Dato for offentliggørelse
1. december 1999
Moms og lønsumsafgift
ISBN-nummer
978-87-7552-022-2