SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2013.883.LSRForrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikring18-12-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerAfgørelse
SKM2013.798.LSRTab vedrørende finansielle kontrakter kan fratrækkes kulbrinteindkomsten12-11-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.773.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse i forbindelse med fængselsdom05-11-13Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2013.772.LSRFradrag for tab på Valutaswap05-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.770.LSROmkostningsgodtgørelse -syn og skøn ved skatteankenævn05-11-13Når man vil klageKendelse
SKM2013.769.LSRFradrag for tab på valutaterminskontrakter05-11-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2013.768.LSRBindende svar - Kan udgifter fratrækkes afståelsessummen i forbindelse med avanceopgørelse05-11-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.767.LSRGenoptagelse af skatteansættelse med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud05-11-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2013.698.LSRBanks pligt til udlevering af kontooplysninger03-10-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.692.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af moms af undervisning og behandling - bindende svar01-10-13MomspligtKendelse
SKM2013.690.LSRKlage over SKATs modregning i overskydende skat01-10-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.689.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld01-10-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.688.LSRHenstand i forbindelse med klage - tilladelse til selvangivelsesomvalg01-10-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.687.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld30-09-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.683.LSRBeregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar27-09-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.675.LSRAnsættelse af løn og renteindtægter24-09-13Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2013.674.LSRSpørgsmål om elforbrug er godtgørelsesberettiget24-09-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.673.LSRSkattefri kompensation - grøn check24-09-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.672.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse - klient har ikke underskrevet ansøgning24-09-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.669.LSRSpørgsmål om fradrag af afgift på indførte varer - bindende svar23-09-13Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2013.668.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelse - rette omkostningsbærer af udgifter23-09-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.666.LSRHenstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D23-09-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.595.LSRHenstand i forbindelse med klage - hjemvisning og opsættende virkning28-08-13Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2013.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.593.LSRKlage vedrørende afslag på ansøgning om henstand28-08-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.592.LSREfteropkrævning af skat på grund af ændret toldtarifkode28-08-13TariferingKendelse
SKM2013.591.LSRMomspligt ved salg af motorcykler og reservedele til udlandet28-08-13MomspligtKendelse
SKM2013.590.LSRFastsættelse af leveringsted og modtager ved grænsehandel28-08-13MomspligtKendelse
SKM2013.589.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.588.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag af et sign-on fee28-08-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.587.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse28-08-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.586.LSRSpørgsmål vedrørende korrekt punktafgiftsregistrering - afgiftspligtige presenninger28-08-13MiljøafgifterKendelse
SKM2013.585.LSRFradrag for renteudgifter samt formalitetspåstand om bl.a. berettigede forventninger28-08-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.584.LSRBetaling af restskattetillæg - flytning af ledelsens sæde til udlandet28-08-13VirksomhederAfgørelse
SKM2013.583.LSRForrentning af tilbagebetalte bødebeløb28-08-13Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.513.LSRAfgiftspligtigt produkt i henhold til chokoladeafgiftsloven - bindende svar12-07-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2013.512.LSRModregning i overskydende selskabsskat12-07-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2013.511.LSRSpørgsmål om hvorvidt der kan succederes i ejendomsavance - bindende svar12-07-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.510.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering12-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.502.LSRAnsøgning om momskompensation10-07-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.501.LSRSelvangivelse af bestyrelseshonorar fra udlandet10-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.500.LSROmkostningsgodtgørelse - privatforbrugsopgørelse10-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.499.LSRFradrag af moms ved bespisning af ansatte10-07-13FradragKendelse
SKM2013.498.LSRForhøjelse af skattepligtige indkomst med udenlandske bestyrelseshonorarer09-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.496.LSRLønsumsafgiftsfri passiv kapitalanbringelse09-07-13LønsumsbegrebetKendelse
SKM2013.495.LSRMomspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland09-07-13MomspligtKendelse
SKM2013.490.LSRFjernvarmeleverance er ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme09-07-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.475.LSRInddrivelse - transporthaver ikke klage til Landsskatteretten03-07-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.473.LSRLønindeholdelse - tilbagebetaling03-07-13LønindeholdelseAfgørelse
SKM2013.472.LSRSpørgsmål om renter og eftergivelse03-07-13MiljøafgifterAfgørelse
SKM2013.471.LSROpkrævning af told og importmoms03-07-13MomspligtKendelse
SKM2013.468.LSRHenstand i forbindelse med klage - Klageren deltager ikke i oplysning af sagen03-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.467.LSROmkostningsgodtgørelse - nulstilling02-07-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.466.LSROmkostningsgodtgørelse - fornyet behandling hos SKAT02-07-13Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.463.LSRNedsættelse af afskrivningsgrundlag og underskud af virksomhed02-07-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.462.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.461.LSRAnmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation02-07-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.460.LSRFradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer02-07-13FradragKendelse
SKM2013.459.LSROmkostningsgodtgørelse - udarbejdelse af regnskab mv.02-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.458.LSRSKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt02-07-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.457.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.456.LSRLønindeholdelse vedrørende licensrestancer02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.341.LSRServicefradrag for medlemmer af ejerforening - bindende svar24-05-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.338.LSRAnmodning om registreringsfritagelse for traktor - begrænset kørsel på offentlig vej24-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.337.LSRBeskatning af arbejde i udlandet - sømandsfradrag - renteindtægter - valutakurstab/gevinster - ekstraordinær genoptagelse.24-05-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.318.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyrer - habilitetsindsigelse22-05-13Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.317.LSRSpørgsmål vedrørende sambeskatning mellem holdingselskaber - koncernforbindelse - bindende svar22-05-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.297.LSRKan køling anses som proces- eller komfortkøling - Bindende svar17-05-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.296.LSRFradrag for befordring mellem hjem og arbejde17-05-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.270.LSRFradrag for logi og dobbelt husførelse ved begrænsede ansættelsesperioder - bindende svar03-05-13Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.240.LSRFradrag for renteudgifter efter indkomstårets udløb22-04-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.239.LSRFradrag for vedligeholdelsesudgifter - afskrivning på varmepumpe22-04-13Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2013.238.LSRSpørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter22-04-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.237.LSRBetalingspligt efter reglerne om omvendt betalingspligt - anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen22-04-13FradragKendelse
SKM2013.236.LSRFordeling af overdragelsessum ved salg af landbrugsejendom22-04-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.235.LSRSpørgsmål om hvorvidt omsætning med datterselskab skal medregnes i virksomhedens omsætning22-04-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.234.LSRFastsættelse af driftssted - beskatningsret til renteindtægter22-04-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.194.LSREjendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse13-03-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.193.LSRAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil13-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.192.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.191.LSRFradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold13-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.184.LSRNedsættelse af lønindeholdelsesprocenten12-03-13LønindeholdelseKendelse
SKM2013.183.LSRAnsøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F11-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2013.182.LSRKost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar11-03-13Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.181.LSRGenoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold11-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.180.LSREfteropkrævning af affaldsafgift11-03-13MiljøafgifterKendelse
SKM2013.179.LSROpgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter11-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.178.LSRFastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter11-03-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.110.LSRAnsættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer11-02-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.109.LSRErstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst11-02-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.108.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand11-02-13Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.107.LSRPersonlig hæftelse for moms - momsregistrering11-02-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Afgørelse
SKM2013.106.LSRTilbagebetaling af kuldioxidafgift for elforbrug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding11-02-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.105.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.104.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.63.LSRLån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet22-01-13Transfer pricingKendelse
SKM2013.62.LSROpkrævning af registreringsafgift - forældelse22-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.61.LSRBeskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist22-01-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.48.LSRMomsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar15-01-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.47.LSRSkattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet15-01-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.46.LSRSkattetillæg pålagt, grundet for sent indleveret selvangivelse15-01-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.45.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter15-01-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.44.LSROmkostningsgodtgørelse - forening15-01-13Når man vil klageKendelse
SKM2013.43.LSRMomsfritagelse - forarbejdning af dentale produkter15-01-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.42.LSRGrundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse15-01-13EjendomsvurderingKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter