Blanketnr.
19.028
Formål med blanketten

Ordningen har til formål at sikre virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, en bindende afgørelse om varernes oprindelse i EU eller et 3. land. Herved sikres, at de økonomiske konsekvenser, f.eks. størrelsen af importold/præferencetold, kendes før transaktionen starter.

PDF-udgave

Hent blanket 19.028

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.