DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet05-05-14Fremtidig udsendelse af Importspecifikationer
Tryk her for at se dokumentet30-04-14Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet30-04-14Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet19-03-14Du kan nu indberette og betale den årlige lønsumsafgift tidligere
Tryk her for at se dokumentet23-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-12-13Satsændringer i motorlovgivningen pr 1. januar 2014
Tryk her for at se dokumentet20-12-13Moms af affaldsbehandling af skrotbiler
Tryk her for at se dokumentet20-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-12-13South Africa - EU TDCA and GSP
Tryk her for at se dokumentet18-12-13Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2013
Tryk her for at se dokumentet18-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-12-13Ændringer til Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet12-12-13Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2013 - 5% udsving (IDR)
Tryk her for at se dokumentet11-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
Tryk her for at se dokumentet09-12-13Release 2.5 til Motorregistret implementeres søndag den 15. december 2013
Tryk her for at se dokumentet06-12-13Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet04-12-13Ændringer i toldsystemerne
Tryk her for at se dokumentet04-12-13Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet04-12-13Ny GSP ordning
Tryk her for at se dokumentet03-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-12-13Frihandelsaftale med Guatemala træder i kraft pr. 1. december 2013
Tryk her for at se dokumentet02-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-11-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet27-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-11-13TastSelv Erhverv er lukket til lørdag kl.17
Tryk her for at se dokumentet21-11-13TastSelv Borger lukker for adgang med autorisation
Tryk her for at se dokumentet21-11-13Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2013 - 5% udsving (CZK)
Tryk her for at se dokumentet18-11-13TastSelv Erhverv er lukket fra fredag aften den 22. november til lørdag eftermiddag
Tryk her for at se dokumentet15-11-13Ændret og ny funktionalitet på FTPS Gatewayen i produktions- og testmiljøet
Tryk her for at se dokumentet08-11-13Brugerbåndstest 2013 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
Tryk her for at se dokumentet08-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-11-13Bestemmelsesland ved proviantering af skibe og fly
Tryk her for at se dokumentet05-11-13Toldsystemet (Import- og e-Export) kan nu anvendes med Java version 7 Update 45
Tryk her for at se dokumentet28-10-13Ændrede procedurekoder i e-Export
Tryk her for at se dokumentet28-10-13Vækstplan DK; om ændringer af bl.a. energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven, samt forbedring af likviditeten for virksomheder
Tryk her for at se dokumentet10-10-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-10-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet07-10-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet07-10-13Automatisk lukning af eksportangivelser
Tryk her for at se dokumentet07-10-13Vejledning vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti
Tryk her for at se dokumentet04-10-13Frihandelsaftale med Costa Rica og El Salvador træder i kraft per 1. oktober 2013
Tryk her for at se dokumentet03-10-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet02-10-13Nyt om eIndkomst
Tryk her for at se dokumentet25-09-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet24-09-13Nyt om eIndkomst
Tryk her for at se dokumentet19-09-13Nyhedsbrev om rettelser af visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4
Tryk her for at se dokumentet16-09-13Tariferingsforordning
Tryk her for at se dokumentet16-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-09-13Opdatering af momsrefusionssystemet
Tryk her for at se dokumentet13-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-09-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet12-09-13Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2013 - 5% udsving (BRL)
Tryk her for at se dokumentet10-09-13Fejl i forbindelse med Importspecifikationen for august måned 2013
Tryk her for at se dokumentet10-09-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet04-09-13Elafgift - nettoafregning på timebasis for lejere i udlejningsejendomme med vedvarende energianlæg
Tryk her for at se dokumentet02-09-13Nye oblatbanderoler til spiritus og cigaretpapir
Tryk her for at se dokumentet02-09-13Nye regler for betaling (læs om din skattekonto)
Tryk her for at se dokumentet30-08-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet29-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-08-13Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2013 - 5% udsving (TRY)
Tryk her for at se dokumentet28-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-08-13Importforbud mod sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel fra Færøerne samt forbud for visse fartøjer mod at bruge havne i EU
Tryk her for at se dokumentet23-08-13VIGTIGT: Vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti
Tryk her for at se dokumentet22-08-13Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2013 - 5% udsving (BRL)(IDR)(MXN)(ZAR)
Tryk her for at se dokumentet21-08-13Rettelse til toldtariffen - Erstatter nyhedsbrev af 13. august 2013 vedrørende nye opdelinger i kapitel 0307
Tryk her for at se dokumentet13-08-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet09-08-13Mulighed for præferencetold fra Myanmar/Burma med tilbagevirkende kraft
Tryk her for at se dokumentet09-08-13Frihandelsaftaler med Nicaragua, Panama, Honduras og Columbia træder i kraft per 1. august 2013
Tryk her for at se dokumentet06-08-13Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet06-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-07-13Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-07-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet24-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-07-13Nyhedsbrev om midlertidig lukning af SKATs kassesystemer i starten af august
Tryk her for at se dokumentet16-07-13Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet11-07-13Identifikation af udenlandske AEO-virksomheder i den summariske indgangsangivelse (ENS)
Tryk her for at se dokumentet03-07-13Håndtering af sammenblandede fordringer
Tryk her for at se dokumentet03-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-07-13Registreringsafgiftsloven - ændring af reparationsgrænser
Tryk her for at se dokumentet28-06-13Nyt om Motorregistret - juni 2013
Tryk her for at se dokumentet28-06-13Fristen for at selvangive er forlænget til den 3. juli
Tryk her for at se dokumentet28-06-13Information om EU's forsendelsesordning - Sikkerhedsstillelse og opdatering af NCTS
Tryk her for at se dokumentet27-06-13Nyhedsbrev, 27. juni 2013 om Vækstplan DK: om at afgifter på øl og mineralvand sættes ned og om afgiftsgodtgørelse m.v.
Tryk her for at se dokumentet26-06-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Release 2.4.2
Tryk her for at se dokumentet24-06-13Information om brugen af ICS og manifestsystemet - luftfartsselskaber m.v. - engelsk version
Tryk her for at se dokumentet20-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2013 - 5% udsving (AUD)(TRY)
Tryk her for at se dokumentet17-06-13Informationsmøde "Årsultimo 2013" torsdag d. 20. juni 2013
Tryk her for at se dokumentet14-06-13Kroatien - Frafald af krav om indgangs- og udgangsangivelse for EU-varer, der krydser Neumkorridoren
Tryk her for at se dokumentet13-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni - 5% udsving (MXN)(MYR)(PHP)(RUB)(THB)(ZAR)
Tryk her for at se dokumentet13-06-13Nedlukning af FTPS-Gatewayen i TFE-miljøet torsdag den 13.6.2013 kl 15 -17
Tryk her for at se dokumentet10-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet10-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2013 - 5% udsving (BRL)
Tryk her for at se dokumentet06-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet04-06-13Ansøg om momsrefusion i god tid
Tryk her for at se dokumentet03-06-13Verifikation af tyske momsnumre - SKAT kan desværre stadig ikke hjælpe
Tryk her for at se dokumentet31-05-13Varsling om nedetid på IT-systemer på toldområdet
Tryk her for at se dokumentet31-05-13SKAT justerer de tekniske krav til virksomhederne vedrørende adgang til Toldsystemet
Tryk her for at se dokumentet31-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet31-05-13Omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften
Tryk her for at se dokumentet30-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-05-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet29-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-05-13Omlægning af eIndkomst
Tryk her for at se dokumentet24-05-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet23-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-05-13Fortoldning af varer i forbindelse med Kroatiens intræden i EU den 1. juli 2013
Tryk her for at se dokumentet17-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-05-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet15-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet10-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
Tryk her for at se dokumentet10-05-13EU's forsendelsesordning - Omladning mv
Tryk her for at se dokumentet08-05-13Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet08-05-13Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet08-05-13Toldekspeditionen i Frihavnen får ny adresse den 13. maj 2013
Tryk her for at se dokumentet07-05-13Varsling om nedetid på IT-systemer på toldområdet
Tryk her for at se dokumentet03-05-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet30-04-13Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet29-04-13Indførsel af sælprodukter fra Grønland
Tryk her for at se dokumentet25-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-04-13Nye procedurer for forskudsopgørelse og eSkattekort
Tryk her for at se dokumentet18-04-13Rettelse til toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet15-04-13Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet12-04-13Indførsel af sælprodukter fra Grønland
Tryk her for at se dokumentet12-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-04-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet05-04-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Release 2.4
Tryk her for at se dokumentet05-04-13Rettelse til Toldtariffen - Antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet04-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-03-13Nødprocedure for toldsystemerne
Tryk her for at se dokumentet25-03-13Ændring af åbningstider hos Told Servicedesk
Tryk her for at se dokumentet25-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-03-13Forkerte satser på indbetalingskort til betaling af lønsumsafgift
Tryk her for at se dokumentet21-03-13Rettelse til toldtariffen - nye toldsatser i kapitel 1602
Tryk her for at se dokumentet21-03-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Marts 2013
Tryk her for at se dokumentet21-03-13Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2013 - 5% udsving (THB)
Tryk her for at se dokumentet19-03-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
Tryk her for at se dokumentet18-03-13Rettelse til toldtariffen - Referencepriser for fiskerivarer for fangsåret 2013
Tryk her for at se dokumentet18-03-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
Tryk her for at se dokumentet18-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet18-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-03-13Information om brugen af manifestsystemet - luftfartsselskaber m.v.
Tryk her for at se dokumentet17-03-13Indførsel og midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - hvem gør hvad?
Tryk her for at se dokumentet15-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-03-13Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2013 - 5% udsving (MXN)
Tryk her for at se dokumentet13-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-03-13Verifikation af tyske momsnumre - SKAT kan p.t. ikke hjælpe
Tryk her for at se dokumentet08-03-13Frihandelsaftale med Peru træder i kraft
Tryk her for at se dokumentet07-03-13Nye regler og praksis for moms ved EU-handel
Tryk her for at se dokumentet07-03-13Import fra Israel
Tryk her for at se dokumentet06-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-03-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet06-03-13Nye regler for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobak samt øl og vin.
Tryk her for at se dokumentet05-03-13Forsikringsselskaber får mulighed for at afmelde køretøjer i Motorregistret
Tryk her for at se dokumentet05-03-13Autogenbrugsvirksomheder får mulighed for at afmelde køretøjer
Tryk her for at se dokumentet04-03-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-03-13Nu kan du selvangive for 2012
Tryk her for at se dokumentet01-03-13Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-02-13Omvendt betalingspligt for moms på metalskrot
Tryk her for at se dokumentet27-02-13Rettelse til Toldtariffen - Antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-02-13Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-02-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet26-02-13Selskabsselvangivelsen 2012
Tryk her for at se dokumentet18-02-13VAB C - plantesundhed
Tryk her for at se dokumentet13-02-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-02-13Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2013 - 5% udsving (JPY)
Tryk her for at se dokumentet06-02-13Prøvemærker kan købes ved SKATs fire motorcentre og i fem toldekspeditioner
Tryk her for at se dokumentet01-02-13Hjælp til Tarifering
Tryk her for at se dokumentet31-01-13Ændring af afgiftssatserne på fossile brændsler pr. 1. februar 2013 - forsyningssikkerhedsafgift
Tryk her for at se dokumentet31-01-13CO2-kvoteomfattet affaldsforbrænding mv. - ændringer i kul- og CO2-afgiftsloven
Tryk her for at se dokumentet30-01-13Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
Tryk her for at se dokumentet29-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-01-13VAB E - Importsystemet
Tryk her for at se dokumentet28-01-13Tariferingsforordninger
Tryk her for at se dokumentet28-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet25-01-13Registrering af motorkøretøjer - Nye muligheder for registrering af køretøjer med klausul
Tryk her for at se dokumentet24-01-13Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2013 - 5% udsving (ZAR)
Tryk her for at se dokumentet24-01-13Nye funktioner i Motorregistret efter Release 2.3
Tryk her for at se dokumentet23-01-13Lukning af skat.dk og it-systemer natten mellem torsdag og fredag
Tryk her for at se dokumentet23-01-13Rettelse til toldtariffen - ændring af autonome toldsatser for toldpositon 1602 32 og 1602 39
Tryk her for at se dokumentet22-01-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet18-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-01-13Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-01-13Nye regler og praksis for moms ved EU-handel
Tryk her for at se dokumentet02-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter