Når du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, fx via GoMore eller SnappCar, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Du kan vælge at få fradrag ved:

  • enten at benytte bundfradraget, hvor du betaler skat af 60 % af de indtægter, der overstiger bundfradraget på 10.200 kr. i 2019 (10.000 kr. i 2018).
  • eller at benytte et regnskabsmæssigt fradrag, hvor du betaler skat af den del af indtægterne, der overstiger udgifterne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter