SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2013.883.LSRForrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikring18-12-13 Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Afgørelse
SKM2013.798.LSRTab vedrørende finansielle kontrakter kan fratrækkes kulbrinteindkomsten12-11-1301-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.773.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse i forbindelse med fængselsdom05-11-13 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2013.772.LSRFradrag for tab på Valutaswap05-11-1319-09-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.770.LSROmkostningsgodtgørelse -syn og skøn ved skatteankenævn05-11-1304-07-13Når man vil klage Kendelse
SKM2013.769.LSRFradrag for tab på valutaterminskontrakter05-11-1303-09-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2013.768.LSRBindende svar - Kan udgifter fratrækkes afståelsessummen i forbindelse med avanceopgørelse05-11-1329-08-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.767.LSRGenoptagelse af skatteansættelse med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud05-11-1315-10-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2013.698.LSRBanks pligt til udlevering af kontooplysninger03-10-1310-09-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Kendelse
SKM2013.692.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af moms af undervisning og behandling - bindende svar01-10-1304-06-13Momspligt Kendelse
SKM2013.690.LSRKlage over SKATs modregning i overskydende skat01-10-13 Modregning og transport Afgørelse
SKM2013.689.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld01-10-13 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2013.688.LSRHenstand i forbindelse med klage - tilladelse til selvangivelsesomvalg01-10-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.687.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld30-09-13 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2013.683.LSRBeregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar27-09-1307-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2013.675.LSRAnsættelse af løn og renteindtægter24-09-1302-09-13Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2013.674.LSRSpørgsmål om elforbrug er godtgørelsesberettiget24-09-1330-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.673.LSRSkattefri kompensation - grøn check24-09-1330-08-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.672.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse - klient har ikke underskrevet ansøgning24-09-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.669.LSRSpørgsmål om fradrag af afgift på indførte varer - bindende svar23-09-1329-08-13Erhvervsmæssig import Kendelse
SKM2013.668.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelse - rette omkostningsbærer af udgifter23-09-1308-07-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.666.LSRHenstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D23-09-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.595.LSRHenstand i forbindelse med klage - hjemvisning og opsættende virkning28-08-13 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2013.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-1307-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.593.LSRKlage vedrørende afslag på ansøgning om henstand28-08-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.592.LSREfteropkrævning af skat på grund af ændret toldtarifkode28-08-1310-04-13Tarifering Kendelse
SKM2013.591.LSRMomspligt ved salg af motorcykler og reservedele til udlandet28-08-1323-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.590.LSRFastsættelse af leveringsted og modtager ved grænsehandel28-08-1314-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.589.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-1307-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.588.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag af et sign-on fee28-08-1318-04-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.587.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse28-08-13 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2013.586.LSRSpørgsmål vedrørende korrekt punktafgiftsregistrering - afgiftspligtige presenninger28-08-1316-05-13Miljøafgifter Kendelse
SKM2013.585.LSRFradrag for renteudgifter samt formalitetspåstand om bl.a. berettigede forventninger28-08-1314-05-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.584.LSRBetaling af restskattetillæg - flytning af ledelsens sæde til udlandet28-08-13 Virksomheder Afgørelse
SKM2013.583.LSRForrentning af tilbagebetalte bødebeløb28-08-13 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2013.513.LSRAfgiftspligtigt produkt i henhold til chokoladeafgiftsloven - bindende svar12-07-1313-06-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2013.512.LSRModregning i overskydende selskabsskat12-07-13 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2013.511.LSRSpørgsmål om hvorvidt der kan succederes i ejendomsavance - bindende svar12-07-1326-06-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.510.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering12-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.502.LSRAnsøgning om momskompensation10-07-1309-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2013.501.LSRSelvangivelse af bestyrelseshonorar fra udlandet10-07-1304-06-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.500.LSROmkostningsgodtgørelse - privatforbrugsopgørelse10-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.499.LSRFradrag af moms ved bespisning af ansatte10-07-1305-04-13Fradrag Kendelse
SKM2013.498.LSRForhøjelse af skattepligtige indkomst med udenlandske bestyrelseshonorarer09-07-1307-06-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.496.LSRLønsumsafgiftsfri passiv kapitalanbringelse09-07-1319-04-13Lønsumsbegrebet Kendelse
SKM2013.495.LSRMomspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland09-07-1302-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.490.LSRFjernvarmeleverance er ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme09-07-1313-12-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.475.LSRInddrivelse - transporthaver ikke klage til Landsskatteretten03-07-13 Modregning og transport Afgørelse
SKM2013.473.LSRLønindeholdelse - tilbagebetaling03-07-13 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2013.472.LSRSpørgsmål om renter og eftergivelse03-07-13 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2013.471.LSROpkrævning af told og importmoms03-07-1311-03-13Momspligt Kendelse
SKM2013.468.LSRHenstand i forbindelse med klage - Klageren deltager ikke i oplysning af sagen03-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.467.LSROmkostningsgodtgørelse - nulstilling02-07-13 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2013.466.LSROmkostningsgodtgørelse - fornyet behandling hos SKAT02-07-13 Generelt om punktafgifter Afgørelse
