Dato for offentliggørelse
1. december 1998
Moms og lønsumsafgift