Dato for offentliggørelse
10 Jan 2018 17:09
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (8.6)

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der orienteret om nye præciseringer til angivelse af lønperiode og dispositionsdato.

I afsnit 6. Lønperiode er der nyt om fastsættelse af lønperiode og om krav til angivelse af dispositionsdato. 

I afsnit 8.8. Andre felter, er feltet vedrørende grønlandsk kommunekode slettet. Det fremgår nu kun af afsnit 16. Grønlandsskat.

I afsnit 16. Grønlandsskat, er det anført, at felt 157 og 158 vedrørende ikke-grønlandske pensionsindbetalinger nu skal indberettes for 2017 og 2018.


Hvad var nyt i forrige version (8.5):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der indsat nyt om forskerordningen og om hvordan flere indkomster for offentlige hverv og beredskaber, fx frivillige brandmænd, fra 1. marts 2018 skal indberettes med indtægtsart 0102, aht. eventuel beregning af dagpenge og efterløn.

I afsnit 8.1. Løntimer, er det nu anført, at der skal indberettes kryds i felt 220, hvis indkomsten er markeret med indtægtsart 0102 Offentligt hverv mm. 

I afsnit 8.2, er satserne for forskellige personalegoder ajourført for 2018. Desuden er afsnittet om brugen af indtægtsart 0102 på forskellige offentlige hverv og beredskaber ajourført med nye regler fra 1. marts 2018.

I afsnit 8.6. Særlige pensionsfelter, er der for felt 88 og 90 indsat en bemærkning om forventede ændringer.

I afsnit 16. Grønlandsskat - Grønland er stadig ikke klar til at modtage oplysninger i felt 157 og 158 for 2017 og 2018. 

 

ISBN-nummer
978-87-417-0129-5