SKM2013.463.LSRNedsættelse af afskrivningsgrundlag og underskud af virksomhed02-07-1313-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.462.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.461.LSRAnmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation02-07-1306-03-13Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.460.LSRFradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer02-07-1312-03-13Fradrag Kendelse
SKM2013.459.LSROmkostningsgodtgørelse - udarbejdelse af regnskab mv.02-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.458.LSRSKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt02-07-1313-02-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Kendelse
SKM2013.457.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.456.LSRLønindeholdelse vedrørende licensrestancer02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.341.LSRServicefradrag for medlemmer af ejerforening - bindende svar24-05-1325-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.338.LSRAnmodning om registreringsfritagelse for traktor - begrænset kørsel på offentlig vej24-05-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.337.LSRBeskatning af arbejde i udlandet - sømandsfradrag - renteindtægter - valutakurstab/gevinster - ekstraordinær genoptagelse.24-05-1327-02-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.318.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyrer - habilitetsindsigelse22-05-13 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2013.317.LSRSpørgsmål vedrørende sambeskatning mellem holdingselskaber - koncernforbindelse - bindende svar22-05-1304-02-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.297.LSRKan køling anses som proces- eller komfortkøling - Bindende svar17-05-1312-02-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.296.LSRFradrag for befordring mellem hjem og arbejde17-05-1314-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.270.LSRFradrag for logi og dobbelt husførelse ved begrænsede ansættelsesperioder - bindende svar03-05-1320-12-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2013.240.LSRFradrag for renteudgifter efter indkomstårets udløb22-04-1326-02-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.239.LSRFradrag for vedligeholdelsesudgifter - afskrivning på varmepumpe22-04-1326-02-13Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2013.238.LSRSpørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter22-04-1308-02-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.237.LSRBetalingspligt efter reglerne om omvendt betalingspligt - anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen22-04-1306-03-13Fradrag Kendelse
SKM2013.236.LSRFordeling af overdragelsessum ved salg af landbrugsejendom22-04-1325-02-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.235.LSRSpørgsmål om hvorvidt omsætning med datterselskab skal medregnes i virksomhedens omsætning22-04-1322-02-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.234.LSRFastsættelse af driftssted - beskatningsret til renteindtægter22-04-1330-01-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.194.LSREjendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse13-03-1329-11-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.193.LSRAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil13-03-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.192.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-03-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.191.LSRFradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold13-03-1328-09-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.184.LSRNedsættelse af lønindeholdelsesprocenten12-03-1304-10-12Lønindeholdelse Kendelse
SKM2013.183.LSRAnsøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F11-03-1326-09-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2013.182.LSRKost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar11-03-1314-12-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2013.181.LSRGenoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold11-03-1328-09-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.180.LSREfteropkrævning af affaldsafgift11-03-1311-10-12Miljøafgifter Kendelse
SKM2013.179.LSROpgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter11-03-1305-12-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.178.LSRFastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter11-03-1320-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.110.LSRAnsættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer11-02-1306-12-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.109.LSRErstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst11-02-1322-01-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.108.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand11-02-13 Generelt om punktafgifter Afgørelse
SKM2013.107.LSRPersonlig hæftelse for moms - momsregistrering11-02-13 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2013.106.LSRTilbagebetaling af kuldioxidafgift for elforbrug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding11-02-1306-12-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.105.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-1329-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.104.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-1319-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.63.LSRLån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet22-01-1305-10-12Transfer pricing Kendelse
SKM2013.62.LSROpkrævning af registreringsafgift - forældelse22-01-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.61.LSRBeskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist22-01-1302-10-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.48.LSRMomsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar15-01-1322-11-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.47.LSRSkattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet15-01-13 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2013.46.LSRSkattetillæg pålagt, grundet for sent indleveret selvangivelse15-01-13 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2013.45.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter15-01-1326-10-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.44.LSROmkostningsgodtgørelse - forening15-01-1315-10-12Når man vil klage Kendelse
SKM2013.43.LSRMomsfritagelse - forarbejdning af dentale produkter15-01-1319-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.42.LSRGrundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse15-01-1326-09-12Ejendomsvurdering Kendelse