14EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2014.591.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.590.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.589.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.588.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.587.ØLRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed18-08-14Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2014.586.ØLRStraffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt29-04-14StrafDom
SKM2014.585.HRTold - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure13-08-14Forsendelse og transiteringDom
SKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar20-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil23-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.582.SRMoms - Salg af prøvehuse24-06-14MomspligtBindende svar
SKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed15-05-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.580.SRRenteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.579.SKATKapitalafkastsatsen for 201420-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde05-05-14Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2014.577.SRCFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.576.ØLRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb04-08-14Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.575.SRRentefradrag - kassekreditlignende24-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.574.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg14-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.573.SKATAnonyme anmeldelser - præcisering af retnings-linjerne14-08-14Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2014.572.SRMoms - Salg af ejerlejlighed på projektstadiet24-06-14MomspligtBindende svar
SKM2014.571.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser14-08-14Når man ønsker vejledning eller information + Når man vil klage + Anden information vedrørende interne forhold + Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
SKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje08-05-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.569.SRMoms - levering mod vederlag27-05-14MomspligtBindende svar
SKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse16-04-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen23-04-14Udleje og bortforpagtningDom
SKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse16-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet23-04-14Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.564.SRSkattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A24-06-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.563.SRGrenspaltning af tysk selskab27-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.562.SRTrust, transparent24-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn11-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning11-04-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed13-06-14Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte13-06-14Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.557.SRInternational sambeskatning - genbeskatning - overgangsregler - skyggesambeskatning - salg af aktier17-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.556.SRHandlingfee ved salg af nye køretøjer til leasingselskab24-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2014.555.SROphør af fuld skattepligt24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.554.SRSalg af fast ejendom var momspligtigt24-06-14ByggeriBindende svar
SKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling10-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg24-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis10-03-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse26-03-14Udlæg + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.549.SRMomsreguleringsforpligtelse ved tilbagelevering af lejede lokaler24-06-14MomspligtBindende svar
SKM2014.548.SRMomsfritagelse af fertilitetsbehandling24-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg07-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug12-05-14Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2014.545.BRModregning - overskydende skat14-04-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
SKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav03-04-14FradragDom
SKM2014.543.SRFragt af privat campingvogn i firmabil på gule plader anset som privat kørsel24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.542.SRElbil - ekstraudstyr - beskatningsgrundlag fri bil24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning16-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg20-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo06-06-14Når man vil klageDom
SKM2014.538.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - rettidig anmodning om genoptagelse26-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.537.VLRKonkurs - omstødelse - afdragsordning24-06-14Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants28-03-14Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed04-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån19-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto12-06-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning23-06-14MiljøafgifterDom
SKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter15-04-14Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg03-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering19-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån16-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.527.ØLRMoms - fiktive leasingaktiver - tilbagesøgning af salgsmoms27-06-14MomsgrundlagDom
SKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer08-04-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr24-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.524.VLRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - afgiftsfritagelse - tilbagekaldelse af tilladelse28-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning13-06-14Når man vil klageDom
SKM2014.522.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd19-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.521.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto01-07-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2014.520.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde25-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer05-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring07-04-14Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
SKM2014.517.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger - bevisbyrde23-06-14Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.516.SRLøn til offentligt ansat erhvervs-ph.d.'er under udlandsophold ikke lempelsesberettiget29-04-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.515.ØLRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver02-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor05-03-14StrafDom
SKM2014.513.SRTilladelse til anmodning om CFC-fritagelse - ændring af tidligere afgørelse29-04-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.512.SRFast driftssted i Danmark - afvisning af registreringsmæssige spørgsmål24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark06-02-14International inddrivelseDom
SKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund04-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.509.SRArbejdsgiver - erstatning - kritisk sygdom - skattefri24-06-14Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.507.SKATStyresignal om genoptagelse som følge af Højesterets domme af 4. april 2013 (SKM2013.320.HR og SKM2013.321.HR) om underskudsudligningsbetalinger09-07-14SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2014.506.SRFriholdelsesaftale - bøder, erstatninger mv. - journalist24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.505.SRFusion af varmeværker24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.504.HRFri bil - hovedanpartshaver og direktør - bevisbyrde - forlænget ligningsfrist30-06-14Personlig indkomstDom
SKM2014.503.SRTrust, transparent24-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.502.SKATGenoptagelse af ansættelser efter styresignalet SKM2011.810.SKAT03-07-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2014.501.SKATListe over anerkendte flyselskaber19-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.500.SKATGenoptagelse - emballageafgift for UN-godkendt materiale - Styresignal03-07-14Generelt om punktafgifter + MiljøafgifterStyresignal
SKM2014.499.SRErhvervsdrivende fonds udgifter til etablering og vedligeholdelse af rekreativt anlæg anset for uddeling.24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.498.SRHavn, skattefrihed opretholdt ved opsætning af lille solcelleanlæg til eget brug.24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.497.SRSkattepligt - tilflytning - bestyrelsesarbejde24-06-14Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.496.SRMoms ved salg af byggegrunde - virksomhedsoverdragelse, nedrivning af bygninger27-05-14Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.495.SKATTidsregistrering ved finansielle virksomheders opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - Styresignal03-07-14Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2014.494.SRKommanditanparter - afståelse - skattepligt - afvisning24-06-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2014.493.SRTrust, arv, transparent24-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.492.SRArbejdsudleje - montage af ankerkonsoller - entreprise24-06-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.491.SRTrust, arv, transparent24-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.490.SKATStyresignal om fortolkning af SKM2014.29.BR om forlænget ansættelsesfrist02-07-14SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2014.489.SKATStyresignaler, SKAT-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - styresignal27-06-14Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2014.488.SRÆndringer af udnyttelsesvilkår for tegningsretter25-03-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.487.SRAfgiftsfritaget pose uden hank24-06-14MiljøafgifterBindende svar
SKM2014.486.SRElafgift - vandkraft - egetforbrug24-06-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.485.SRBeskatningstidspunkt for bonusaktier27-05-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.484.SRKonvertering af betingede aktieoptioner til betingede bonustildelingsretter27-05-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.483.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 1. oktober 2013, LSR j.nr. 13-002030430-06-14Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKommentar
SKM2014.482.SRGodtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale samt arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.481.SRVE-anlæg29-04-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2014.480.SRAfgiftslempelse for fjernvarme - el-patronordningen27-05-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.479.SRDebitorskifte af konvertible gældsbreve24-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.478.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal26-06-14Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2014.477.LSRTab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset17-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.476.SANSTAfgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse29-01-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.475.SRErstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri24-06-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.474.SANSTIkke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms18-02-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2014.473.SANSTAktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse27-02-14Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2014.472.LSRAfgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling20-02-14ForældelseAfgørelse
SKM2014.471.SRChokoladeafgift af glasur24-06-14Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2014.470.LSRAfslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat06-03-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2014.469.LSRHvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar11-02-14EkspropriationAfgørelse
SKM2014.468.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.467.SRÆndret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion24-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.466.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.465.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer21-02-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.463.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.462.LSRGenoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig06-03-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2014.461.SRMomsfritaget porteføljeforvaltning29-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.460.SANSTEftergivelse af offentlig gæld27-02-14Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2014.459.VLRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse27-03-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning04-04-14LønindeholdelseDom
SKM2014.457.SREjendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.456.SREjendomsvurdering-dækningsafgift24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.455.SREjendomsvurdering-dækningsafgift24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.454.SRMomsfritagelse af ledsagerydelser27-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.453.SRGrundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.24-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark09-04-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.451.SRAfvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed29-04-14VirksomhederBindende svar
SKM2014.450.SRFradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde27-05-14FradragBindende svar
SKM2014.449.SRMomsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning27-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms11-04-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter02-04-14FradragDom
SKM2014.446.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal (Ophævet)20-06-14Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2014.445.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi27-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.444.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.443.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi27-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.442.SANSTFritagelse for betaling af renter - få dage i forbindelse med påske23-01-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2014.441.VLRStraffesag - manglende salgsregistreringssystem - 2. gangstilfælde07-02-14StrafDom
SKM2014.440.SANSTAnmodning om forrentning af tilbagebetaling af energiafgifter25-02-14Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2014.439.SKATOphævelse af praksis om flytning af kapital-, rate- og aldersopsparing i pengeinstitutter - styresignal19-06-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Styresignal
SKM2014.438.SRMoms - kædetransaktion - to transporter27-05-14MomspligtBindende svar
SKM2014.437.LSRIkke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen12-09-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.436.SRMomspligt ved en sale and lease back transaktion vedrørende biografudstyr27-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.435.SRTerrænregulering på nedlukket deponeringsenhed - ren og lettere forurenet jord27-05-14MiljøafgifterBindende svar
SKM2014.434.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning04-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.433.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring, regnvand og drænvand27-05-14MiljøafgifterBindende svar
SKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand20-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse10-02-14MomsgrundlagDom
SKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.429.SRSkattepligt og fradrag for selskab, der ønsker at støtte sociale formål.27-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.428.VLRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse11-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.427.HRRegistreringsafgift - import - brugte køretøjer - omberegning12-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.426.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab14-05-14Personlig indkomstDom
SKM2014.425.SREjendomsavance27-05-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.424.SRÅbenbart ulovlig motorankenævnsafgørelse - beregning af eksportgodtgørelse25-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2014.423.SREjendomsavance27-05-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.422.HRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse11-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.421.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt, eventuelt til datterselskab27-05-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.420.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse13-06-14Når man ønsker en sag genoptaget + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.419.ØLRStraffesag - skattesvig - udstedelse af fakturaer - personlig regi - transport af biler til Danmark30-04-14StrafDom
SKM2014.418.SKATTinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter - tilbagebetaling - styresignal13-06-14TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2014.417.VLRStraffesag - indeholdt A-skat m.v. - ikke arbejdsgiverregistreret - momsunddragelse - diverse straffelovsovertrædelser11-06-13StrafDom
SKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed19-02-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.415.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser - konkurs - revisorforbehold02-04-14StrafDom
SKM2014.414.SREjendomsavance27-05-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.413.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - reel ejer af selskab - urigtige angivelser - fri båd11-11-13StrafDom
SKM2014.412.SREt amerikansk S-corp.´s salg af et dansk selskab vil være skattefri27-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.411.VLRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse12-05-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2014.410.ØLRGaveafgift - samlever - køb af bil08-05-14Arv og gaverDom
SKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger27-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.408.SRMoms på fast ejendom - udlejning med køberet27-05-14ByggeriBindende svar
SKM2014.407.SRBegrænset skattepligt - polsk håndværker anset som lønmodtager27-05-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver19-06-13StrafDom
SKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-04-13StrafDom
SKM2014.404.SRKommune, skattepligt af solcelleanlæg27-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern27-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms28-03-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2014.401.SRArbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag17-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.399.VLROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale15-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger27-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.397.SRAfvisning af anmodning om bindende svar29-04-14Processuelle bestemmelserBindende svar
SKM2014.396.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer27-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.395.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi27-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund28-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.393.SRSKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 2327-05-14Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel26-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2014.391.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 200827-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.390.ØLRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom05-05-14VirksomhederDom
SKM2014.389.LSRKorrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen19-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.388.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde06-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse18-03-14Afdragsordninger og henstandDom
SKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger27-02-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.384.LSRAfslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig12-02-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.383.SRGodtgørelse - elafgift - wellness29-04-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.382.ØLRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde22-05-14Personlig indkomstDom
SKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak13-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.380.ØLRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver08-05-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde26-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning14-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.376.SRMomsfradrag - indkøb af porteføljeforvaltningsydelser - fællesregistrering29-04-14FradragBindende svar
SKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg28-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation07-03-14FradragDom
SKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld25-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2014.372.LSRKorrektion af kapitalafkastet i virksomhedsordningen01-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.371.LSRForskellige udskæringer af fisk er ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger henført under toldtarifkode KN 0304.89.90.9020-12-13TariferingKendelse
SKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg04-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.369.SKATDen momsmæssige behandling af tilskud til skolefrugt - styresignal20-05-14MomsgrundlagStyresignal
SKM2014.368.LSRTilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister18-12-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2014.367.LSRGrundværdiansættelse og godkendelse af nedslag for ekstrafundering05-09-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg12-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.365.SRSuccession ved bodeling og skattefri spaltning uden tilladelse29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg07-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog17-02-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.362.HREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder29-04-14Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.361.SRArbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.360.SRFerieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling29-04-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + VirksomhederBindende svar
SKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg14-03-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse12-03-14ForældelseDom
SKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse25-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj26-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.355.SRGodtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.354.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.353.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201307-05-14Udenlandsk indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Indberetning, regulering og efterangivelse + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
SKM2014.352.SRArbejdsudleje - entreprenør29-04-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.351.SRArbejdsudleje - entreprenør29-04-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.350.LSRHvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed17-09-12VirksomhederKendelse
SKM2014.349.SRGenbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed29-04-14Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.348.SRArbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.347.HRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-02-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.346.LSROmkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %26-11-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.345.LSRGaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter17-12-13Arv og gaverKendelse
SKM2014.344.LSRBindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel24-01-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.343.SRArbejdsudleje - leje af konsulenter29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.342.SRArbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.341.SRArbejdsudleje - Montagevirksomhed29-04-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.340.SKATGenoptagelse af registreringsafgiftsbetaling for universiteter omfattet af universitetsloven - styresignal13-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2014.339.SRSkattepligt - tilflytning sommerhus29-04-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.338.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer25-03-14VirksomhederKendelse
SKM2014.337.SRSkattefri ombytning af aktier - succession29-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.336.ØLRSyn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand11-04-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.335.VLRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist25-04-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår14-02-14Andet om momsDom
SKM2014.333.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.332.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag25-04-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse14-02-14Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2014.330.SKATSkibsreparationer mv. - momsfritagelse - underleverandører - ændring af praksis - styresignal08-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.329.SRMomsfritaget forvaltning af investeringsselskab29-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.328.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer29-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.327.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien29-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.326.SRSkattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse29-04-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.325.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet25-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning21-01-14Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2014.323.SRMomsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift25-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.322.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet29-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt12-02-14MiljøafgifterDom
SKM2014.320.SRFast driftssted og byggearbejder29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.319.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau29-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.318.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi29-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.317.SRMomspligt af konverteringsret på fast ejendom29-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.316.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier29-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.315.SKATAfgift af skadesforsikringer - praksis vedrørende afgiftsfritagelse for kreditforsikringer - styresignal05-05-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2014.314.SRTrust, Reelle udbyttemodtagere29-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.313.LSRLempelse efter exemptionsmetoden12-02-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand03-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger23-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat27-12-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.309.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring15-04-14Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2014.308.VLREjendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning07-04-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering31-03-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålKendelse
SKM2014.306.ØLRFrigørelsesafgift - henstand - overgangsregel15-04-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg11-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.304.SRPersonalegoder, fri bolig, religiøs forening25-03-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.303.SRKooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.302.SKATGenoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet30-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2014.301.SKATKraftvarme - efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel og E-formel)30-04-14Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2014.300.SRDispensation for CFC-beskatning29-08-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg05-02-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.298.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper15-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi04-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.296.VLRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever10-04-14Personlig indkomstDom
SKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring10-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.294.SRAnpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed25-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.293.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier25-03-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.292.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed27-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.291.SRDødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.290.LSRSelskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering07-01-14Andet om momsAfgørelse
SKM2014.289.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering01-11-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.288.SRFusion af foreninger, der ejer elselskaber25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.287.VLRStraffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger27-02-14StrafDom
SKM2014.286.SRDigelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.285.SRUniversitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 325-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.284.ØLRStraffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling23-01-14StrafDom
SKM2014.283.SRiiAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand25-03-14Virksomheder + MomspligtBindende svar
SKM2014.282.SRAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand25-03-14Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtBindende svar
SKM2014.281.SRBeskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen25-02-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.280.LSRDansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning21-11-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.279.SRLån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån25-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.278.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20404-04-14Forsendelse og transiteringKendelse
SKM2014.277.SKATListe over anerkendte flyselskaber14-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2014.276.LSRFradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F21-11-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2014.275.LSRDer skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg16-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2014.274.LSRBindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab12-12-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.273.HRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse10-04-14Personlig indkomst + Fradrag + Motorkøretøjer + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer27-11-13Personlig indkomstDom
SKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet05-02-14MomspligtDom
SKM2014.270.VLRMoms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance15-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto16-12-13MomsgrundlagDom
SKM2014.268.SROnline kasino - datterselskab på Malta - ledelsens sæde - fast driftssted - udbytte25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.267.ØLRStraffesag - momssvig - skyldnersvig - salg leasede maskiner - salg maskiner indeholdende udlæg05-02-14StrafDom
SKM2014.266.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmand for virksomhed - narkogæld31-01-14StrafDom
SKM2014.265.ØLRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet29-01-14StrafDom
SKM2014.264.HRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber01-04-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.263.HREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft08-04-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark20-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.261.SRPengetankreglen - leasede aktiver25-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.260.ØLRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager / selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse19-12-13VirksomhederDom
SKM2014.259.VLRBrugtmomsordningen - biler - køb fra forsikringsselskaber18-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse01-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.257.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive købsfakturaer - kædesvig - rettighedsfrakendelse30-11-12StrafDom
SKM2014.256.SRForudbetaling - Leveringstidspunkt - Momspligtens indtræden25-03-14MomspligtBindende svar
SKM2014.255.ØLRStraffesag - direktør og hovedanpartshaver - momssvig - A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rengøringsopgaver09-12-13StrafDom
SKM2014.254.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - skat og moms18-12-13Personlig indkomstDom
SKM2014.253.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - andre straffelovsovertrædelser28-11-13StrafDom
SKM2014.252.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - fakturaer med moms - tømrer22-10-13StrafDom
SKM2014.251.SRArbejdsgiverbetalt app25-02-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.250.SRAfskrivning på telekommunikationsudstyr - kommanditisters skattepligt25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.249.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed28-11-13StrafDom
SKM2014.248.SRAfvisning - bindende svar28-01-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.247.SRMoms - "gammel ejendom" - optionsaftale25-03-14MomspligtBindende svar
SKM2014.246.SRSkattefri fusion med selskab indregistreret på Bahamas og omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 225-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.245.SRLønsumsafgift - rådighedsløn - tjenestemænd25-03-14LønsumsbegrebetBindende svar
SKM2014.244.LSRDækningsrækkefølge i forbindelse med omposteringer af lønindeholdte beløb10-01-14Modregning og transportKendelse
SKM2014.243.LSRRykkergebyr og gebyr for fremsendelse af lønindeholdelse12-12-13Erindring og rykkerKendelse
SKM2014.242.SRTab på fordring på løn - arbejdsgiver konkurs25-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2014.241.SRUddelinger af henlæggelser efter overgang til beskatning efter fondsbeskatningsloven25-03-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.240.SRArbejdsudleje - gulvbelægningsydelser ikke knyttet til en funktion i et salgsselskab25-03-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.239.SRKonvertering af kapitalpension til aldersforsikring25-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.238.SRPensionsordninger - opgørelse af beskatningsgrundlaget på tilsagnsordninger i en dansk filial25-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.237.SRSkadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar25-03-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2014.236.HREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse anskaffelsessum -brugte anparter03-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg31-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.234.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi25-03-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.233.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi25-03-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.232.ØLRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation - formalitetsindsigelser21-03-14Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.231.SKATDen momsmæssige behandling ved danske havnes fakturering af skibsafgifter - styresignal02-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.230.SRFuld skattepligt ikke genindtrådt - ikke fast driftssted i Danmark25-02-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.229.ØLRSkattefri spaltning - frasalg - skatteudnyttelse - forretningsmæssig begrundelse12-03-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.228.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter -malerier og vin - maskeret udlodning - forfalskede kvitteringer - dokumentfalsk - skyldnersvig07-06-13StrafDom
SKM2014.227.ØLRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation29-01-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.226.SRBitcoins, ikke erhvervsmæssig begrundet, anset for særskilt virksomhed25-03-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.225.SRArbejdsudleje - ydelser med kunststofbelægning anset for udskilt25-03-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.224.SKATMomsfradrag - Delvis fradragsret - Pengeinstitutternes adgang til at modregne renteudgifter i renteindtægter ved opgørelsen af omsætningen31-03-14FradragStyresignal
SKM2014.223.SRAfgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper25-03-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.222.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet25-03-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.221.SRMoms - Leveringssted - fast forretningssted - betalingspligt - køb af leasingydelser25-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2014.220.ØLRReligiøst samfund - godkendelse - fradragsret - gavegiver og bidragyder13-03-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2014.219.LSRBeskatning og fradrag af indtægter og udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed17-12-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning12-12-13LønindeholdelseDom
SKM2014.217.ØLRKonkurs - nægtelse fremme af begæring - fordring - betryggende sikkerhed15-01-14Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2014.216.LSRUdlevering af oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 6 stk. 1.02-12-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionAfgørelse
SKM2014.215.LSRTilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse12-11-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.214.ØLRProces - moms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel06-03-14MomsgrundlagDom
SKM2014.213.LSRMomsfritagelse for behandlinger mod barnløshed - bindende svar19-02-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2014.212.LSRBindende svar om fradrag for tab på fordringer28-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.211.LSRValutaswap ikke anset som erhvervsmæssig17-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2014.210.ØLRStraffesag - indførsel af guldsmykker - manglende angivelse - lufthavn05-12-13StrafDom
SKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed24-01-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2014.208.LSROverførsel af renteudgifter til ægtefælle beskattet efter kildeskatteloven § 48E20-12-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.207.SRPartnerselskab - transparent - fast driftssted25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.206.SRGrænseoverskridende fusion - vederlag, fusionsdato28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.205.SREkspropriation - frivillig aftale28-01-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2014.204.LSRSalg af udstyr omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse for investeringsgoder03-12-13FradragKendelse
SKM2014.203.LSROperasangers mulighed for fradrag25-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.202.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - tilsidesættelse - regnskab05-03-14MomsgrundlagDom
SKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget15-01-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.200.SRÅbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - dispensation efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 725-02-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning28-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.198.HRHenstand i forbindelse med klage - skatter og afgifter - konkurs - 154 mio. kr.19-03-14Afdragsordninger og henstand + Når man vil klageDom
SKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler16-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.196.SRMaltesisk SICAV PLC - ABL § 1925-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.195.SRArbejdsudleje - implementering af IT-system25-02-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.194.VLREjendomsavance - næring - privat bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber19-02-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.193.SRAfskrivning m.v. på aktiver ejet af tredjemand25-02-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2014.192.ØLRDriftsomkostninger - holdingselskab - administrationshonorar og bonus til direktør - sagsomkostninger12-02-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør15-01-14Personlig indkomstDom
SKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver15-01-14Personlig indkomstDom
SKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"18-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.188.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter25-02-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.187.SRSkat ved sammenlægning af foreninger25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.186.SRGodtgørelse for ophavsretskrænkelse efter ophavsretslovens bestemmelser25-02-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.185.SKATInvesteringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal13-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.184.SRMomsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven25-02-14MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.183.ØLROrdinær genoptagelse - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver og ægtefælle19-12-13Virksomheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2014.182.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde06-02-14Personlig indkomstDom
SKM2014.181.SKATOphævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT12-03-14Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning24-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.179.SRIngen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter25-02-14Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.178.SRFritvalgsordning28-01-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.177.SRMyndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri25-02-14ByggeriBindende svar
SKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning23-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.175.SRMBA, kontantlønnedgang28-01-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.174.SRVandkoncern28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.173.SRBeskatning af ejendomsaktieselskab ejet af pensionskasser - SEL § 3 A25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.172.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed25-02-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.171.SRFast driftssted25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.170.SKATKantinemoms - opgørelse af kostprisen06-03-14Andet om momsStyresignal
SKM2014.169.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave25-02-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.168.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.167.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.166.SRSplitleasingordning - elbiler og ladestationer25-02-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.165.LSRSelskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget19-12-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2014.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber28-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2014.163.LSRSpørgsmål om videresalgsavance ved salg af anparter kan sidestilles med betaling til projektudbyder18-10-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.162.SRUdlodningsværdi fra dødsbo - Salgspris til hovedaktionærselskab - Pensioner mv, arvelovens § 13 og boets skattefrihed04-03-14Dødsboer + DødsboerBindende svar
SKM2014.161.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed25-02-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.160.ØLRRegistreringsafgift - fritagelse - statsinstitution23-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.159.LSRAktieavancebeskatning eller kursgevinstbeskatning ved efterfølgende ændring af købesum for aktier05-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2014.158.LSRBindende svar om skattepligt i Danmark i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder18-11-13Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.157.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - forholdet mellem aktiver og forpligtelser25-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.156.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 grundværdien samt ejendomsværdien ansat for højt25-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.155.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 grundværdien samt de omberegnede grundværdi ansat for højt25-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.154.SRKoncernintern overdragelse af goodwill og knowhow - løbende ydelse28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.153.SRUdlodning af likvidationsprovenu - bestemmende indflydelse - salg af datterselskabsaktier28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.152.SRPorteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms28-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.151.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi25-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.150.HRForsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser07-02-14UdlægDom
SKM2014.149.LSRGenanbringelse af ejendomsavance02-11-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.148.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved udlodning af udbytte15-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2014.147.LSRFradrag for renteudgifter, driftsomkostninger, tab ved tyveri og forsvundne midler14-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.146.LSRAnsættelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af kommanditandele12-09-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.145.SKATMoms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.24-02-14MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2014.144.SRMomsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed28-01-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.143.HRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat20-02-14Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
SKM2014.142.SRMoms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer28-01-14Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto14-01-14SelskabsbeskatningDom
SKM2014.140.VLRStraffesag - momssvig - fiktive købefakturaer - eksport ud af EU - uberettiget momsrefusion - flere selskaber - stråmænd21-11-13StrafDom
SKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer09-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation20-01-14Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder16-01-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.136.ØLRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - tonnagebeskatning23-12-13TonnageskatKendelse
SKM2014.135.SRArbejdsudleje - kursusophold28-01-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst03-01-14Personlig indkomstDom
SKM2014.133.SRLæge - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.132.SRMoms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser28-01-14MomspligtBindende svar
SKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom07-01-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen08-01-14Personlig indkomstDom
SKM2014.129.SRUdlån fra virksomhedsskatteordningen anset for erhvervsmæssig.28-01-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2014.128.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.127.SRLivsforsikringer - ejerskifte - arvinger - begunstigede - overgangsregel17-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.126.SRHæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler28-01-14Andet om momsBindende svar
SKM2014.125.LSRBetaling af vægtafgift for motorkøretøj24-09-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2014.124.LSRRegistreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer06-08-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse03-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2014.122.SRChokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)17-12-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer02-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist09-01-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2014.119.SRIndkøbsforeninger - skattepligtsstatus - fusion - udlån28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.118.SRElafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri28-01-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.117.SRMomsgrundlaget ved salg af leasingbiler28-01-14MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum20-12-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.115.SKATBøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 201405-02-14StrafSKAT-meddelelse
SKM2014.114.SRCertificeringsvirksomhed fra andet EU - Fast driftssted (skat) - Fast forretningssted (moms) - Omvendt betalingspligt17-12-13Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2014.113.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af en ubebygget grund21-11-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.112.LSRFradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri22-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.111.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - udeholdt omsætning - tagrensning - ægtefælle registreret18-06-13StrafDom
SKM2014.110.SRVærdipapir - nedskrivning til 0 af gælden og periodisering af renter17-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.109.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering04-06-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2014.108.SRFond, kulturinstitution, almennyttig28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.107.SRAnpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver28-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2014.106.SRSkattefri virksomhedsomdannelse28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning18-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte16-12-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.103.LSROpgørelse af tonnagebeskattet indkomst13-06-13TonnageskatKendelse
SKM2014.102.LSRBindende svar om opgørelse af genbeskatningssaldo ved international sambeskatning.17-10-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.101.VLRStraffesag - råstofafgift - salg af grus - manglende registrering11-12-13StrafDom
SKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne02-12-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2014.99.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, grundværdien samt den omberegnede grundværdi ansat for højt28-01-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.98.HRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter31-01-14MomsgrundlagDom
SKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning13-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.96.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier ansat for højt.28-01-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.95.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, den omberegnede grundværdi ansat for højt28-01-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.94.SRSkattefrit salg af formuegode - bolværkstræ28-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg18-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.92.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi28-01-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse13-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller05-12-13MomsgrundlagDom
SKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale13-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.88.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - EU-retten - dobbeltbeskatningsoverenskomst25-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2014.87.HRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond - bevisbyrde27-01-14Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2014.86.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.85.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde03-01-14Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2014.83.VLRRetspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel14-01-14MomspligtDom
SKM2014.82.VLRStraffesag - registreringsafgift - købspris angivet for lavt - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet24-09-13StrafDom
SKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion14-01-14SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.80.SRMomspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering17-12-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme03-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi03-01-14EjendomsvurderingDom
SKM2014.77.SRNedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b17-12-13MiljøafgifterBindende svar
SKM2014.76.HREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning21-01-14EjendomsavancebeskatningDom
SKM2014.75.SRPensionsprodukt - livsvarig alderspension - livrente - ægtefællepension - garanterede ydelser17-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2014.74.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter08-01-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2014.73.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - skrot og brugte biler - uregistreret virksomhed - forsøg21-08-13StrafDom
SKM2014.72.SRMoms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering17-12-13MomspligtBindende svar
SKM2014.71.ØLRStraffesag - momssvig - sorte lønninger - indeholdelse af A-skat m.v.24-09-13StrafDom
SKM2014.70.SRVirksomhedsoverdragelse med succession17-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.69.ØLRMaskeret udlodning - avance ved salg af ejendomme19-12-13SelskabsbeskatningDom
SKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter12-11-13VirksomhederKendelse
SKM2014.67.ØLRUdlæg - erstatningssum - fremtidig erhvervelse28-10-13UdlægKendelse
SKM2014.66.SRLeveringssted ved salg af e-bøger17-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2014.65.HREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom - forlig10-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring04-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil12-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2014.62.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende beskatning af udnyttelse af optioner04-09-13Personlig indkomstKendelse
SKM2014.61.LSRSkattemæssig behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse ved salg af aktier28-08-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav12-12-13Personlig indkomstDom
SKM2014.59.LSRAfskrivning som driftsmidler eller som bygninger09-10-13Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2014.58.ØLRKonkurs - selvstændig konkursbehandling af interessentskab - konkursværneting - særlige omstændigheder29-05-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger03-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2014.56.SRMomsfritagelse ved overdragelse af udlån17-12-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2014.55.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje17-12-13MomsgrundlagBindende svar
SKM2014.54.LSRBeskatning af maskeret udlodning fra selskab09-10-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.53.LSRFiksering af yderligere renter på koncerninterne placeringer via cash pool ordninger21-10-13Transfer pricingKendelse
SKM2014.52.LSREjendomsavancebeskatning - overdragelse af en anpart af en blandet benyttet ejendom24-10-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.51.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Trifork A/S med aktier i Trifork Holding AG20-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2014.50.SRSalg af fast ejendom - ikke momspligtig17-12-13Andet om momsBindende svar
SKM2014.49.SKATPraksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal17-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2014.48.LSRFradrag af renteudgifter vedrørende ejendom ejet i sameje09-10-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.47.LSRHvorvidt et beløb betalt som erstatning for mistet ret til præmiefritagelse er skattepligtig30-10-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.46.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle, hvor der skiftes efterfølgende i den længstlevendes levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal16-01-14DødsboerStyresignal
SKM2014.45.SRSundhedstjek - udvidelse af spørgeskemaet med nye emner17-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.44.VLRSmøre- og hydraulikolieafgift - opkrævet i strid med EU-retten - tilbagesøgningsret - overvæltning - erstatningskrav03-04-13MiljøafgifterDom
SKM2014.43.VLRAffalds- og råstofafgiftsloven18-04-13MiljøafgifterDom
SKM2014.42.SRArbejdsudleje - outsourcing af el-installationsopgaver17-12-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.41.BRMoms - skrotning af biler02-08-13MomspligtDom
SKM2014.40.SRArbejdsudleje - tandkirurgiydelser integreret i spørgers tandlægevirksomhed17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.39.SRFast driftssted - virksomhed udøvet gennem kontorlokaler17-12-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.38.SRSkattepligt - tilflytning17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.37.SRAfgift af overskudsvarme17-12-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2014.36.HRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer20-12-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2014.35.SRRejsereglerne - fradrag for småfornødenheder - arbejde på mobil borerig17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2014.34.SRPåtænkt selskab anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19. Udbytte anset for omfattet af artikel 10 i DBO mellem Danmark og Tyskland27-08-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2014.33.SRSkattepligt ved ejerlejlighedsforenings opsætning af solcelleanlæg17-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.32.SRSvenske kapitalforsikringer - lagerprincip - lempelse17-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.31.SRHalskar scanning - skattepligt17-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2014.30.SRBil med hvide nummerplader, udelukkende privat benyttet, solcellevirksomhed, virksomhedsordningen17-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2014.29.BRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist - begrundelse06-12-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2014.28.SRKvalifikation af LLC registreret i Delaware, USA17-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2014.27.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.26.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2003 pr. 1. oktober 2005, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.25.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau er ansat for højt17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.24.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, ejendomsværdien ansat for højt17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.23.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvu