Dato for offentliggørelse
11 Oct 2017 14:15
Serienummer
E nr.188
Resumé

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Hvad er nyt?

Opdatering af afgiftssats til 4,12%.

ISBN-nummer
978-87-417-0101-1
Pdf-udgave
Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgift [version 2.3 digital].pdf