Blanketnr.
14.007
Formål med blanketten

Toldværdideklarationen er en erklæring, der skal afgives af importøren ved forsendelser indeholdende værditoldpligtige varer, hvis toldværdi overstiger 160.000 kr.
Deklarationen indeholder oplysninger om handelsforholdet mellem køber og sælger, om købs- og leveringsbetingelser samt om de beløb, der skal tages i betragtning ved ansættelsen af toldværdien.

PDF-udgave

Hent blanket 14.007

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.