DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet12-01-15Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2016
Tryk her for at se dokumentet09-01-15Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 01.01.2015
Tryk her for at se dokumentet23-12-14Valutakurser (toldkurser 31. december 2014 - 5 % udsving (RUB)
Tryk her for at se dokumentet23-12-14Retningslinjer for fortoldning af ferskvandskrebs kogt i dild, frosne - varekode 1605 40 00 30
Tryk her for at se dokumentet23-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-12-14Nye procedurekoder
Tryk her for at se dokumentet22-12-14Mundtlig angivelse eksport - ændring af værdigrænse samt præcisering
Tryk her for at se dokumentet22-12-14Ændringer i Momsloven 1. januar 2015
Tryk her for at se dokumentet22-12-14Indberetning af kvartalvise renteudgifter i 2015
Tryk her for at se dokumentet22-12-14Ændringer af forskellige afgiftslove i 2015
Tryk her for at se dokumentet19-12-14GSP ordningen - Virkninger vedrørende fjernelse af lande, der falder ud af GSP ordningen pr. 1. januar 2015
Tryk her for at se dokumentet19-12-14Ændring af registreringsafgiftsloven samt ny release til Motorregistret.
Tryk her for at se dokumentet19-12-14Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-12-14Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2014 - 5% udsving (MXN)(NOK)(RUB)
Tryk her for at se dokumentet17-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet15-12-14Ændringer af energiafgiftslovene pr. 1. januar 2015 – afgift på metanol og bioolier mv.
Tryk her for at se dokumentet15-12-14Afgift på biogas mv. fra 1. januar 2015
Tryk her for at se dokumentet15-12-14Satsændringer i motorlovgivningen pr. 1. januar 2015
Tryk her for at se dokumentet12-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet04-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet04-12-14Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2015
Tryk her for at se dokumentet04-12-14Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2014 - 5 % udsving
Tryk her for at se dokumentet27-11-14Release 2.9 og 2.10 til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet23-11-14Åbning af FTPs Gatewayen for eKapital-indberetterne.
Tryk her for at se dokumentet21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-11-14Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2014 - 5% udsving (RUB)
Tryk her for at se dokumentet19-11-14Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet18-11-14Release 2.9 til Motorregistret (DMR) udsættes
Tryk her for at se dokumentet13-11-14Henvendelser om vareførselssystemerne – ændringer pr. 22. november 2014
Tryk her for at se dokumentet11-11-14De gamle Digitale Signaturer bliver lukket i november – sådan får din virksomhed en ny signatur
Tryk her for at se dokumentet10-11-14Form A oprindelsescertifikater udstedt i Mozambique
Tryk her for at se dokumentet07-11-14Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet07-11-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet06-11-14Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2014 - 5% udsving (JPY) (RUB)
Tryk her for at se dokumentet03-11-14FTPs Gatewayen for eKapital lukker d. 4. november 2014 kl. 08.00
Tryk her for at se dokumentet02-11-14Anmeldelse af indberetningpligt efter skattekontrollovens § 8Å - USA FATCA
Tryk her for at se dokumentet30-10-14Behandling af udenlandske registreringsattester
Tryk her for at se dokumentet30-10-14Tariferingsudtalelser og ændringer af FBHS
Tryk her for at se dokumentet30-10-14Orientering om ny bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter mm.
Tryk her for at se dokumentet28-10-14Eksport – krav om udvidet registreringssyn for alle køretøjer
Tryk her for at se dokumentet22-10-14Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet21-10-14Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet15-10-14Release 2.9 til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet07-10-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-10-14Associeringsaftale med Georgien og Moldova - træder i kraft pr. 1. september 2014
Tryk her for at se dokumentet02-10-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet30-09-14Rettelse til toldtariffen - Fejl ved indrykningsstreger i 7019 40
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Brugerbåndstest 2014 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
Tryk her for at se dokumentet29-09-14Tariferingsforordninger, FB til KN og fastlæggelse af refraktormetermetoden med tilhørende ændring af supplerende bestemmelse
Tryk her for at se dokumentet26-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-09-14Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet16-09-14Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014
Tryk her for at se dokumentet10-09-14Spørgeskema til momsregistrerede enkeltmandsejede virksomheder
Tryk her for at se dokumentet10-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-09-14Release 2.8 til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet08-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-09-14Listning af hajer og djævlerokker på CITES liste II/EUs bilag B pr. 14. september 2014
Tryk her for at se dokumentet05-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet04-09-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-09-14Fristen for ansøgning om momsrefusion nærmer sig
Tryk her for at se dokumentet01-09-14Spørgeskema til momsregistrerede enkeltmandsejede virksomheder
Tryk her for at se dokumentet28-08-14Ny supplerende bestemmelse til KN
Tryk her for at se dokumentet26-08-14Nyt fra Motor - August 2014
Tryk her for at se dokumentet26-08-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-08-14Ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet22-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-08-14Udskiftning af certifikat til webservice vedr. pensionsafgifter
Tryk her for at se dokumentet18-08-14Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet15-08-14EU-Kommissionens informationsdokument vedr. handelsmæssige risici i forbindelse med den økonomiske og finansielle situation i Krim/Sevastopol
Tryk her for at se dokumentet15-08-14Døgnsvar fra toldsystemerne
Tryk her for at se dokumentet08-08-14Forbud på eksport af nøgleudstyr og-teknologi til Krim eller Sevastopol
Tryk her for at se dokumentet05-08-14PAL-skat for personer bosat i Grønland
Tryk her for at se dokumentet01-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-07-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet25-07-14Ændring af certifikatkode ved import til end use
Tryk her for at se dokumentet24-07-14Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2014 - 5% udsving (IDR)
Tryk her for at se dokumentet22-07-14Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet17-07-14Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet09-07-14Forbud på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol
Tryk her for at se dokumentet04-07-14De autonome EU-toldkontingenter og suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser
Tryk her for at se dokumentet04-07-14Told våger døgnet rundt
Tryk her for at se dokumentet02-07-14Timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker
Tryk her for at se dokumentet02-07-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-14Investeringsgoder og elektroniske ydelser
Tryk her for at se dokumentet30-06-14Selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014.
