Når du klager over en afgørelse i skatte-, told- eller afgiftssager, kan du i nogle tilfælde søge om at få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand (omkostningsgodtgørelse). Du kan læse mere om betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse her.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter