I dette afsnit omtales praksis vedrørende tilførsel af aktiver. Afsnittet er opdelt i 3 grupper. S.D.3.5.1 omtaler de afgørelser, hvor der er givet tilladelser uden fastsættelse af vilkår. S.D.3.5.2. omtaler afgørelser, hvor der er givet tilladelser med vilkår. S.D.3.5.3. omhandler tilfælde, hvor der er givet afslag.