SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2013.917.SKATOphævelse af tidligere udsendte SKAT-meddelelser vedrørende henstand med indregnet restskat.20-12-13 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2013.907.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201320-12-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.906.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201420-12-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.884.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201418-12-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2013.848.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201402-12-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.837.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201328-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.836.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201428-11-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.835.SKATAmortisationsrenten for 201428-11-13 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2013.834.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201428-11-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.831.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201427-11-13 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2013.812.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktøren for SKAT om sager som skal forelægges for Skatterådet21-11-13 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2013.801.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201413-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.800.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201313-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.799.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201412-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.781.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked06-11-13 Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Dødsboer (skat) SKAT-meddelelse
SKM2013.746.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201428-10-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2013.734.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-10-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.716.SRKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår. Bemærkninger til SKM2013.209.SKAT og SKM.2013.664.SKAT10-10-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.664.SKATKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår - præcisering af SKM2013.544.SKAT20-09-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.604.SKATManglende indbringelse af to kendelser fra Landsskatteretten02-09-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.544.SKATKapitalafkastsatsen for 201406-08-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.452.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-07-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.347.SKATListe over anerkendte flyselskaber27-05-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.316.DEPDomskommentar til SKM 2012.732 Ø og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) vedrørende fuld skattepligt ved tilflytning.22-05-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.295.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201217-05-13 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2013.225.SKATListe over anerkendte flyselskaber18-04-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.211.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser05-04-13 Når man vil klage + Når man er part i en sag SKAT-meddelelse
SKM2013.209.SKATValgmulighed vedrørende kapitalafkastsats ved bagudforskudt regnskabsår for 2013.04-04-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse