SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2013.913.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.912.BRKlage til Landsskatteretten - afvisning20-12-13VirksomhederDom
SKM2013.911.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - interne kloak- og fjernvarmeforsyningsledninger20-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.910.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - Projekt Money Transfer20-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.908.BRGældseftergivelse - gavemiljø20-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.903.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - opsparet beløb - skattefrie erstatninger - opsparing20-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.890.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse18-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.887.BREjendomsavance - landbrugsejendom - fordeling overdragelsessum - forventningsprincippet18-12-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.881.BRMoms - fradragsret - dokumentation - fakturakrav - udførsel17-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.880.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskud - syn og skøn16-12-13VirksomhederDom
SKM2013.869.BRErstatningsansvar - fejlagtig afgørelse10-12-13UdlægDom
SKM2013.867.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg09-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.866.BRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver09-12-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2013.855.BRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse03-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.854.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift03-12-13VirksomhederDom
SKM2013.853.BRSyn og skøn - formulering af henvendelse til forslagsstiller - egnet syns- og skønsmand03-12-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.846.BREkstraordinær genoptagelse - moms - direkte følge af ændring - særlige omstændigheder02-12-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.845.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg02-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.844.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg02-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.840.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaneafsnit - kloakforsyningsanlæg28-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.838.BRMoms- og afgiftstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed samt landbrugsvirksomhed28-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.830.BRMomstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed27-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.829.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - dokumentation27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.828.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.827.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - privatejet kloaknet - dokumentation27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.823.BRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - køberet - honorarindtægt26-11-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.820.BREkstraordinær genoptagelse - afvisning - overskridelse af søgsmålsfrist25-11-13Når man ønsker en sag genoptaget + Når man vil klageDom
SKM2013.819.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger22-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.806.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt kloak- og vejanlæg14-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.804.BREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - opgørelsesmetode ved salg - særlige omstændigheder - klagemulighed ikke udnyttet13-11-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.796.BRDriftsomkostninger - opførelse og renovering af ejendomme - skærpet bevisbyrde - udaterede fakturaer - kopier - betaling ikke dokumenteret11-11-13VirksomhederDom
SKM2013.792.BRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse08-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2013.791.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg - hovedanlæg07-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.786.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg07-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.780.BRUdgifter afholdt af selskab - hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn06-11-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.774.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt vejanlæg - intern kloakforsyning - landinspektør05-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.760.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - intern varmeforsyning31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.759.BREjendomsvurdering - ejendomsværdi - værdiansættelse - skønsudøvelse31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.758.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - skøn på grundlag af z-boner - salg slik og chokolade31-10-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.754.BREjendomsavance - fradrag for forbedringer - dokumentation - arbejde udført af bror30-10-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.736.BREjendomsværdiskat - udflytning - el- og vandforbrug23-10-13EjendomsværdiskatDom
SKM2013.728.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd15-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.697.BRAfvisning - klageinstans oversprunget02-10-13Når man vil klageDom
SKM2013.694.BRRette indkomstmodtager - læge - privathospital - lønmodtagerindkomst , erhvervsindkomst eller selskabsindkomst01-10-13Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.680.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg - dokumentation26-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.676.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde24-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.665.BRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte23-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.661.BRStraffesag -skatteunddragelse - salg af aktier - indberetning via TastSelv - oplysninger i bemærkningsfelt19-09-13StrafDom
SKM2013.652.BRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde13-09-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.634.BRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer12-09-13Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2013.630.BRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk bil - danske nummerplader monteret11-09-13StrafDom
SKM2013.627.BREjendomsavance - kommanditist - investeringsprojekt - handelsomkostninger - dokumentation11-09-13VirksomhederDom
SKM2013.617.BRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver - bevisbyrde06-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.616.BRFikseret lejeindtægt - selskab - størrelsen af lejen06-09-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.614.BRFri bil - gulpladebil - betalt privat benyttelsesafgift - hovedanpartshaver og direktør - rådighedsperiode - kontrolaktion05-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.612.BRRegistreringsafgift - veterankøretøj - mistet identitet05-09-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.579.BRRådighedsbeskatning - sommerhus - hovedanpartshaver - udlandsdansker28-08-13Personlig indkomstDom
SKM2013.577.BRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - betalingskorrektion27-08-13Virksomheder + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.575.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - prostitution27-08-13VirksomhederDom
SKM2013.574.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - tab på debitorer27-08-13VirksomhederDom
SKM2013.573.BREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode27-08-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.571.BRMoms - reguleringsforpligtelse - salg af fast ejendom27-08-13FradragDom
SKM2013.569.BRMoms - fradrag - fakturakrav - selvstændig økonomisk virksomhed26-08-13Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.566.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag.22-08-13Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.562.BRArrest - beboelsesejendom - proforma ejerskab19-08-13UdlægDom
SKM2013.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi15-08-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.554.BRKapitalfond - opkøb - projektomkostninger - finansieringsudgifter08-08-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.540.BRTvangsauktion - ejendom - offentligretlige gebyrer - ejendomsskatter og forbrugsafgifter05-08-13Tvangsauktion + EjendomsskatKendelse
SKM2013.533.BRMineralvandsafgift - manglende bilag31-07-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.532.BRMomspligtig virksomhed - sagsomkostninger ophævet30-07-13MomspligtDom
SKM2013.531.BRMomstilsvar - skønsmæssig - uregistreret virksomhed30-07-13MomsgrundlagDom
SKM2013.529.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.528.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.527.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi30-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.523.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.522.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.521.BRSyn og skøn - hæftelse for omkostninger - uddybende spørgsmål29-07-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.520.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandledninger - dokumentation ejerskab29-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.519.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-07-13VirksomhederDom
SKM2013.518.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse29-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.509.BRFogedforbud - registreringspligtig virksomhed - sikkerhedsstillelse12-07-13Andet om momsDom
SKM2013.508.BRRegistreringsafgift - hæftelse - senere ejer12-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.507.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - transport af private genstande12-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.504.BRKommanditist - ejendomsavance- udbyderhonorar10-07-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.503.BRIndeholdelsespligt A-skat mv. - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - betalingspligt moms10-07-13Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2013.489.BRMaskeret udlodning - lejlighed - overdragelsestidspunkt - underpris09-07-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.487.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist08-07-13VirksomhederDom
SKM2013.484.BRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger08-07-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.477.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse04-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.470.BRSkønsmæssig ansættelse - moms- og afgiftstilsvar - ekstraordinær ansættelse - forældelse - henstand - Den Europæiske Menneskerettighedskonvention03-07-13MomsgrundlagDom
SKM2013.469.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - skattepligt03-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.444.BRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee26-06-13Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.443.BRMaskeret udlodning - ejendomsalg - erhvervsejendom og sommerhus - skønserklæring26-06-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.442.BRSpillehal - afslag på ansøgning25-06-13Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
SKM2013.441.BRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt24-06-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.438.BRMaskeret udlodning - Køb af selskab - ejendom i Italien - bevisbyrde24-06-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.436.BREjendomsavance - maskeret udlodning - ophævelse af aftale - skattemæssig virkning - bevis24-06-13Selskabsbeskatning + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.435.BRRentefradrag - gæld - fremmed valuta - reelt låneforhold24-06-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.431.BRSkønsmæssige ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto21-06-13Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.422.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning19-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.420.BRRegistreringspligt - registreringsafgiftspligt - udenlandsk køretøj - værdiansættelse18-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.419.BRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring18-06-13Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2013.418.BRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde18-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.417.BRHovedanpartshaver - sommerhus - rådighed - lejefiksering18-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.413.BRInddrivelse - konkurs - omstødelse17-06-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2013.410.BRGenoptagelse - ordinær - frist - sommerhusreglen17-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.404.BRProces - partsstatus - klagesag14-06-13Når man er part i en sag + Når man vil klageDom
SKM2013.400.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig13-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.396.BRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse12-06-13Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2013.393.BRAfskrivning - fællesrum til ferielejligheder - maskinhus og værksted - dokumentation11-06-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.386.BRGenoptagelse af skatteansættelse - skattepligtig indtægt - fiktive fakturaer - vidneerklæring - vognmandskørsel11-06-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.385.BRRegistreringsafgift - bopæl - ejerskab10-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.383.BREjendomssalg - ekspropriation - idrætsanlæg - hjemmel - ekspropriationsvilje - frivillig aftale10-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.380.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsejendom anvendt som fritidsbolig - arv - tre søskende10-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.363.BRSkattepligtig indkomst - indbetalinger på bankkonto29-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.362.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse - godtroende aftaleerhverver29-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.340.BRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål24-05-13VirksomhederDom
SKM2013.319.BRKommanditist - fælles fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres - nyt anbringende22-05-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.315.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel21-05-13MomsgrundlagDom
SKM2013.313.BRKursfastsættelse - sælgerpantebrev - tinglig sikkerhed21-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.312.BRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver21-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.311.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.310.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.308.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.307.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.302.BRRegistreringsafgift - unddraget - erstatningsansvar21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.301.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar21-05-13MomsgrundlagDom
SKM2013.300.BRKursgevinst - mindsterenten - rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - nyt anbringende17-05-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.299.BRTilbagekaldelse af afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 517-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.289.BREjendomsavance - næring - private bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber14-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.282.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - fakturapris13-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.281.BRAnsættelsesfrist - forhøjelse - moms13-05-13Andet om momsDom
SKM2013.274.BRIndkomstforhøjelse - kontantindbetalinger07-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.269.BRRådighedsbeskatning - eneanpartshaver - ejendom - Spanien - værdiansættelse03-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.268.BRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver03-05-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.267.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-05-13Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.265.BRInvesteringsprojekt - oliepumpe - USA - ejendomsret30-04-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.260.BRSkattepligtig indkomst - indsætninger på bankkonto - Sydeuropa30-04-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.259.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandsk kreditkort - ekstraordinær ansættelse - ugyldighed30-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.257.BRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingarrangement29-04-13FradragDom