Tryk her for at se dokumentet26-06-14Nye regler for moms på salg af elektroniske ydelser
Tryk her for at se dokumentet24-06-14Tariferingsforordninger og supplerende bestemmelse til KN
Tryk her for at se dokumentet23-06-14Ændring af kravet om forudanmeldelse; Tilladelse til godkendt afsender og modtager samt bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel
Tryk her for at se dokumentet10-06-14Tariferingsudtalelser og FB-ændringer
Tryk her for at se dokumentet10-06-14Ændringer til Motorregistret (release 2.7)
Tryk her for at se dokumentet06-06-14Opfølgende information om udlægningen på Toldsystemerne den 5. juni 2014
Tryk her for at se dokumentet04-06-14Supplerende information om udlægning på toldsystemerne den 5. juni 2014
Tryk her for at se dokumentet03-06-14Særregel om udenlandske turistbusser ophæves 1. juli 2014
Tryk her for at se dokumentet28-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-05-14Valutakurser - told
Tryk her for at se dokumentet28-05-14Information om ændringer i Toldsystemerne den 5. juni
Tryk her for at se dokumentet20-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
Tryk her for at se dokumentet20-05-14Flytning af toldekspeditionen i Fredericia
Tryk her for at se dokumentet15-05-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-05-14Ny blanket til brug for angivelse af afgift af ufordelte midler
Tryk her for at se dokumentet14-05-14Har du fået brevet: SKAT mangler din betaling?
Tryk her for at se dokumentet13-05-14Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet06-05-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet30-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet29-04-14Rettelse til toldtariffen - Supplerende bestemmelser
Tryk her for at se dokumentet28-04-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet25-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet11-04-14Ansøgninger om toldsuspensioner med virkning fra 01.01.2015
Tryk her for at se dokumentet11-04-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet10-04-14Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2014 - 5% udsving (BRL)
Tryk her for at se dokumentet03-04-14Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2014 - 5% udsving (TRY)
Tryk her for at se dokumentet02-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet01-04-14Release 2.7 til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet28-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-03-14Rettelse til toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet14-03-14Månedsangivelsen - registreringsafgift af motorkøretøjer
Tryk her for at se dokumentet10-03-14Adressegodkendelse vedrørende de godkendte ordninger
Tryk her for at se dokumentet04-03-14SKAT målretter kontrolindsatsen mod fejltarifering hos danske importører
Tryk her for at se dokumentet03-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-03-14Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet03-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-03-14On-line betalingsløsning for betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Tryk her for at se dokumentet20-02-14Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2014 - 5% udsving (RUB)
Tryk her for at se dokumentet18-02-14Orientering om ændringer til Importsystemet
Tryk her for at se dokumentet14-02-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-02-14Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående - Indsendelse af reviderede og nye lister
Tryk her for at se dokumentet07-02-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet06-02-14Du kan ikke benytte vores digitale løsninger og skat.dk søndag den 9. februar
Tryk her for at se dokumentet04-02-14Præcisering i nyhedsbrevet af 28. januar 2014 (Vægtbaseret emballageafgift)
Tryk her for at se dokumentet29-01-14Driftsforstyrrelser i TastSelv Erhverv fredag-søndag
Tryk her for at se dokumentet28-01-14Indberetningsfrist til PERE er forlænget
Tryk her for at se dokumentet28-01-14Nu får din virksomhed breve fra SKAT i den digitale postkasse
Tryk her for at se dokumentet28-01-14Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder
Tryk her for at se dokumentet24-01-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet20-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-01-14Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2015.
Tryk her for at se dokumentet17-01-14Rettelse til nyhedsbrev: SKATs digitale løsninger opdateres
Tryk her for at se dokumentet16-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet16-01-14Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2014 - 5% udsving (TRY)
Tryk her for at se dokumentet16-01-14SKATs digitale løsninger opdateres natten til lørdag
Tryk her for at se dokumentet13-01-14Genåbning af eKapital-systemer på FTPS Gateway
Tryk her for at se dokumentet10-01-14Lukning for eKapital-systemer på FTPS Gatewayen
Tryk her for at se dokumentet07-01-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet02-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter