Indtægt i form af rentenydelse af en kapital, som rentenyderen ikke selv ejer, skal medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. Skat 1986.5.305 (TfS 1985, 54 ØLD), der statuerede indkomstbeskatning af en arvings årlige rentenydelse i henhold til testamente, uanset at boet havde betalt arveafgift af den kapitaliserede værdi af rentenydelsesretten. Afkast af en rentenydelseskapital, som er udlagt uden kapitalejer, er kapitalindkomst. Hvis renteydelsen består af aktieudbytte, beskattes den som aktieindkomst,  TOLD·SKAT Nyt 1992.6.196 (TfS 1991, 530).  
En løbende udbetaling (rentenydelse) fra en trust i USA til en her i landet hjemmehørende person var skattepligtig efter SL § 4, litra c. Beløbet skulle beskattes som kapitalindkomst, bl.a. fordi trustens midler overvejende var anbragt i obligationer, TOLD·SKAT Nyt 1992.17.510 (TfS 1992, 425).