Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter persondataloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter persondataloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

xI underafsnit A.A.8.4.1.3.1 er der foretaget indholdsmæssige ændringer, idet den særlige hjemmel til genoptagelse, foranlediget af et serviceeftersyn af ejendomsskatteloven, ikke er videreført i forbindelse med finansloven for 2020.Afsnittet A.A.8.4.1.5.3 er blevet revideret som følge af ændring af SFL § 33, stk. 7 og 8, jf. lov nr. 1580 og 1581 af 27. december 2019, om den skattemæssige virkning for ekstraordinære genoptagelsessager.

Afsnittet A.A.8.4.1.6 er blevet revideret som følge af ændring af SFL §§ 33 a, stk. 1, 3. pkt., 33 a, stk. 2, 3. pkt. og 33 a, stk. 4, 3. pkt., jf. lov nr. 1580 af 27. december 2019, hvorefter Vurderingsstyrelsens adgang til at gennemføre revisioner af vurderinger som følge af klage- eller retssager er blevet begrænset for så vidt angår grundværdiansættelsen for ejerboliger som nævnt i EVL § 4, stk. 1, nr. 1-4, 6, 7 eller 8, der med de nævnte bestemmelser kun kan ændres, hvis helt sammenlignelige forhold vil resultere i en ændring af grundværdiansættelsen med mere end 20 pct.

Endeligt er afsnittet revideret som følge af styresignal SKM2019.566.VURDST om ændring af vurdering af ejendomme, der er blevet vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), men som rettelig burde have været vurderet med benyttelseskode 01 (beboelse) med den følge, at de fra og med 2015-vurderingen ville have været omfattet af VUL § 43, stk. 4, om nedsættelse i grundværdien.x

Der er indsat et nyt afsnit A.A.6.1.3 Skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter hvidvaskloven som følge af lov nr. 1563 af 27.122019 om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Som følge heraf er der indsat nyt i afsnittene A.A.6.1.2.4.3, A.A.6.2.2.2.4, A.A.6.2.2.3.2, A.A.6.3.1, A.A.6.4.3, A.A.7.4.5 og A.A.7.4.7.   

Afsnit A.A.12.3. er omskrevet

Oversigt over indarbejdede afgørelser, SKM-meddelelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.14.HR

A.A.14.2

SKM2019.655.LSR

A.A.14.1.1

A.A.14.1.2

SKM2019.654.BR

A.A.8.2.2.2.2.4

A.A.8.2.2.2.2.8

A.A.8.2.2.2.4

A.A.8.3.2.2.4

SKM2019.651.BR

A.A.10.3.5.1

SKM2019.649.VLR

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2019.625.BR

A.A.10.2.2.1 

SKM2019.624.ØLR

A.A.11.2.4

A.A.11.3

SKM2019.623.ØLR

A.A.11.1.3

SKM2019.622.BR

A.A.11.2.4

SKM2019.614.SR

A.A.3.9.5

SKM2019.604.SR

A.A.3.9.8

SKM2019.602.LSR

A.A.7.2

A.A.10.2.1

SKM2019.591.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.571.VLR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.3.2.1.2.3

SKM2019.575.ØLR

A.A.11.1.2.

SKM2019.566.VURDST

A.A.8.4.1.6

SKM2019.563.ØLR

A.A.9.8

A.A.2.2

SKM2019.544.SR

A.A.3.9.3

SKM2019.539.BR

A.A.10.3.5.1

SKM2019.538.SR

A.A.3.2

SKM2019.535.LSR

A.A.13.5

SKM2019.533.LSR

A.A.13.5

SKM2019.532.LSR

A.A.13.6

SKM2019.518.SR

A.A.3.9.1

SKM2019.516.BR

A.A.10.3.5.1

SKM2019.511.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.508.BR

A.A.8.2.2.1.4

SKM2019.505.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.504.VLR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2019.491.BR

A.A.11.2.8

SKM2019.490.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.483.BR

A.A.10.3.2

SKM2019.468.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.474.SR

A.A.3.2

A.A.3.9.10

SKM2019.471.LSR

A.A.8.2.2.1.4

SKM2019.464.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.463.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.444.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.439.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.8.2.2.1.2.4

SKM2019.429

A.A.3.2

A.A.3.9.10

SKM2019.423.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.8.2.2.1.2.4

A.A.8.3.2.1.2.3

A.A.8.3.2.1.2.4

SKM2019.394.BR

A.A.13.4

SKM2019.388.VLR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.8.2.2.1.2.4

SKM2019.378.HR

A.A.8.2.2

A.A.8.3.2.1.2.2.

SKM2019.370.SR

A.A.3.9.2

SKM2019.351.BR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2019.350.SR

A.A.3.2

A.A.3.9.10

SKM2019.321.LSR

A.A.10.2.1

SKM2019.295.LSR

A.A.3.13

SKM2019.294.LSR

A.A.3.13

SKM2019.255.BR

A.A.8.3.1.2.2

SKM2019.248.ØLR

A.A.8.2.1.5

SKM2015.512.ØLR

A.A.7.4.9.1

 Oversigt over udtalelser fra Folketingets ombudsmand

FOU-nr.

Afsnit