SKM2013.249.BRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst25-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.247.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.246.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.245.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde24-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.243.BRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever23-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.242.BRSkønsmæssig ansættelse - køb af bil - ubeskattede midler - samlever - nyt anbringende afvist23-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.230.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af paller - udgifter til køb af paller18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.229.BRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.228.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske juletræsarbejdere - lønmodtageraftaler eller entrepriseaftale - hæftelse18-04-13Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2013.227.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag18-04-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.226.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - krovirksomhed - vinsalg18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.212.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem08-04-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.202.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - skatteankenævn, afledte ændringer - anvendelse af virksomhedsskatteordningen22-03-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2013.201.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab22-03-13Personlig indkomstDom
SKM2013.198.BREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis18-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.196.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen14-03-13Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
SKM2013.195.BRDriftsomkostninger - socialpædagogisk virksomhed - praktikophold i datterselskab - kompensation til datterselskab14-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.187.BRBefordringsfradrag - normal transportvej - færgeforbindelse12-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.177.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering11-03-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.175.BRFradrag - byggeomkostninger - ejendomsprojekt - maskeret udlodning08-03-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.174.BRAfskrivninger på bygning - kommanditselskab - suspensivt betinget købsaftale - finansiering08-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.173.BRDriftsomkostning - omfakturering - sneplov - gevær08-03-13VirksomhederDom
SKM2013.170.BRGoodwill - overdragelse - periodisering05-03-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.168.BRInddrivelse - bøde - fortolkning af eftergivelsesafgørelse - passivitet05-03-13Eftergivelse og gældssanering + AkkordordningerDom
SKM2013.166.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaner ved parkeringsanlæg05-03-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.159.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - kontantbeholdning - lån hos pengeudlåner28-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.157.BRDriftsomkostninger - private udgifter - maskeret udlodning - fri bil - omgørelse - købsmoms27-02-13Fradrag og afskrivninger + Fradrag + Personlig indkomstDom
SKM2013.153.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - ejendom til rådighed - udlejet til anden anpartshaver26-02-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.148.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - lån22-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.147.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - salg af ejendom21-02-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.145.BRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist21-02-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.143.BRSkønsmæssig ansættelse - udtagning af møbler - selskab konkurs - hovedanpartshavere21-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.142.BRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse21-02-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.140.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.139.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.138.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.137.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse -arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-13Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.136.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - ægtefælle til hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-13Virksomheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.135.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl19-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.134.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - pantbehæftet køretøj19-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.133.BROmgørelse - rette indkomstmodtager - periodisering19-02-13VirksomhederDom
SKM2013.123.BRVurderingsomkostninger i et dødsbo13-02-13DødsboerAfgørelse
SKM2013.122.BRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation12-02-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.117.BRStraffesag - logbog over ansatte - frakendelse af næringsbrev12-02-13StrafDom
SKM2013.98.BRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav07-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.96.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.91.BRStraffesag - colalovgivning - 4. gangs overtrædelse - næringsbrev05-02-13StrafDom
SKM2013.89.BRMoms - fradrag - ombygningsudgifter04-02-13FradragDom
SKM2013.88.BRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver04-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.87.BRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig ansættelse04-02-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.85.BRDBO Holland/Danmark - løn - lempelse - 42 dages regel04-02-13Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.84.BRSkønsmæssig ansættelse - udbytte - privatforbrug - låneforhold04-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.82.BRKurstab - eventualfordring - retsager - værdiansættelse - interesseforbundne parter04-02-13Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.79.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar04-02-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.77.BRRegistreringsafgift04-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.68.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter - hjemvisning24-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.64.BRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering22-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.58.BRRegistreringsafgift21-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.55.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag18-01-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.54.BRKreditkort - udenlandske - hævninger - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - selvinkriminering17-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.38.BRStraffesag - colalovgivningen - 5. gangs overtrædelse - næringsbrev15-01-13StrafDom
SKM2013.28.BRRegisteringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar11-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.24.BRKommanditister - opgørelse af fradragskonto09-01-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.21.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut09-01-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.20.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed - udgifter afholdt af tredjemand08-01-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.19.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - salg aktiver - massageklinik08-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.18.BRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - brugt køretøj08-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.11.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal08-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.8.BRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug04-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.6.BRKonkurs - omstødelse - A-skat - AM-bidrag - moms04-01-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2013.5.BRFri bil - rådighed - opmagasinering04-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.3.BRSkønsmæssig ansættelse - kontanthævninger - bestemmende indflydelse04-01-13Personlig indkomstDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter