Efter PBL § 41 betragtes overførsel af en hel ordning eller delvis overførsel af en forsikring eller pensionsaftale eller lignende, der ikke var i kraft ved udgangen af 1982, jf. Ny tekst startPAL § 7Ny tekst slut, eller en opsparingsordning, der ikke er omfattet af Ny tekst startPAL § 7, stk. 7,Ny tekst slut for samme person ikke som ud- eller indbetaling, såfremt overførslen sker i henhold til nedenstående regler. Overførslen udløser således hverken skatte- eller afgiftspligt eller fradragsret for det overførte beløb.