Dato for offentliggørelse
6. februar 2001
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
ISBN-nummer
978-87-7552-230-6