En lønmodtagers udgift til telefon må normalt anses som en privat udgift, som kun ganske undtagelsesvis kan anses nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren stiller krav om telefon, fx for at kunne tilkalde den ansatte til vagttjeneste og lign. Fradrag kan kun foretages, hvis det har været nødvendigt at foretage erhvervsmæssige opkald fra telefonen, jf. LL § 16, stk. 2. I den forbindelse sondres der mellem abonnementsudgifter og samtaleudgifter.  Se ligeledes afsnit A.B.1.9.3.
Ved fastlæggelsen af det beløb, der vedrører den private benyttelse af telefonen, kan der tages udgangspunkt i Ligningsrådets satser for værdien af fri telefon til rådighed, jf. afsnit A.B.1.9.4.