Personkredsen
De nye regler omfatter først og fremmest lønmodtagere, men følgende er også omfattet:
Hvilke uddannelser og kurser
Skattefriheden omfatter bl.a:
Hvilke ydelser
Følgende ydelser skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst:
 
.