Blanketnr.
12.011
Formål med blanketten

Inden ekspeditionsstedet foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant m.v. Denne blanket anvendes i de tilfælde, hvor toldcentret kræver, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration. 

PDF-udgave

Hent blanket 12.011

 

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.